روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/16 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

 
بهمن اسمعیل‌نژاد تیمورآبادی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع)، ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «مدل یکپارچه زمانبندی و طراحی تولید سلولی در زنجیره تأمین سه سطحی»‏ به صورت مجازی دفاع می‌کند.
 چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر سعیدی مهرآباد و مشاوره دکتر نورالسناء انجام شده، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۵ برگزار می‌شود.
لینک ورود به جلسه دفاعیه:
http://meeting.iust.ac.ir/
چکیده:
تصمیم‌گیری یکپارچه در زنجیره تامین یک اصل مهم برای رقابت در بازار امروز است. در این تحقیق، مدل ریاضی غیرخطی عدد صحیح آمیخته برای ادغام تولید سلولی در یک زنجیره تامین سه سطحی برای برآورده کردن بهتر خواسته‌های مشتریان پیشنهاد شده است که در ادبیات موضوع، تحقیق کمی روی آن صورت گرفته است. این مدل انواع وسایل نقلیه برای حمل مواد اولیه و قطعات نهایی، تأمین‌کنندگان برای تأمین، اولویت‌بندی قطعات به منظور پردازش روی ماشین‌ها و ساختار سلول‌های تولیدی برای پیکربندی مراکز کاری را تعیین می‌کند. علاوه بر این، از نظریه صف برای فرمول‌بندی عدم قطعیت در تقاضا، زمان پردازش و زمان حمل‌ونقل در مدل استفاده می‌شود. سپس مدل برای تسهیل قابلیت حل دقیق، خطی‌سازی شده است. الگوریتم ژنتیکی به دلیل NP-hard بودن مسأله توسعه داده شده است. الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده، ترکیبی از الگوریتم ابتکاری برای تولید جواب‌های اولیه قابل قبول و الگوریتم ژنتیک کلاسیک می‌باشد. همچنین، طراحی آزمایشهایی با روش تاگوچی برای تخمین مقادیر مناسب پارامترهایِ الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده است. مثال‌های متنوعی با اندازه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و خیلی بزرگ برای تأیید اثربخشی مدل و کارآیی روش‌های حل استفاده شده است. در نهایت، تحلیل حساسیت به همراه یک مطالعه موردی واقعی برای ارزیابی کاربرد مدل پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته است.
الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شده در مثال‌های اندازه بزرگ، جواب‌های بهتری نسبت به حل مدل خطی‌سازی شده توسط الگوریتم شاخه‌وکران نرم‌افزار لینگو بدست آورد. این الگوریتم فراابتکاری پیشنهاد شده در مثال‌های خیلی بزرگ توانست به جواب‌های قابل قبول دست یابد درحالی که نرم‌افزار لینگو نتوانست هیچ جوابی ارایه دهد.
تحلیل حساسیت و مطالعه موردی نشان داد؛ کاهش موعدهای تحویل هزینه انتقال مواد خام و محصول نهایی را افزایش می‌دهد و زمان انتظار و جابجایی بین سلولی قطعات را به حداقل می‌رساند. از طرفی، هزینههای انتقال مواد خام و محصول نهایی و تاخیر با افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش می‌یابد. تحلیل حساسیت موعد تحویل تأمین‌کننده بر روی زمان انتظار و زمان جابجایی بین سلولی قطعات نشان داد؛ با کاهش این موعد تحویل مجموع زمان انتظار و جابجایی بین سلولی کاهش می‌یابد. همچنین اشاره شده است که تمرکز تصمیمات هزینه کل را کاهش می‌دهد.
کلیدواژه ها:  مدلسازی ریاضی | زنجیره تأمین | تولید سلولی | تئوری صف و الگوریتم ژنتیک |
نشانی الکترونیکی:    bahman.ismailnezhadyahoo.com
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.66349.fa.html
برگشت به اصل مطلب