بایگانی بخش اخبار آموزشی

img_yw_news
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

نام نام خانوادگی: هند البدیری نام استاد: دکتر مهدی نجفی خواه نام پروژه: تجزیه و تحلیل هندسی حل تقریبی سیستم دینامکی کسری برای ویروس (HIV) سلول های CD+4T زمان: 27 ام تیرماه 1403 در دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ساعت :13

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی :زهرا سعیدی عنوان پایان نامه: استفاده از چند جمله ای رخ در نهان نگاری تصاویر دیجیتال در حوزه بسامد و مکان استاد راهنما: دکترسمانه مشهدی زمان: سه شنبه ۱۴۰۳/۴/۱۹ ساعت ۱۳ محل: دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
شنبه ۹ تیر ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی :فاطمه آقاگلی عنوان پایان نامه: رویکردی جدید براساس مدل تحلیل عاملی آمیخته اصلاح‌شده و هم‌خوشه‌بندی برای تشخیص و محلی‌سازی تومور در تصاویر پزشکی استاد راهنما: دکتر رحمان فرنوش زمان: شنبه ۱۴۰۳/۴/۹ ساعت ۱۷ محل: دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : زهرا عیدی نژاد عنوان پایان نامه: کاربرد روش کاداریو رادو و روش رادو میهت برای وجود جواب یکتا و پایداری معادلات تابعی همراه با توابع کنترل کننده ی ویژه​ استاد راهنما: دکتر رضا سعادتی  زمان: سه شنبه 1403/3/29 ساعت 14 محل: دانشکده ریاضی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

 نام و نام خانوادگی: مارال سنگی عنوان پایان نامه : وجود جواب برخی معادلات کسری با تکنیک اندازه نافشردگی و عملگر یکنوای مخلوط استادان راهنما: دکتر محمد باقر قائمی- دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان: سه شنبه 1403/03/29 ساعت 13 محل: دانشکده ریاضی

img_yw_news
دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی:ساحل غیبی پوررشته: آمار ریاضی موضوع:تشخیص توده های سرطانی در تصاویر پزشکی بااستفاده از شبکه های عصبینام استاد راهنما: اقای دکتر رحمان فرنوشتاریخ دفاع :هشتم خرداد۱۴۰۳ ساعت۱۴

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمد آزادمرزابادی رشته : ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا عنوان پایان نامه : روش طیفی هم محلی کسری تاریخ دفاع : ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۱۳ الی ۱۵

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ -

دفاعیه دکتری

 نام و نام خانوادگی: زهره رسایی عنوان پایان نامه : مدل بندی میانگین باقی مانده طول عمر تعمیم یافته و بهینه سازی نگهداری یک سیستم بر اساس وضعیت استادان راهنما:دکتر رحمان فرنوش و دکتر رضا احمدی زمان: چهارشنبه 1403/02/19 ساعت 11

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :عاطفه عسگری نیا عنوان پایان نامه :موضوع میانگین باقیمانده طول عمر سیستم بر اساس شرایط محیطی  استاد راهنما:آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع:ساعت ۱۶ بعدازظهر   روز دوشنبه ۳۰ بهمن  مکان:طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :درسا خدمتی عنوان پایان نامه :مدل بندی قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر با در نظر گرفتن متغیر های توضیحی و اقدامات تعمیر و نگهداری استاد راهنما:آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ –  ساعت۱۵ مکان:طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :زهرا جمشیدی عنوان پایان نامه :تشخیص خودکار محل ضایعه مغزی در تصاویرMRIبه کمک شبکه عصبی YOLO استاد راهنما:آقای دکتر رحمان فرنوش  زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ –  ساعت۹ مکان:طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :مجتبی رجبی  عنوان پایان نامه :هوش مصنوعی و بلاکچین در بازار های مالی استاد راهنما:آقای دکتر رحمان فرنوش  زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۲۹ –  ساعت۱۳ مکان:طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :حمید رضا کرباسیان عنوان پایان نامه :هم¬ارزی هموتوپی درتصاویر دیجیتال محدود استاد راهنما:آقای دکتر مهدی نجفی خواه زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۳۰ –  ساعت ۱۶ مکان:طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  

