روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مشاور جوان رئیس دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/11 | 

انتصاب مشاور جوان رئیس دانشگاه
 

با حکم دکتر منصور انبیاء، دکتر آیت قره‌قانی، به سمت «مشاور جوان رئیس دانشگاه» منصوب شد.
دکتر انبیاء (رئیس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱، دکتر آیت قره‌قانی را به سمت «مشاور جوان رئیس دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر قره‌قانی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.67918.fa.html
برگشت به اصل مطلب