بایگانی بخش اعضای هیئت علمی پیشکسوت

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 11,173 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ -

اعضای هئت علمی پیشکسوت

  دکتر خسرو مالک نژاد، استاد         زنده یاد دکتر بتول جذبی، استادیار         دکتر احمد گلبابایی، استاد         زنده یاد دکتر ابراهیم اسرافیلیان، استاد         زنده یاد دکتر عبداله شیدفر، استاد         دکترغلامحسین یاری، استاد          دکتر حمیداقا تولایی، دانشیار         زنده یاد دکتر اکبر حسنی         دکترمحمد رضا مختارزاده         دکترخلیل پاریاب ، استادیار       دکتر محمدرضا علیرضایی، دانشیار         دکتر رضا درگاهی نوبری         دکترمهدی مهدی زاده         دکترکریم ایواز         دکتربهروز امامی زاده         دکتر علی مهدی پور شیرایه         دکترسجاد صادقی         دکتر  رباب حملبرانی حقی