امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/10 | 
اطلاعیه شماره ۲ ستاد استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی جدید
پیرو اطلاعیه قبلی ستاد استقبال از دانشجویان کارشناسی ورودی جدید دانشگاه علم و صنعت ایران، چنانچه به هر دلیل امکان تحویل مدارک برای دانشجویان در اردو فراهم نباشد، می توانند مدارک خود را جهت تایید در هفته اول آبان ماه به امور آموزش دانشگاه تحویل نمایند.
جزئیات بیشتر در این خصوص متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.68435.fa.html
برگشت به اصل مطلب