روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/28 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 

عادل اعظمی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع)، اول دیماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «برنامه‌‌ریزی استوار تولید-توزیع محصولات فسادپذیر با عمر ثابت و محدود تحت رقابت عمودی و بین‌ زنجیره‌‌ای» به صورت مجازی دفاع می‌کند.‏
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر سعیدی مهرآباد و مشاوره دکتر سیدحسینی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود.
برای ورود به جلسه دفاع از این لینک استفاده کنید:
http://meeting.iust.ac.ir/
 
چکیده:
امروزه صنایع تولیدی، بیش ‌از پیش نیازمند تصمیم‍‌‌گیری و برنامه‌‌ریزی یکپارچه در زمینه متغیرهای تولید و توزیع هستند. ایجاد یکپارچگی در تصمیمات تولید و توزیع محصولات فسادپذیر به ‌مراتب اهمیت بالاتری، دارد؛ چراکه این محصولات، حداکثر دوره عمر مفید مشخصی دارند که با اتمام آن، قابل‌استفاده نیستند. لذا، عدم توجه به یکپارچگی تصمیمات برای محصولات فسادپذیر علاوه بر عدم تحویل به‌ موقع، موجب کاهش کیفیت آن‌ها، می‌گردد. از طرف دیگر، با توجه به پیشرفت تکنولوژی و انتظارات متغیر مشتریان، توجه به رقابت، امری ضروری در ورود یا توسعه هر شرکت تولید-توزیع است. در رساله حاضر، مشخص می‌‌شود که چگونه برنامه بهینه تولید، موجودی و توزیع به دست آید؛ به ‌طوری‌که اولاً رقابت درون زنجیره تأمین و نیز رقابت با دیگر زنجیره‌‌های تأمین در نظر گرفته شود و ثانیاً پاسخ آن با توجه به عدم قطعیت پارامترها، استوار باشد. بنابراین، ابتدا مسئله تولید و توزیع در یک زنجیره تأمین عرضه ‌کننده محصولات فسادپذیر به طول عمر محدود، مورد توجه است که درون آن، از یک ‌طرف، کارخانه‌‌های تولید و مراکز توزیع با هم به ‌صورت یکپارچه در مورد تصمیمات مکان‌‌یابی، تولید، موجودی و توزیع، همکاری می‌‌کنند و از طرف دیگر، رقابت عمودی بین واحد تولید-توزیع و خرده‌‌فروشان رخ می‌‌دهد. سپس، رقابت بین این زنجیره با سایر زنجیره‌‌های تأمین محصول مشابه نیز در نظر گرفته شده و مدل جامعی، توسعه داده می‌‌شود. در مدل مذکور، علاوه بر قیمت، فاصله از تسهیلات و سطح خدمت، عامل تازگی محصول فسادپذیر نیز به‌ عنوان فاکتور رقابتی مهمی در نظر گرفته می‌‌شود. از طرف دیگر، جهت تشویق خرده‌‌فروشان، سه استراتژی شامل سیاست‌‌های بازگشت محصول فاسد، تخفیف، و دوره اعتباری در توسعه یک تابع تقاضای جدید، اعمال می‌‌گردند. همچنین، به ‌منظور کنترل عدم قطعیت درونی تقاضا و برخی پارامترهای هزینه‌‌ای، رویکرد برنامه‌‌ریزی سناریومحور تصادفی-فازی استوار استفاده می‌‌شود. با توجه به NP-hard بودن مسئله، دو رویکرد حل شامل الگوریتم جستجوی بزرگ همسایگی تطبیق‌‌پذیر و نیز تلفیق الگوریتم‌‌های تجزیه بندرز و ژنتیک، پیشنهاد می‌‌گردد. در نهایت، یک مطالعه موردی برای نشان دادن کارایی مدل‌‌های توسعه داده شده، انجام می‌‌شود و نیز جهت بررسی همگرایی رویکردهای حل پیشنهادی، چندین مسئله در ابعاد مختلف، شبیه‌‌سازی می‌‌گردند. نتایج محاسباتی، عملکرد کارای مدل‌ها و رویکردهای پیشنهادی را نشان می‌‌دهند.
کلیدواژه‌ها: تصمیمات تولید-توزیع یکپارچه | محصولات فسادپذیر | رقابت | برنامه‌ریزی تصادفی-فازی استوار | تلفیق الگوریتم تجزیه بندرز و ژنتیک | الگوریتم جستجوی بزرگ همسایگی تطبیق‌‌پذیر
|
نشانی الکترونیکی: a_aazamiind.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.65814.fa.html
برگشت به اصل مطلب