بایگانی بخش شرح حال علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 15 | تعداد کل بازدید های مطالب: 321,891 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ -

رزومه آقای دکتر نورعلیزاده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ -

رزومه علمی دکتر حسین علی احمدی جشفقانی

تاریخ ارسال: ۸/۲/۱۳۹۳ | "دکتر حسین علی احمدی جشفقانی" استادیار عضو گروه مدیریت و فلسفه علم و فناوری   Hosein Aliahmadi Jeshfaghani Google Scholar ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۳۴۲-۶۱۲۳ ORCID ID E-۳۴۱۳-۲۰۱۹ Researcher ID Scopus Author ID https://civilica.com/p/۱۸۰۰۶۷/  Civilica Author aliahmadiiust.ac.ir University Mail aliahmadij۱gmail.com aliahmadij۲gmail.com Gmail ۹۸۲۱-۷۳۲۲-۸۰۲۹ Phone Number سوابق آموزشی تحصیلات حوزوی و دانشگاهی ۱- درس خارج فقه ، ۱۴ سال ۲- دکترای حقوق خصوصی، محل تحصیل دانشگاه تربیت مدرس، تاریخ اخذ: ۱۳۷۳ ۳- فوق لیسانس ، فقه و حقوق خصوصی، محل تحصیل مدرسه عالی شهید مطهری، تاریخ اخذ : ۱۳۶۹ ۴- لیسانس علوم و معارف اسلامی، محل تحصیل مدرسه عالی شهید مطهری ، تاریخ اخذ : ۱۳۶۶ زمینه های تخصصی وتحقیقاتی ۱- مدیریت ۲- حقوق و تکنولوژی ۳- مطالعات اسلامی سوابق شغلی • مسئول گزینش نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها ۱۳۷۳ • قائم مقام دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ۱۳۸۴ • رئیس دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ورامین - پیشوا ۱۳۸۴-۱۳۸۳ • قائم مقام دانشگاه پیام نور ۱۳۸۶ • قائم مقام معاونت فناوری دانشگاه پیام نور۱۳۸۷-۱۳۸۶ • مدیر بخش حقوق و علوم سیاسی دانشگاه پیام نور۱۳۸۷-۱۳۸۶ • معاون آموزش مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۵ • اولین معاون پژوهشی اولین دانشکده مهندسی پیشرفت کشور - ۱۳۹۱ -۱۳۹۳ • همکاری در ایجاد آزمایشگاه پیشرفت ارزش بنیان ۱۳۹۲ • راه اندازی و ریاست آزمایشگاه گروهی فناوری های نرم ۱۳۹۱ تاکنون • همکاری در ایجاد پژوهشکده منابع هیدروکربوری در پژوهشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲ • تاسیس رشته حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ۱۳۸۲ • عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی۱۳۶۹- ۱۳۹۰ • عضو هیات علمی نیمه وقت دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۶۰-۱۳۹۲ • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه پیام نور ۱۳۸۵-۱۳۸۷ . • ایجاد ۵ دوره دکتری مدرسی معارف اسلامی در دانشگاه پیام نور مرکز قم ۱۳۸۶ • مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ورامین پیشوا۱۳۷۴ • مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی – واحد ورامین پیشوا ۱۳۷۳-۱۳۷۴ • نماینده حقوقی کمسیون نظارت بر نشریات در دانشگاه علم و صنعت۱۳۸۹-۱۳۹۳ سوابق تدریس دانشگاهی مقطع کارشناسی : دروس عمومی: معارف اسلامی، اندیشه اسلامی ۲ ، اخلاق اسلامی، متون اسلامی دروس تخصصی: حقوق اساسی، مقدمه علم حقوق،متون فقه ۱ ، متون فقه ۲،اصول فقه ۱، اصول فقه ۲،قواعد فقه مدنی، حقوق اموال،قواعد فقه جزایی،آموزش عربی، زبان تخصصی.حقوق مدنی ۱، حقوق مدنی ۲، حقوق مدنی ۳ ، حقوق مدنی ۶، حقوق تجارت ، حقوق بین الملل خصوصی ۱ ، حقوق بین الملل خصوصی ۲. مقطع کارشناسی ارشد:  مبانی اقتصاد اسلامی، حقوق بازرگانی، مسائل حقوقی تجارت الکترونیک، مدیریت کسب و کار در اسلام، مدیریت و سازمان با رویکرد اسلامی، حقوق مالکیت فکری، منابع انسانی و رفتار سازمانی، اصول فقه پیشرفته، متون فقه، آیات الاحکام جزایی، آیات الاحکام مدنی، بیع تطبیقی، تجارت الکترونیک، بانکداری اسلامی، تجارت بین الملل، بیع بین الملل کالا، بانکداری اسلامی، قواعد فقه پیشرفته ، مدنی تحلیلی، تعارض ادله، متدولوژی حقوق. مدیریت کسب و کار در اسلام، مبانی سازمان و مدیریت اسلامی، اخلاق و احکام کسب و کار. مقطع دکتری: حقوق اداری و سازمان نظام اداری جمهوری اسلامی ایران، قواعد  و احکام کسب و کار ، حقوق اساسی پیشرفته ، اصول فقه تحلیلی ۱، اصول فقه تحلیلی ۲، متون فقه تحلیلی، قواعد فقه اسلامی. احکام و قواعد کسب و کا، مبانی حقوقی علم و فناوری.درس اخلاق علم و فناوری، مبانی فلسفی اداره امور عمومی در اسلام   سوابق پژوهشی مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی (ISI,ISC) Hosein Aliahmadi Jeshfaghani (Corresponding author), Aref Azadegan, Amid Azadegan, The Role of Islamic Culture and Ethics on Organizational Entrepreneurship in Iranian Government Companies (Water and Wastewater Company of South Khorasan Province), Pacific Science ۲۰۱۸;۷۲(۲), ttps://muse.jhu.edu/journal/۱۶۶ Hosein Aliahmadi Jeshfaghani*, Ali Soheili, Hidden Economy Gold and Jewelry in Iran, Journal of Power. Vole ۱۶۲, Issue ۲, ۲۰۱۸. