روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 

علیرضا جعفری دودران (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره‌وری)، ۴ دیماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «ارائه روشی جهت اندازه‌‌گیری کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی در بازار سرمایه»‏ به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که  به راهنمایی دکتر قوسی و مشاوره دکتر ماکوئی و دکتر جعفری انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت َ۱۵:۳۰برگزار می‌شود.
 
 لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir/
چکیده:
از زمان شروع بحث کیفیت زندگی کاری، که از اوایل ۱۹۷۰ مطرح شد تاکنون، کتب و مقالات و نظریه‌های گوناگونی ارائه‌شده است. نگرش جاری به کیفیت زندگی کاری، کلیه جنبه‌های مربوط به منافع کارکنان، سازمان و جامعه را هم‌زمان مدنظر قرار می‌دهد. در این خصوص تعداد زیادی شاخص به عنوان عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در ادبیات موضوع مطرح گردیده است. با توجه به کیفی بودن اکثر مباحث، مدیریت هر آنچه غیرقابل‌ اندازه‌گیری است و به انسان مربوط می‌شود، دشوار خواهد بود. در سال‌های اخیر صراحتاً تشخیص داده شده است که کیفیت زندگی کاری می‌تواند خیلی از مشکلات حال حاضر سازمانها را مانند چسبندگی سازمانی، بهره‌‌وری و عملکرد نیروی کار، تعهد سازمانی، استرس شغلی، رضایت شغلی و غیره را تا حد زیادی مرتفع سازد. از سوی دیگر توجه به اصول منابع انسانی بدون توجه به ریسک‌های آن امری منطقی به نظر نمی‌رسد. آنچه ریسک منابع انسانی را جزء ریسک‌های مهم سازمان‌ها قرار داده است نه‌تنها اهمیت و پیچیدگی آن بلکه ارتباط آن با موفقیت یا شکست سازمان است بنابراین توجه به این مبحث نهایتاً دررسیدن سازمان‌ها به اهداف خود، مؤثر خواهد بود. بنابراین هدف این تحقیق توصیفی – پیمایشی ارائه روشی جهت اندازه‌گیری کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری این تحقیق نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در شهر تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق شاغلین فعال در نهادهای مالی منتخب به تعداد ۱۲۸ نفر در ۶ نهاد مالی فعال در بازار سرمایه شامل شرکت‌های "سرمایه‌‌گذاری، کارگزاری بورس، مشاوره سرمایه‌‌‌گذاری، تأمین سرمایه، صندوق بازار گردانی، سبد گردانی" است. جهت جمع‌‌آوری اطلاعات از پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده ‌شده و از نظر ۳۸ عدد خبره در این نهادها استفاده گردیده است. این تحقیق در دو مرحله اصلی انجام‌ شده است. در مرحله اول، پس از شناسایی عوامل موثر بر ریسک منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری در بازار سرمایه و بررسی روایی و پایایی، به تبیین مدل کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی، اولویت‌‌بندی و تعیین ریسک‌ ‌های بحرانی پرداخته شد. نتایج مرحله اول بیانگر آن بود که عوامل "ضعف در مهارت‌های ادراکی مدیران، تقلب مالی، رهبری ضعیف، قوانین و خط مشی‌های نادرست، وجود تضاد منافع در سازمان و جذب و استخدام بدون ضابطه" به ‌عنوان ریسک‌های بحرانی منابع انسانی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران تعیین شدند همچنین عوامل " تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، پرداخت منصفانه، محیط کاری ایمن و بهداشتی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی، قانون‌گرایی، فضای کلی زندگی و توسعه قابلیت‌های انسانی" به‌عنوان عوامل مدل کیفیت زندگی کاری مبتنی بر کاهش ریسک منابع انسانی در نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه ایران تعیین شدند. در مرحله دوم هدف ارائه روشی جهت اندازه‌گیری مدل ارائه‌شده در مرحله اول تحقیق می‌‌باشد. در این مرحله، داده‌های مورداستفاده تحقیق با توجه به نمرات کارشناسان و خبرگان به دودسته آموزش و تست تقسیم گردیدند و سپس به‌منظور بهبود و تجزیه‌وتحلیل از سیستم استنتاج فازی بر پایه‌ی شبکه تطبیقی استنتاج عصبی فازی با روش نوین تلفیقی متشکل از دو الگوریتم بهینه‌‌سازی ملخ و الگوریتم زنبورعسل، تحت عنوان الگوریتم بهینه‌‌سازی ملخ بهبود‌یافته و از نرم‌‌افزار متلب، استفاده گردید. نتایج این مرحله حاکی از آن است که روش نوین پیشنهادی (الگوریتم ملخ بهبودیافته) عملکرد بهتری نسبت به روش مرسوم (روش گرادیان کاهشی) داشته است و عددهای به‌دست‌آمده از اندازه‌گیری می‌تواند در جهت برنامه‌‌ریزی‌های بهبود در آینده به تصمیم‌گیرندگان در مشاغل کمک زیادی کند.
کلیدواژه‌ها: سیستم‌های تطبیقی استنتاج عصبی فازی | الگوریتم بهینه‌سازی ملخ | ریسک منابع انسانی | الگوریتم‌های فرا ابتکاری | کیفیت زندگی کاری |
نشانی الکترونیکی: alirezajafariymail.com
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.65818.fa.html
برگشت به اصل مطلب