روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 

احمد طاهرخانی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی سیستم‌های اقتصادی اجتماعی)، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «ارائه رویکردی برای طراحی شبکه بین وجهی بندر پسکرانه» به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر محمدپورعمران و مشاوره دکتر قوسی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.
لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir
 
چکیده
با توجه به اهمیت لجستیک دریایی و نقش مهم بنادر و پسکرانه در حمل و نقل بین المللی، طراحی شبکه توزیع بندر-پسکرانه و توجه به نقش ارکان مختلف تاثیرگذار در این طراحی در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش مدلسازی "شبکه توزیع کالای بندر-پسکرانه" با در نظر گرفتن امکان حمل و نقل بین وجوه مختلف و احداث ترمینال در مکان‌‌های مورد نیاز مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک مدل دو هدفه با در نظر گرفتن واردات و صادرات کالا با پیاده‌‌سازی بر روی مطالعه موردی کشور ایران و پسکرانه خلیج فارس توسعه داده‌ شده است. در مدل به منظور تحویل کالاهای وارد شده به کشور مشخص می‌شود که به هر بندر دریایی چقدر کالا وارد شود سپس مدل تصمیم می‌گیرد براساس تقاضای هر گره که در مطالعه موردی، استان‌های کشور هستند، چگونه و با استفاده از چه وجوه حمل و نقلی ( شامل ریل یا جاده) کالاها از بنادر به استانها توزیع شود. بر اساس مفروضات در مسیر انتقال کالاها اگر برای گذر از یک استان به استان دیگر نیاز باشد که تغییر وجه حمل و نقل صورت گیرد، یک ترمینال احداث خواهد شد. برای کالاهای صادراتی نیز بر اساس میزان عرضه گره‌ها، مدل به همین روش و در مسیر برعکس تصمیم می‌‌گیرد. در مدلی توسعه یافته، فرض شده است که برای انتقال کالاها علاوه بر اینکه می‌توان از مسیرهای ریلی و جاده‌ای موجود در کشور استفاده کرد می‌توان مسیرهای ریلی و جاده‌‌ای جدیدی نیز احداث کرد. این مدلها به صورت همزمان به دنبال کمینه کردن دو تابع هدف می‌‌باشند. تابع هدف اول به دنبال کمینه کردن هزینه‌ حمل و نقل، هزینه احداث ترمینال و کمینه کردن هزینه احداث مسیرهای حمل و نقل جدید می‌‌باشد. تابع هدف دوم به دنبال کمینه کردن گاز کربن‌ دی ‌اکسید آزاد شده در زمان حمل و نقل کالاها می‌‌باشد. ابتدا مدل قطعی این مسئله آورده شده است، سپس شرایط عدم قطعیت برای مقدار تقاضای وارداتی و عرضه صادراتی هر یک از استانها در نظر گرفته شده است که برای مقابله با این شرایط عدم قطعیت، یک رویکرد مدلسازی روباست به کار گرفته شده است. شبکه حمل و نقلی پسکرانه ایران، مفروضات مربوط به حمل و نقل جاده‌‌ای و ریلی و داده‌‌های کالاهای وارد و یا خارج شده از ایران را جمع‌آوری و مدل روباست را در نرم افزار گمز حل کرده‌‌، سپس نتایج تحلیل و بررسی‌‌ها انجام شده است. توسعه حمل و نقل ریلی به طور قابل توجهی موجب کاهش هزینه‌‌های حمل و نقل و کاهش اشاعه گاز می‌شود، اما با توجه به شبکه زیرساخت‌های حمل و نقلی ایران، می‌‌بایست به دنبال توسعه حمل و نقل ریلی بود که هزینه نسبتا زیادی را در بر می‌گیرد و در مدل نحوه توسعه آن مشخص شده است که بسته به الویت قابل فازبندی نیز می‌‌باشد.

کلید واژه ها: لجستیک، بندر، پسکرانه، ترمینال، حمل و نقل، کالا، روباست
نشانی الکترونیکی:  ahmad.taherkhanigmail.com
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.65032.fa.html
برگشت به اصل مطلب