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, The Concept and Nature of Basic Model Values in the Islamic Text, international journal of management and fuzzy system, ۲۰۱۷, pp. ۴۱-۴۵. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani*, Mostafa Jafari, Foresight the Role of Trust in God Entrepreneurship in the Workplace Vague with the Unstable Economy in the Islamic Republic of Iran,  International Journal of Management and Fuzzy Systems, ۲۰۱۷,  doi: ۱۰.۱۱۶۴۸.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani&#۳۹;, Ali Soheili, change the style of Governance from the "Management of state Property" to "Policies and Privatization of State Property" in Iran, JCT Coatings Tech, Volume ۱۴ Special Issue January ۲۰۱۷. Hosein Aliahmadi۱, Aref Azadegan۲, Amid Azadegan, The Fundamentals and Principles of Islamic Management in Entrepreneurship Development, Researcher Journal, ۲۰۱۷, Volume ۹, Issue ۲. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Hamid Reza Ghiyasi, Examining Ways to Remove Barriers to Entrepreneurship and Wealth Creation relying on Islamic-Standards and Resistance Economic Policies in Iran, African Journal of Environmental Assessment and Management, Volume ۲۲ Issue ۷ Year ۲۰۱۷. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Omid Hossine Abyaneh Nazari, African Journal of Environmental Assessment and Management, Models Related to the Responsibilities of Imam and Ummah in Islamic Government, vole. ۲۱, issue ۸, ۲۰۱۶, pp. ۱۰۹-۱۱۸. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, The Role of Islamic Contributions to the Development of the West, African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۲, issue ۲, ۲۰۱۷, pp. ۹۵-۱۰۵.   Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Masoud Gharakhani Dehsorkhi, The Connection of Islamic knowledges with Progress Management in Iran, African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۱۲, ۲۰۱۶, pp. ۱۴۲-۱۶۶.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Effect of Relatedness Islamic Components, Viability and Guidance of the Phenomena on the Mechanical Engineering, Ain Shams, ۲۰۱۷.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, A Critical Study of Inflation and Interest: Free Banking in Iran, Relying on the Kind of Money and Accounting Control, Ain Shams, ۲۰۱۷.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Omid Hossine Abyaneh Nazari, Participation of people in the Islamic state; Analytical review of the people role in the system of velayat faqih, Ain Shams, ۲۰۱۷. Hosein Ali Ahmadi Jeshfaghani Alireza Aliahmadi , Mohsen Ali Ahmadi, Field Analysis of Using Islamic Suppositions in Technical Engineering Sciences (Case Study: Some of the Ideological suppositions Mentioned in Article Specifications of Islam by Shahid Motahari, Indian Journal of Science and technology , ۲۰۱۶. Ali Soheili, Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, "Analytical Studies and Field Development Areas of Smuggling and Strategies for Prevention and Countering",, African Journal of Environmental Assessment and Management, Volume ۲۱ Issue ۲ Year ۲۰۱۶. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani*, Sorur Sefidgar, Islam&#۳۹;s soft power and its impact in progress Iran, Journal of Power. Vole ۱۶۰, Issue ۱۰, ۲۰۱۶. pp: ۶۳-۷۵. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Soft power in the constitution of the Islamic Republic of Iran, Ain Shams, ۲۰۱۷. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Seyed Mohsen Eghbali, Omid Hossine Abyaneh Nazari, Duties Of government in the Islamic texts and constitution of the Islamic Republic of Iran, Ain Shams, ۲۰۱۷. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Mohammad Afshar Nouri, Identifying Factors associated with Effective Information Technology to Increase Employee’s Efficiency and Solutions to it (Case Study: Tehran Municipality District ۱), Ain Shams, ۲۰۱۷.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Mahdi Iran no, the use of Resistive Economy Policies in the Management of Household Electricity Consumption in Iran, African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۵, ۲۰۱۶, pp. ۲۱۹-۲۲۵. