بایگانی بخش اعضای هیئت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 37,719 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ -

معرفی هیئت علمی

  دکتر اسداله آقاجانی، استاد معادلات دیفرانسیل عادی و پاره ای نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن معادلات تفاضلی         دکتر مهدی علائیان، استاد گروه های جایگشتی نظریه گراف نظریه کدگذاری        دکتر مسعود هادیان، استاد طرحهای تقسیم راز امضاهای عددی خمهای بیضوی         دکتر مهدی نجفی خواه، استاد  هندسه دیفرانسیل  نظریه هم ارزی  کنترل هندسی        دکتر اکبر دهقان نژاد،دانشیار هندسه دیفرانسیل   هندسه فرکتال  متریک پذیری        دکترمحمد باقر قائمی، دانشیار آنالیز تابعی ( نظریه عملگرها)  فضاهای احتمالی متری و نرمدار  معادلات با مشتقات جزئی آنالیز غیرخطی        دکتر رضا سعادتی، دانشیار  آنالیز تابعی تصادفی نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن توپولوژی فازی        دکتر زهره مستقیم، استادیار نظریه گروه‌ها ترکیبیات نظریه اعداد        دکتر سمیه سعیدی نژاد، استادیار معادلات با مشتقات جزئی   نظریه نقطه ثابت و کاربردهای آن   کاربرد حساب تغییرات در بررسی وجود جواب معادلات       دکترسمانه مشهدی، استادیار رمزنگاری کلاسیک و پیشرفته رمزنگاری کوانتومی رمزنگاری پسا-کوانتومی        دکتر رحمان فرنوش، استاد  روشهای مونت کارلو در حل مسائل مختلف آنالیز داده های بیزی  حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی        دکترجلیل رشیدی نیا، استاد آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل وانتگرال تقریب اسپلاین        دکتر تورج نیک آزاد، دانشیار بازسازی تصاویر قواعد توقف  روشهای تکراری در سیستم های جبری        دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی، استادیار آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی    روش‌های تکراری برای سیستم‌های خطی        دکتر رضا احمدی، استادیار مدل‌بندی تصادفی در قابلیت اعتماد بهینه‌سازی نگهداری مدل بندی فرسودگی و سنی        دکتر مرتضی گرشاسبی، استادیار حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی مسائل معکوس هدایت گرمایی حل عددی معادلات انتگرالی        دکتر مهدی علائیان، استاد گروه های جایگشتی نظریه گراف نظریه کدگذاری         دکترجلیل رشیدی نیا، استاد آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل وانتگرال تقریب اسپلاین         دکتر مهدی نجفی خواه، استاد  هندسه دیفرانسیل  نظریه هم ارزی  کنترل هندسی        دکتر رحمان فرنوش، استاد روشهای مونت کارلو در حل مسائل مختلف آنالیز داده های بیزی  حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی        دکتر جواد وحیدی، دانشیار ریاضیات علم کامپیوتر داده کاوی بهینه سازی        دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی، استادیار آنالیز عددی حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی    روش‌های تکراری برای سیستم‌های خطی