روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

با حکم ریاست دانشگاه، دکتر مجید سیاوشی به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴، دکتر مجید سیاوشی را برای مدت دو سال به سمت «معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر سیاوشی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61115.fa.html
برگشت به اصل مطلب