امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
زمانبندی ترمیم(حذف و اضافه) نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/29 | 
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.68350.fa.html
برگشت به اصل مطلب