img_yw_news
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :محمد پالش عنوان پایان نامه : یک روش نهان‌نگاری ظرفیت بالا بر اساس فشرده‌سازی داده‌های رمزنگاری شده و لبه‌یاب هیبریدی استاد راهنما:سرکار خانم دکتر مشهدی زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ساعت ۱۷:۰۰ مکان:کلاس شماره ۴۲۹ طبقه چهارم دانشکده دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :مهدی دماوندی عنوان پایان نامه : یک طرح پنهان سازی داده ها بر اساس رمزنگاری خط چند جهته و موجک عدد صحیح استاد راهنما:دکتر مسعود هادیان زمان دفاع:طبقه چهارم دانشکده ریاضی چهارشنبه ۲۵ /۱۱/ ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۳۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :رضا شهابی فر عنوان پایان نامه : بررسی و حل عددی مدل های به فرم معادلات دیفرانسیل کسری برای برخی از بیماری های واگیردار استاد راهنما:دکتر محبوبه مولوی عربشاهی زمان دفاع:طبقه چهارم دانشکده ریاضی کلاس ۴۲۹ تاریخ و ساعت برگزاری: سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۱۳

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :حانیه معارف عنوان پایان نامه :اشتراک گذاری داده های پزشکی در بستر زنجیره بلوکی با الگوریتم AES استاد راهنما: خانم دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۲۵ – ساعت ۱۷ مکان:کلاس شماره ۴۲۹ طبقه چهارم دانشکده دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی :سید تقی فرحی عنوان پایان نامه :دو طرح تسهیم راز تصویری ضروری بر مبنای روابط بازگشت پذیر خطی و یادگیری با خطااستاد راهنما:آقای دکتر هادیانزمان دفاع:۱۴۰۲/۱۱/۱۵ –  ساعت ۱۳ 

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :فاطمه یزدان پناه عنوان پایان نامه :تعیین تابع منبع وابسته به زمان در دو مسئله نفوذ معکوس با استفاده از روش عناصر مرزی استاد راهنما: آقای دکتر مرتضی گرشاسبی زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ –  ساعت ۱۱ مکان:کلاس شماره ۴۳۰ طبقه چهارم دانشکده  دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :راضیه خانی عنوان پایان نامه :طرح پنهان سازی داده با ظرفیت بالا مبتنی بر LSB و PVD استاد راهنما: آقای دکتر مسعود هادیان زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۰/۱۲ –  ساعت ۱۳ مکان:کلاس شماره ۴۳۰ طبقه چهارم دانشکده دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
یکشنبه ۳ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :فاطمه حیدری عنوان پایان نامه :یک روش ته نقش نگاری تصویردرمقیاس خاکستری امن درحوزه DCT کسری با استفاده از درهم سازی زیگزاگ استاد راهنما:  خانم دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع:۱۴۰۲/۱۰/۱۰ –  ساعت ۱۷ مکان:کلاس شماره ۴۲۹ طبقه چهارم دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :لیلی دژم فرد عنوان پایان نامه :محکی برای زبرحل‌پذیری گروه های متناهی استاد راهنما:  خانم دکتر زهره مستقیم زمان دفاع:۱۴۰۲/۰۹/۲۷ –  ساعت ۱۶ مکان:کلاس شماره ۴۲۹ طبقه چهارم  دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :مهین حیدرنژاد عنوان پایان نامه :معادلات دیفرانسیل بیضوی چند بعدی مرتبه بالا استاد راهنما:  آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع:۱۴۰۲/۰۹/۲۹ –  سالن دفاعیه و ساعت ۱۰-۹صبح مکان:کلاس شماره ۴۲۳ طبقه چهارم  دانشکده ریاضی وعلوم کامپیوتر

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : رباب رجب زاده عنوان پایان نامه :تقارن لی برای معادلات دیفرانسیل بامشتقات جزیی ازمرتبه کسری کاربرد تقارن لی درحل معادلات دیفرانسیل، یک تمرکز مهم مبحث تقارن لی درخصوص علوم فیزیکی و ریاضیات کاربردی استاد راهنما:  آقای دکترمهدی نجفی خواه زمان: شنبه ۱۸آذرماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ مکان: سالن آمفی تئاتر دکتر حسنی

img_yw_news
شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : مینا مقدم زآباد ی عنوان پایان نامه :نظریه های کوهمولوژی از ساختارهای هندسی و جبری مبتنی بر محاسبات کسری استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر دهقان نژاد زمان: چهارشنبه ۳ ابان ۱۴۰۲ ساعت ۹:۰۰ الی ۱۰:۰۰ مکان: سالن آمفی تئاتر دکتر حسنی

img_yw_news
پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :منصور غفارنژاد عنوان پایان نامه :نهان نگاری تصویری در حوزه موجک گسسته براساس کدگذاری B‏CH استاد راهنما:  خانم دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع:شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ ساعت ۱۳ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس۴۲۹

