روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
مدیر گروه ارتباط با مدارس دانشگاه منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
مدیر گروه ارتباط با مدارس دانشگاه منصوب شد

با حکم ریاست دانشگاه، دکتر مهدی مقیمی به سمت «مدیر گروه ارتباط با مدارس دانشگاه» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴، دکتر مهدی مقیمی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه ارتباط با مدارس دانشگاه» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر مقیمی، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61114.fa.html
برگشت به اصل مطلب