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani *, Mohammad Ali Shafia, Abolghasem Aassi , Mohammad Reza Dehghani Ashkezari, Ahmad Mirshamsi , Analyzing the concept and nature of patient needs from the perspective of Islam, , African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۳, ۲۰۱۶, pp. ۲۱۹-۲۲۵.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Gholamreza Rasoulnejad, Ali Soheili, “The Role of overtaking on the good in entrepreneurship", African Journal of Environmental Assessment and Management, African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۷, ۲۰۱۶. Hosein Ali Ahmadi Jeshfaghani, Ismail Pour Heydar, Ali Soheili, "Management persuasive on staffing agency", Journal Of Turkish Research Institute, ISSN: ۱۳۰۰-۹۰۵۲, ۲۰۱۶.  Hosein Aliahmadi Jeshfaqani, Ali Soheili, Management Analysis of the nature, methods and effective elements on Login contraband to Iran, African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Leadership property rights from an Islamic perspective; Reviews the fundamentals of analytical Islamic leader on the field right to ownership of mines, forests, meadows and rivers of Shieh scholars, African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶. Seyed Mojtaba Mirdamadi, Hosein Aliahmadi Jeshfaghani , Islamic civilization services to progress astronomy science and computing measure; Analyzing Muslims services to progress astronomy science, math computing and measure tools, from the seventh century to the twelfth century AD, African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Ismail Pourheydar, Mehdi Jafari, “Entrepreneur and place stress on setting up a new business", African Journal of Environmental Assessment and Management, Volume ۲۱ Issue ۴ Year ۲۰۱۶  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Tahmineh Kamyab “Impact theory of knowledge on Environmental Engineering- Field study of theory and knowledge of Islam in Iran Environmental Engineering (EE)", African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Ata Allah Rafiei Atani, Mehrdad Ghayeghvar, Iranian banks approach of specialized support for  knowledge-based exportation on resistive economy (Credit rating model to restore lending to exporters of knowledge-based products in Iran Export Development Bank, African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶. Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Mehrdad Ghayeghvar, Ali Soheili, Discover the principles and rules of national and international conflict resolution in Strategic Management of Iranian Legal Documents (The enumeration of some of the principles of strategic management in the fundamental rights of Iran), African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani, Mehrdad Ghayeghvar, Ali Soheili, Change management based on the principle of a ban on halal haram- analysis and  ban apply Strategic principle "the haram  change to halal" in the creative innovations, Relying on Mohammad words(PBUH), African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶.  Hosein Ali Ahmadi Jeshfaghani, Ali Soheili, Mohsen Ali Ahmadi Jeshfaqani, Formula proper management of government financial institutions in Islam and the Islamic Republic of Iran,  African Journal of Environmental Assessment and Management, ۲۰۱۶.  Field Study of Financial adverse effects caused by smuggling in Iran, Hosein Aliahmadi, African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal) - ۲۰۱۶.  Legal rules governing the tax in the Islamic State, Hosein Aliahmadi African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal) - ۲۰۱۶. Conflict Resolution Right Environment with the Right to Private Ownership (Field study Management of Conflict Resolution Between Private Ownership Rights with the Public&#۳۹;s Right Environment), Hosein Aliahmadi, African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal) - ۲۰۱۶. Production in Extracting from the Resistance-Economy Standards Articulating and Implementing National Production Indices in Iran By Using Notified Policies and Principles of The Islamic Republic, African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal)- ۲۰۱۶. Business rules prohibited in Islam Analyze and application of the Islamic law rules in forbidden business contracts in Iran), African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal)- ۲۰۱۶. The Role of Religion in the Management and Training of Children in the Family by Women in Iran Society, African Journal of Environmental Assessment and Management (AJEAM) (Scopus Journal) - ۲۰۱۶.  