بایگانی بخش آزمایشی

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

آزمایشیی

$(document).ready(function(){ $('#yw_slider_2166').bxSlider({ mode: 'fade', auto: true, captions: true, speed: 1000, pause: 3000 }); });