روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/15 | 
 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 

غزاله علامه (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع - مهندسی صنایع)، ۱۸ مهرماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «قیمت‌گذاری در زنجیره تأمین سوخت زیستی بر اساس مکانیزمRIN ‎» ‎به صورت مجازی دفاع خواهد کرد. چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر سعیدی و مشاوره‌اش را دکتر سجادی بر عهده داشته‌اند، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.
لینک ورود به جلسه دفاع:
http://meeting.iust.ac.ir
 
چکیده:
امروزه افزایش تقاضای انرژی و بروز مشکلات مهم اقتصادی و محیط‌زیستی توسط سوخت‌های فسیلی، زمینه استفاده از منابع انرژی‌ تجدیدپذیر به ویژه سوخت زیستی را فراهم نموده است. سوختهای زیستی، اگرچه در فازهای ابتدایی تولید در کشور ایران قرار دارد، انتظار می‌رود نقش زیادی به خصوص در بخش حمل‌ و نقل ایفا نمایند. در این رساله با توجه به اهمیت استفاده از بیومس نسل دوم در تولید سوخت‌های زیستی مناسب و سازگار با محیط‌زیست و در نتیجه تولید سوخت مناسب برای حمل‌ و نقل در ایران، به ارائه یک مدل قیمت‌گذاری در زنجیره تامین سوخت زیستی با ماده اولیه سوئیچ گراس (بیومس نسل دوم) با رویکرد تصمیم‌گیری غیرمتمرکز، پرداخته می‌‌شود. همچنین اثر مکانیزم RIN توسط دولت در دستیابی به سوخت نسل دوم در ایران بررسی می‌شود. با این هدف، تعاملات میان اعضای زنجیره غیرمتمرکز شامل کشاورزان، بیوپالایشگاه‌ها و بلندرها (پایانه‌های ترکیب سوخت) بررسی شده و برای هر یک، یک مدل بهینه‌‌سازی قیمت‌گذاری جداگانه توسعه داده می‌‌شود. برای مدلسازی رفتار اعضا و همچنین تعیین سیاست‌های بهینه هریک از اعضا در پاسخ به سایر اعضا از نظریه بازی‌ها استفاده می‌شود.
در ابتدا یک مدل پایه‌ای قیمت‌گذاری بیومس، سوخت ‌زیستی و RIN براساس مدل بازی استکلبرگ با درنظرگرفتن بلندر به عنوان لیدر و کشاورزان و بیوپالایشگاه‌ها به عنوان فالوور ارائه می‌شود و مدل پیشنهاد شده برای داده‌های گیاه سوئیچ‌ گراس در کشور ایران با استفاده از دو رویکرد حل یکپارچه و ترکیبی فراابتکاری حل و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در ادامه، برای نزدیک کردن مدل پایه‌‌ای به دنیای واقعی، سه موضوع مورد توجه در ادبیات، در مدل پایه‌‌ای بسط داده می‌‌شود. در مدل بسط یافته اول، رقابت افقی میان اعضا در قیمت‌گذاری ارائه شده است و مسئله با رویکرد حل یکپارچه حل می‌شود. با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت در تولید سوخت ‌زیستی، اهداف محیط‌ زیستی است، در مدل بسط‌ یافته دوم، مدل پایه‌ای به مدل دوهدفه با در نظر گرفتن اثرات محیط‌ زیستی بسط داده می‌‌شود و از روش ReCiPe برای کمی‌سازی اثرات محیط ‌زیستی در تابع هدف دوم استفاده می‌شود. همچنین از دو رویکرد حل یکپارچه و ترکیبی فراابتکاری برای تعیین جبهه کارا مسئله دو هدفه استفاده می‌شود. در مدل بسط ‌یافته سوم، فرض لیدر بودن بلندر برداشته شده و مدل پایه به حالتی بسط داده می‌شود که در آن هریک از اعضا می‌‌توانند دارای قدرت چانه‌‌زنی برای تصاحب سود بیشتر باشند. در این مدل از بازی‌‌های چانه زنی برای مدل کردن رفتار اعضا استفاده شده و در نهایت مدل با استفاده از یک الگوریتم ابتکاری شاخه و اصلاح حل می‌شود. تمامی مدل‌های مسئله برای مطالعه موردی گیاه سوئیچ‌گراس در کشور ایران با در نظرگرفتن ۱۱ استان با اقلیم مناسب برای کشت سوئیچ ‌گراس و ۹ استان برای بیوپالایشگاه‌ها و ۱۰ پالایشگاه موجود در کشور برای ترکیب سوخت توسط بلندرها، حل شده و نتایج قیمت بهینه بیومس، بیواتانول و RIN به همراه سود اعضا ارائه شده است. همچنین بر روی پارامترهای کشش قیمتی آنالیز حساسیت و تحلیل انجام شده که دید مدیریتی جالبی در تصمیم‌گیری به اعضا می‌‌دهد. علاوه ‌بر این، در این رساله یک تحلیل بلندمدت بر روی مدل ارائه شده، که نشان می‌‌دهد مدل ارائه شده، استفاده بلند مدت اعضا از سوخت نسل دوم را که دارای مزیت عدم رقابت با مواد غذایی انسان‌ها و حیوانات هست را تضمین می‌کند.
واژه‌های کلیدی: انرژی تجدیدپذیر، زنجیرهتامین سوختزیستی، سوئیچ ‌گراس، تصمیمات قیمتگذاری، تصمیم ‌گیری غیرمتمرکز، نظریه ‌بازی‌ها
نشانی الکترونیکی
gh_allamehind.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.64936.fa.html
برگشت به اصل مطلب