روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
رییس کمیته اصلاح الگوی مصرف منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/14 | 
رییس کمیته اصلاح الگوی مصرف منصوب شد

با حکم ریاست دانشگاه، دکتر حبیب الله اکبری به سمت «رییس کمیته اصلاح الگوی مصرف» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴، دکتر حبیب الله اکبری را برای مدت دو سال به سمت «رییس کمیته اصلاح الگوی مصرف» در شورای راهبری مدیریت سبز منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران ضمن تبریک به دکتر اکبری، برای وی توفیقات روزافزون آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.61112.fa.html
برگشت به اصل مطلب