Mahmoud Pour Bafrani, Hosein Aliahmadi Jeshfaghani , *Abul Hasan Mujtahid Solei Mani, Conceptual and functional model of payment in Deception Damage s ; Ijtahadi analysis and use of payment in Deception Damage s , with an emphasis on Jurisprudence Sources from the perspective of economic justice in the Ahl al-Bayt (AS) and use of payment in Deception Damages, with an emphasis on Jurisprudence Sources from the perspective of economic justice in the Ahl al-Bayt (AS), African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۹, ۲۰۱۶.  Hosein Aliahmadi Jeshfaghani *, Majid Akbari Pakroo , Islamic rules repay bank debt; Banking delay penalty paid in cash installments, relying on religious rules, African Journal of Environmental Assessment and Management, vole. ۲۱, issue ۷, ۲۰۱۶.  Majid Akbari Pakroo, Hosein Aliahmadi Jeshfaqani, Hamid Reza Vakili Fard, "Effects of Delete the Money Value Standard in Economics", African Journal of Environmental Assessment and Management Hosein Ali Ahmadi Jeshfaghani, Ismail Pour Hydra, Ali Soheili, "Management persuasive on staffing agency", Journal Of Turkish Research Institute, ISSN: ۱۳۰۰-۹۰۵۲, ۲۰۱۶. Hosein Ali Ahmadi Jeshfaghani, Hamid Reza Ghiyasi, "Method entrepreneurial boom in the Islamic Republic of Iran", Journal Of Turkish Research Institute, ISSN: ۱۳۰۰-۹۰۵۲, ۲۰۱۶. The role of macro commentary on technology management (The application of Islamic macro interpretation of world on the Iranian technology management), Marketing and Management of Innovations (MMI) - ۲۰۱۶. The impact of the standards value of Islam on entrepreneurship in Iranian academic, Marketing and Management of Innovations (MMI), ۲۰۱۶.  Effective methods in the use of social networks for marketing products and services small enterprises (SEMs), Marketing and Management of Innovations (MMI), ۲۰۱۶.  Islamic Management and Decision Sciences in Iran (Approaches & Sources), Mediterranean Journal of Social Sciences (MJSS), ۲۰۱۶.  Legal rules governing the tax in the Islamic State, (International Academic Journal of Accounting and Financial Management), ۲۰۱۶. Fundamental change foresight in decision sciences - Application of Islamic Epistemology and Worldview in Technology Management, International Academic Journal of Business Management, ۲۰۱۶.  Ethics review of entrepreneurship from the perspective of Prophet Mohammad (PBUH), International Academic Journal of Economics, ۲۰۱۶. .Study, effect of policies ۴۴th Principle Constitution on Iranian economy, Indian Journal of Science and Technology, ۲۰۱۶. علی احمدی جشفقانی حسین. راهبردهای پزشکی برای بیماری کووید-۱۹. راهبردهای مدیریت در نظام سلامت. ۱۳۹۹; ۵ (۲) :۸۰-۸۴. سرور سپیدگر، علیرضا علی احمدی و حسین علی احمدی جشفقانی ، بهبود توسعه ساختار و فرایندها در مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی مهارت و شایستگی ها در نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، بهار ۱۳۹۹. حسین علی احمدی جشفقانی، فلسفه رفتارشناسی تصمیم‌گیری علیه شیوع اپیدمی ویروس کرونا (موردمطالعه: تفاوت مدل‌های مدیریت کلان مبارزه با کووید- ۱۹ در ایران و آمریکا)، طب دریا، بهار ۱۳۹۹.  سرور سپیدگر، علیرضا علی احمدی و حسین علی احمدی جشفقانی ، شناسایی روندهای آتی و ترسیم وضعیت آرمانی آموزش فنی حرفه ای از نظر خبرگان، فصلنامه مدیریت فردا، زمستان ۱۳۹۸. حسین علی احمدی جشفقانی، عوامل قانون‌گریزی و دسته‌بندی سیاست‌های قانون‌گذاری بر اساس سیاست‌های ابلاغی ، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، زمستان ۱۳۹۸. آرش رومانی، و حسین علی احمدی جشفقانی، استخراج و تعیین میزان شدت اثرگذاری قواعد فقهی در طراحی سامانه الکترونیکی ارتباطی صنعت و دانشگاه‌ها در ایران، مدیریت فردا، پائیز ۱۳۹۸. حسین علی احمدی ، آرزو معینی بدرمهر، مسئولیت مدنی ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در تجارت الکترونیک، فصلنامه مدیریت فردا، پائیز ۱۳۹۷. حسین علی احمدی، آرش شوق نیان،  رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی. (مورد مطالعه: حقوق ایران) ، فصلنامه مدیریت فردا، زمستان ۱۳۹۷. حسین علی احمدی، علیرضا علی احمدی، بهروز مینایی و محسن صوفی، خوشه بندی سوره های قرآن با تکنیک های داده کاوی، مجله علمی – پژوهشی  رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث، دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۷  دکتر علیرضا علی احمدی ، دکتر حسین علی احمدی، یاسر پورداور، تبیین نقش ارزشهای اسلامی در احصای بخشی از بایدها و نبایدهای تحقق وظایف مدیریتی در سطح سازمان، فصلنامه علمی پژوهشی و ISC مدیریت فردا، پائیز ۱۳۹۴.  