روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/24 | 
دفاعیه دکتری مهندسی صنایع
بهنام بابایی سعیدآبادی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی)، ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «ارائه یک الگوریتم به منظور ارزیابی اقتصادی و رتبه بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری با تاکید بر معیار نرخ بازگشت سرمایه داخلی تحت محیط عدم قطعیت»‏‎دفاع کرد.
چکیده این رساله که ‎به راهنمایی دکتر عبدالله جاسبی و مشاوره دکتر سیدمحمد سیدحسینی انجام شده، به شرح زیر است:

چکیده:
یکی از جذاب‌ترین شاخص ارائه شده به‌منظور تعیین اقتصادی بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری، شاخص نرخ بازگشت سرمایه داخلی]۱ (IRR)[ است، لیکن این شاخص به نوبه خود دارای معایبی می‌باشد که کاربرد روش مذکور را هم از نظر تئوری و هم در عمل، با چالش‌های جدی مواجه نموده است. لذا تلاش‌های متعددی برای رفع مشکلات شاخص IRR طی سنوات اخیر ارائه شده، لیکن هیچ‌کدام از آن‌ها کامل نبوده‌اند. در این راستا، این رساله شاخص جدیدی تحت عنوان متوسط ساده نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده]۲  (MSAIRR)[ را معرفی می‌نماید که قابلیت محاسبه نرخی منحصربفرد به‌عنوان نرخ بازگشت سرمایه را برای انواع فرآیندهای مالی دارا بوده و همچنین نتایج حاصله، در پذیرش یا رد پروژه‌ها و مضافاً با رتبه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری توسط روش ارزش فعلی خالص]۳ (NPV)[ سازگار می‌باشد. شاخص پیشنهادی دارای مراحل حل نسبتاً ساده‌ بوده و توانایی حل تمامی مشکلات شناخته شده شاخص IRR را دارا می‌باشد، مضافاً نرخی بزرگتر از ۱- را به عنوان نرخ بازگشت سرمایه تعیین می‌نماید. همچنین، این رساله الگوریتمی تکرار شونده را مبتنی بر شاخص MSAIRR معرفی می‌نماید که در صورت وجود IRR صحیح و منحصربفرد، مقدار نرخ بازگشت سرمایه را برابر با آن محاسبه نماید.
از سوی دیگر، در برخی از مواقع برآورد مقادیر فرآیندهای مالی به صورت یک عدد قطعی، امری دشوار می‌باشد که ممکن است منجر به اتخاذ تصمیم اشتباه در پذیرش یا رد پروژه‌ها گردد. به همین منظور، این پژوهش با تعریف مقادیر فرآیند مالی بر حسب اعداد فازی، راهکار جدیدی را معرفی می‌نماید تا بتوان ضمن محاسبه متوسط ساده نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده مبتنی بر داده‌های ورودی فازی، درجه امکان اقتصادی بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری را نیز با قابلیت اطمینان بالا و سازگار با روش NPV تعیین نمود. در تعاقب امر، این تحقیق با ارائه یک روش نوین، علاوه بر رتبه‌بندی پروژهای سرمایه‌گذاری فازی به‌صورت سازگار با روش NPV، درجه امکان اقتصادی‌تر بودن یا میزان ارجحیت هر پروژه نسبت به سایر پروژه‌ها را نیز محاسبه می‌نماید. نهایتاً این رساله با استفاده از نرم افزار RISK مبتنی بر شبیه‌سازی مونت کارلو، نتایج حاصله از راهکار پیشنهادی رساله را با خروجی شبیه‌سازی، مورد مقایسه قرارداده است.
واژه‌های کلیدی: ارزیابی اقتصادی و رتبه‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری فازی، شاخص متوسط ساده نرخ بازگشت سرمایه داخلی اصلاح شده، الگوریتم تکرار شونده، درجه امکان اقتصادی بودن پروژه‌های سرمایه‌گذاری، مقایسه نتایج حاصله با خروجی به‌دست آمده از شبیه‌سازی مونت کارلو
نشانی الکترونیکی دانشجو: 
behnam_babaei ind.iust.ac.ir
______________________________________
[۱]  Internal Rate of Return
[۲]  Modified Simple Average Internal Rate of Return
[۳]  Net Present Value

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.66679.fa.html
برگشت به اصل مطلب