روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
با حکم ریاست دانشگاه، اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش تعیین شدند.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/22 | 
اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش تعیین شدند
 

با حکم ریاست دانشگاه، اعضای کارگروه اخلاق در پژوهش تعیین شدند.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، در احکام جداگانه ای مورخ ۹۹/۷/۲۰ و برای مدت دو سال، دکتر محمدرضا جاهد مطلق، دکتر میرسامان پیشوایی، دکتر شهرام جدید، دکتر منصور سلطانیه و دکتر محمدحسن بازیار را به عنوان «عضو کارگروه اخلاق در پژوهش» تعیین کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به نامبردگان، برای همه آنان آرزوی توفیقات روزافزون دارد.

 http://Sapp.ir/iust_iran
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61190.fa.html
برگشت به اصل مطلب