امور آموزش دانشگاه- اخبار و اطلاعیه ها
زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/13 | 
نشانی مطلب در وبگاه امور آموزش دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-108.14218.68105.fa.html
برگشت به اصل مطلب