بایگانی بخش دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم 1402-1401

img_yw_news
یکشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۲ -

دانشجویان ممتاز دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱

  دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به شرح زیر است.   سیده کیانا هاشمی ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۳۴ احسان اسپندار ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۰۵ آوا محسنی ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۰۵ مهدی اسداله زاده ورودی ۹۹ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹ ایلیا فرهنگ فر ورودی ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۶۲ درسا عبدی ورودی ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۲۹ نازنین زارعی راد ورودی ۱۴۰۰ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۲۰ کاظم فرقانی ورودی ۱۴۰۱ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۸۵  ایمان قادر ورودی ۱۴۰۱ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۷۶ عبدالسلام نیک کردار ورودی ۱۴۰۱ علوم کامپیوتر  معدل نیمسال ۱۹/۵۸ آریا باقری ولوجردی ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۹/۶۶ علیرضا کاظمی ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۶/۲۸ سپهر سهراب پور ورودی ۹۷ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۶/۱۵ سجاد حیدری نژاد ورودی ۹۸ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۹/۹۵ محمد رضا هادی ورنامخاستی ورودی ۹۸ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۸/۷۱ شایان کریمی ورودی ۹۸ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۷/۴۵ آیدا محمودی ورودی ۹۹ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۷/۹۱  محدثه اکبری رجانی ورودی ۹۹ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۷/۶۰ ایناز زینعلی  ورودی ۹۹ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۷/۵۱ مریم خواجوی سما ورودی ۱۴۰۰ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۹/۲۰ سارا نکونظر ورودی ۱۴۰۰ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۸/۶۰ پارمیدا مردانشاهی ورودی ۱۴۰۰ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۷/۶۶  رازان تیرنا ورودی ۱۴۰۱ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۹/۱۰ هستی عشقی ورودی ۱۴۰۱ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۹/۰۳ ملینا رضائیان ورودی ۱۴۰۱ ریاضیات و کاربردها معدل نیمسال ۱۸/۸۹