ارائه مدلی مفهومی جهت کشف مدلهای تئوری پردازی بمنظور تولید علوم اخلاقی مدیریت اسلامی در کشور ایران- حسین علی احمدی، سید محسن اقبالی-دو فصلنامه علمی-پژوهشی اخلاق وحیانی، سال سوم، شماره هشتم ۱۳۹۴.(ISC) مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی   میر سهیل حسینی،حسین علی احمدی جشفقانی، توسعه پایدار  اسلامی و ارزیابی با مدل فازی، پنجمین همایش مالی اسلامی، ۱۳۹۸. اصغر شمس جی  و حسین  علی احمدی  جشفقانی، الزامات پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشورهای اسلامی (موردمطالعه : الزامات حقوقی در ایران)، سومین کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت اقتصاد و حسابداری، ۱۳۹۸. سعید گلی  و حسین  علی احمدی  جشفقانی،  کارکردهای مدیریت جهادی (مورد مطالعه: تجارب جهاد سازندگی و الزامات سبک جهادی در کسب و کارهای کوچک)، نخستین همایش ملی مدیریت و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید، ۱۳۹۸. حسام اسماعیلیان، مهرداد مستقیم و حسین علی احمدی جشفقانی ، خدمات الکترونیک (آثار کاربرد فناوری اطلاعات بر سلامت در ایران)، سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت و اولین کنگره ملی مدیریت راهبردی در ورزش، ۱۳۹۸. میدیا آقایی، رقیه محمدزاده،  و حسین علی احمدی جشفقانی، حقوق مصرف کنندگان در قراردادهای الکترونیک (موردمطالعه: حق عودت کالا و خدمات در ایران، نخستین همایش ملی مدیریت و کسب و کارهای نوپا در رونق تولید، ۱۳۹۸. محمد قربانی، اصغر شمس جی، حسین علی احمدی جشفقانی ، نقش روابط متقابل بنگاه تجاری الکترونیک و مشتری در بازاریابی (مورد مطالعه: عوامل موثر بر ماندگاری و رضایت مشتریان)، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها، ۱۳۹۸. حسین حیدری و حسین علی احمدی جشفقانی، مبانی نظری طراحی هلدینگ الکترونیک (مورد مطالعه : مدیریت شرکتهای مادر تخصصی عمران در ایران)، دومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی، ۱۳۹۸. سرور سفیدگر، علیرضا علی احمدی و حسین علی احمدی جشفقانی، توسعه مدل مهارت و شایستگی ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی با روش نظریه‌پردازی رویش نظریه ها، اولین همایش ملی مدرسه فردا، ۱۳۹۸. سرور سفیدگر، علیرضا علی احمدی و حسین علی احمدی جشفقانی، شناسایی روندهای آینده در ترسیم وضعیت آرمانی آموزشی شاخه آموزش فنی حرفه ای ایران از نظر خبرگان ، دومین همایش مدیریت و مهندسی پیشرفت، ۱۳۹۸. سید جواد سادات فریزن، توسعه سرمایه اجتماعی با تکیه‌بر مفهوم عدالت در اسلام (موردمطالعه: کاربرد عدالت اقتصادی قرآنی در قانون تأمین اجتماعی ایران) دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار ، ۱۳۹۸. مهدی خورشیدی  و  حسین ‌علی احمدی جشفقانی، تعالی سازمان در بستر الکترونیک :عوامل و موانع تعالی با تکیه بر تفگر سیستمی،        نخستین کنفرانس بین المللی شهر هوشمند، ۱۳۹۸. اصغر شمس جی  و حسین علی احمدی  جشفقانی، مدیریت تغییر در فناوری اطلاعات، کنفرانس ملی   مدیریت و توسعه پایدار پژوهی، ۱۳۹۸. دنیا تفتی، حسین علی احمدی جشفقانی، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر بنیان خانواده  کنفرانس ملی آینده پژوهی، کنفرانس مدیریت و توسعه پایدار، ۱۳۹۸. علی‌اصغر نصیری، حسین علی احمدی جشفقانی ، برون سپاری فناوری اطلاعات، کنفرانس ملی آینده پژوهی ،مدیریت و توسعه پایدار، ۱۳۹۸. رضا قوامی پور کومله و  حسین‌ علی احمدی جشفقانی، نقش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در توسعه کسب و کار های الکترونیک، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارآفرینی ایران، ۱۳۹۸. مژگان غریبی مرزنکلا  ، کارگروهی الکترونیک (مورد مطالعه: عناصر فرهنگی کارگروهی در اسلام)، کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی، ۱۳۹۸. علی رضایی فرد، سید محسن عبدلان و حسین‌علی احمدی جشفقانی، نقش عقیده کاوی در بازاریابی دیجیتال برای محصولات سبز، دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۸. سمیه رحیم دل، امیرعباس پراژنگ و حسین علی احمدی جشفقانی، رابطه فناوری اطلاعات با کارآفرینی و اشتغال (مورد مطالعه: تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در ایران)،  اولین کنگره ملی پژوهش کارافرینی و توسعه ملی با رویکرد حمایت از تولید ملی، ۱۳۹۸. محمدرضا وقفی، حسین علی احمدی جشفقانی،  تحلیل حقوقی قراردادهای انتقال تکنولوژی (مورد مطالعه: فناوری مالی)، دومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، ۱۳۹۸.

