امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
قابل توجه کلیه دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/15 | 
قابل توجه کلیه دانشجویان
از آنجا که بر اساس تجربه، بزرگترین مشکل در روزهای انتخاب واحد، "عدم رویت دروس" توسط دانشجو و درنتیجه عدم اخذ آن است موارد زیر را متذکر می شویم:

۱-همواره پس از ایجاد سرترم برای دانشجویان (امروز) می توانید از گزارش ۲۱۱ سامانه گلستان جهت رویت تمامی دروس مجاز شده برای خود استفاده نمایید.
۲-عدم رویت یک درس می تواند حاصل تعریف ناصحیح یک درس توسط کارشناسان دانشکده یا مشکل در سیلاب درسی یک رشته/ورودی و یا عدم تعریف یک گروه درسی تا آن لحظه باشد.
۳-در صورت عدم مشاهده دروس مد نظر در سامانه گلستان (همین امروز) به کارشناسان دانشکده خود اطلاع دهید.
۴-جهت رویت کل دروس دانشگاه و یا دروسی که به دلایلی کارشناس دانشکده برای شما مجاز نکرده، می بایست از گزارش ۱۰۲ استفاده نمایید. در خروجی این گزارش، ستون محدودیت اخذ بیانگر این است که کارشناس مربوطه اخذ این درس را برای چه دانشجویانی مجاز نموده است.
۵- از روی سایت دانشکده خود تقویم و ترم های پیشنهادی دروس جهت اخذ که سبب ایجاد کمترین مشکل در اخذ دروس را می نماید مشاهده نمایند.
آدرس کانال رسمی معاونت آموزشی:
https://t.me/IUST_EDU
http://sapp.ir/iustedu
 https://ble.ir/iustedu
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.68157.fa.html
برگشت به اصل مطلب