روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/13 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی عمران

 
ترانه میهن خواه  (دانشجوی دکتری رشته مهندسی عمران گرایش محیط زیست)، 19 بهمن 98 از رساله دکتری خود با عنوان «تدوین شاخص آلودگی غبارات  ته نشین شونده هوای شهری حاوی فلزات سنگین و هیدروکربن-های آروماتیک حلقه ای (مطالعه موردی شهر تهران)» دفاع می کند.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر محسن سعیدی و دکتر عبدالرضا کرباسی بر عهده داشته اند، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت 9 صبح در سالن دکتر عباس نیا دانشکده مهندسی عمران برگزار می شود.
 
چکیده:
امروزه با توسعه روزافزون صنعت و افزایش جمعیت روند ورود انواع آلاینده­ ها به محیط زیست شهری شدت گرفته است. غبارات اتمسفری به دلیل پتانسیلی که در جذب و رهاسازی مجدد طیف وسیعی از آلاینده ­های محیط­زیستی دارند، به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت محیط­زیست شهری مورد توجه قرار گرفته ­اند. با این وجود خلأ وجود شاخصی برای سنجش وضعیت آلودگی که مختص غبارات شهری باشد، آشکار است.
رساله حاضر به معرفی شاخصی  مختص غبارات با عنوان شاخص آلودگی غبار (Dust Polution Index) برای ارزیابی آلودگی غبارات شهری پرداخته است. این شاخص بر اساس مفهوم فاصله حالت موجود از حالت ایده­آل تعریف شده است و غلظت­ های فلزات سنگین (آرسنیک، جیوه، کادمیم، سرب، کروم، مس و روی) و هیدروکربن­ های آروماتیک حلقوی، پارامترهای مؤثر در محاسبه شاخص هستند. برای اختصاص وزن اهمیت به پارامترهای آن از نتایج مرور بیش از 200 تحقیق در کشورهای مختلف جهان و نیز روش­ تحلیل شبکه­ ای با بهره ­گیری از نظرات خبرگان استفاده شده است. همچنین برای بررسی عملکرد شاخص تدوین شده 80 نمونه از غبارات فرونشسته کلان­ شهر تهران در کاربری­ های مختلف جمع ­آوری شدند. غلظت­ های فلزات سنگین هدف و PAHها به ترتیب با استفاده از پلاسمای جفت شده القایی و کروماتوگرافی گازی اندازه ­گیری شد. شاخص جدید و شاخص ­های پیشین محاسبه شده و مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که شاخص تدوین شده در مطالعه حاضر که آلودگی غبارات شهری به فلزات سنگین و هیدروکربن­ های آروماتیک حلقه­ ای را در 5 رده طبقه ­بندی می­ نماید، تجمیعی بوده و از حساسیت و قابلیت اعتماد قابل قبولی برخوردار است. این شاخص غبارات شهری را در کاربری­ های اداری-تجاری، صنعتی و مسکونی دارای آلودگی شدید ارزیابی می­ کند و آلودگی غبارات شهری در کاربری­ فضای سبز را در رده متوسط طبقه­ بندی می­ نماید. محاسبه مقادیر شاخص مخاطره (Hazard Index) برای غلظت­ های میانگین فلزات سنگین سرب، کادمیوم، کروم، آرسنیک، روی، مس و جیوه در غبارات شهری تهران ریسک سلامتی غیر سرطان­ زایی ناچیز را نشان داد. ریسک سرطان ­زایی ناشی از عناصر آرسنیک، کادمیم و نیکل در همه کاربری­ ها در رده ریسک محتمل قرار گرفت. نسبت غلظت هیدروکربن ­های آروماتیک حلقوی سرطان­زا به غلظت کل  16 عضو اولویت­دار PAH ها در کاربری­ های اداری-تجاری، مسکونی، صنعتی و فضای سبز به ترتیب 37%، 28%، 24% و 8% است. ریسک سرطان ­زایی کل ناشی از PAHها  در همه کاربری­ ها )به جز فضای سبز( با مقادیر بزرگتر از شدید ارزیابی شد.


Sapp.ir/iust_iran
 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.59100.fa.html
برگشت به اصل مطلب