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح حال علمی سیامک نوری

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

شرح حال علمی دکتر سعید میرزامحمدی

دکتر سعید میرزامحمدی "  استادیار عضو گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی دانشکده مهندسی صنایععضو و  مدیر گروه پیشرفت اقتصادی دانشکده مهندسی پیشرفت    Email : mirzamohammadi AT iust.ac.ir  تلفن داخلی: 5062 - 7322

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ -

رزومه آقای دکتر جاسبی

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۲ -

رزومه علمی آقای د خالدی

مشخصات فردی:نام : احمد نام خانوادگی : خالدی تاریخ تولد : 9/8/1334 متاهل – دارای 4 فرزند سوابق تحصیلی : دیپلم ریاضی- خرداد 53 دبیرستان رسولیان یزد لیسانس مهندسی صنایع- شهریور 57 دانشگاه علم و صنعت ایران فوق لیسانس فلسفه غرب- سال 68 دانشگاه تهران دکترای عرفان اسلامی- سال 75 دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد علوم و تحقیقات ) سابقه آموزشی : عضویت هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران از 19 / 10 / 1369 – تاکنون تارنما : www.Khaledy.com تالیفات : - سید حیدرآملی، گزارش زندگی و عرفان، احمد خالدی ، دفتر نشر معارف، تهران ، 1381 - طلای سرخ، گزارشی از اندیشه های ابن عربی در فتوحات مکیه ، عبد الوهاب شعرانی ، ترجمه احمد خالدی، سروش ، تهران، 1389 نشانی الکترونیکی : Khaledi@ IUST.AC.IR

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۲ -

رزومه استاد علی نصیری