بایگانی بخش رزومه اساتید سرامیک

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ -

دکتر حمیدرضا رضایی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

دکتر بیژن افتخاری یکتا

img_yw_news
دوشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۰ -

مهندس مریم صمدانی

img_yw_news
سه شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۰ -

مهندس حسین قصاعی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۰ -

دکتر علیرضا میرحبیبی

img_yw_news
چهارشنبه ۲ آذر ۱۳۹۰ -

دکتر رحیم نقی زاده

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰ -

دکتر حمیدرضا صمیم بنی هاشمی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۹ -

دکتر حسین سرپولکی