امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/30 | 
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
بدینوسیله به استحضار می رساند ترم تابستانی ۱۴۰۲ در دانشگاه علم و صنعت برگزار نمی گردد. لذا دانشجویان دانشگاه علم و صنعت با توجه به شرایط ذیل می توانند در سایر دانشگاه های مورد تائید این دانشگاه اخذ واحد نمایند.  
•دانشجو می تواند  از دروس گروه معارف، علوم پایه و گروه زبان اخذ واحد نماید.
•دانشجو می تواند فقط یک درس از گروه معارف اخذ نماید.
•ثبت نمره فقط در صورت حضوری بودن امتحانات مورد قبول می باشد، که دانشگاه علم و صنعت پس از استعلام از دانشگاه های مقصد نسبت به آن اقدام می نماید.
•دروس علوم پایه را دانشجو در صورتی می تواند اخذ نماید که در ترم جاری یا ترم های قبل این دروس را اخذ کرده باشد و نمره مردودی  داشته باشد.
•دروس عملی، آزمایشگاه، تخصصی و تربیت بدنی قابل اخذ در ترم تابستان نمی باشد.
•حداکثر اخذ دروس در ترم تابستان ۶ واحد درسی می باشد.
•دانشگاه های مورد نظر دانشجو باید از دانشگاههای سراسری و در سطح ۱ و ۲ مورد تایید وزارت علوم باشند، که شامل:

   ( دانشگاه اصفهان، تبریز، تربیت مدرس، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی شریف، علامه طباطبائی، ارومیه، الزهرا(س)، بوعلی سینا، بیرجند، خوارزمی، رازی کرمانشاه، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، شهید باهنر کرمان، شهید چمران اهواز، کاشان، گیلان، مازندران، یزد، سهند تبریز، صنعتی بابل، شاهرود، صنعتی شیراز، علوم پایه زنجان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و هنر )
•دانشجو فقط می تواند در یک دانشگاه اخذ واحد نماید.
•در صورت عدم پذیرش از سوی دانشگاه مقصد یا تکمیل ظرفیت فرم ارائه شده باید به اداره پذیرش عودت داده شود، تا درس ثبت شده در سامانه گلستان حذف گردد، در غیر اینصورت نمره صفر ثبت خواهد شد.
•جهت درخواست ترم تابستان بعد از اعلام دانشگاههای مقصد (مراجعه به سایت دانشگاهها )، دانشجویان می توانند درخواست خود را طبق مراحل زیر در سامانه گلستان  قسمت پیشخوان خدمت ثبت نمایند.
•مراجعه به  پیشخوان خدمت سامانه گلستان => ثبت درخواست مهمانی به سایر دانشگاه ها و پس از ثبت درخواست خود مشتمل بر ترم ۴۰۱۳ ، تعداد واحد، درج دانشگاه مدنظر و ایجاد درخواست، می بایست با آیکن آبی رنگ، دروس خود را انتخاب نماید.
•پس از تائید کارشناس آموزش دانشکده و دریافت برگه در خواست (یک نسخه) فرم مربوط باید به امضاء رئیس یا معاون آموزشی دانشکده رسانده شود و بعد از آن توسط آموزش دانشکده مهر و امضاء گردد و برای تایید نهایی به اداره پذیرش و ثبت نام مراجعه نمایید.
امور آموزش دانشگاه

 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.73424.fa.html
برگشت به اصل مطلب