بایگانی بخش آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه محاسباتی

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ -

آزمایشگاه تحقیقاتی گروهی هندسه ی محاسباتی

$(document).ready(function(){ $('#yw_slider_2184').bxSlider({ mode: 'fade', auto: true, captions: true, speed: 1000, pause: 3000 }); });