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی‌ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا حیدری عنوان پایان نامه :رویکردی جدید بر هندسه مختلط‌گونه استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر دهقان نژاد زمان دفاع:۱۴۰۲/۰۷/۲۶ –  کلاس ۴۲۹ – زمان: ۱۱صبح

img_yw_news
شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :معصومه اکبری عنوان پایان نامه :برخی از مباحث حساب دیفرانسیل و انتگرال کواترنیون‌ها استاد راهنما:  آقای دکتر اکبر دهقان نژاد زمان دفاع:۱۴۰۲/۰۷/۲۶ –  سالن دفاعیه و ساعت ۹ صبح

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :علیرضا ثقفی عنوان پایان نامه : تعیین ضرایب واکنش مجهول در یک مسئله کران متحرک سهموی استاد راهنما: آقای دکتر مرتضی گرشاسبی زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۱:۳۰ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹  

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :محدثه کفایتی عنوان پایان نامه : بررسی مدل های نگهداری پیشگیرانه دو متغیره استاد راهنما: دکتر رضا احمدی زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ ساعت ۱۴ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹  

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : مرتضی العلاق عنوان پایان نامه : حرکت گروه های جایگشتی استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ساعت ۸ صبح دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹  

img_yw_news
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :صفورا طاوسی عنوان پایان نامه :یک رویکرد نقطه ثابت به مسئله پایداری فازی معادلات انتگرالی ولترا استاد راهنما:  آقای دکتر رضا سعادتی زمان دفاع: ۳/۰۷/۱۴۰۲ – کلاس۴۲۳  

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی :رها محمد زاده عنوان پایان نامه : ارائه یک مدل بهینه سازی چندهدفه استوار برای مسئله مکانیابی دپوها و مسیریابی وسایل نقلیه ناهمگون در تحویل سفارش با پنجره زمانی چندگانه استاد راهنما:  آقای دکتر جواد وحیدی زمان دفاع: ۱۴۰/۰۷/۱۵ – کلاس۴۲۳ - ساعت: ۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : فرزاددهقان منشادی عنوان پایان نامه :ساختار تعادل در بازی های غیرهمکارانه باتعدادبازیکنان متناهی استاد راهنما:  آقای دکتر محمدباقر قایمی زمان دفاع: ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ ساعت شروع:۱۰:۰۰ دانشکده ریاضی دانشگاه علم وصنعت طبقه چهارم

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهسا دهقان طرزجانی عنوان پایان نامه :تخمین پارامترهای مدل اپیدمی آنفولانزا با استفاده از روش های عددی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا زمان دفاع: ۱۴۰۲/۶/۲۹ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر  آمفی تئاتر دکتر حسنی ، ساعت: ۱۳:۳۰

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : عرفان جانفزاعنوان پایان نامه : ارائۀ روشی مبتنی بر شبکۀ عصبی برای بررسی سیگنال قلبیاستاد راهنما:  دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهیزمان دفاع: ۱۴۰۲/۶/۲۸ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : فروغ ثنائی عنوان پایان نامه : بررسی عددی برخی مدل‌های مشتقات کسری کران متحرک حاصل از سامانه‌های دارورسانی استاد راهنما:  دکتر تورج نیک آزادزمان دفاع:  ۱۴۰۲/۶/۲۸ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : کیمیا سادات میرخانی عنوان پایان نامه : ته‌نقش‌نگاری مدارک پزشکی استاد راهنما:  دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع:  ۱۴۰۲/۶/۲۸ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹ 

img_yw_news
شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : سمر النصارعنوان پایان نامه : ساختارهای هندسی و جوابهای دقیق معادلات فوکر - پلانک استاد راهنما:  آقای دکتر مهدی نجفی خواهزمان دفاع۲۹ /۶ /۱۴۰۲ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مائده رستان عنوان پایان نامه : تجزیه و تحلیل داده های ترکیب بدنی به کمک روش K-میانگین استاد راهنما:  آقای دکتر رحمان فرنوش زمان دفاع: ۱۴۰۲/۶/۲۰ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
دوشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : فاطمه حسینی عنوان پایان نامه : روش برگشت پذیر پنهان سازی اطلاعات در تصویر رمزنگاری شده سازگار با پردازش همومورفیکی استاد راهنما:  خانم دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۳۱ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : نیلوفر خرمی اعزازی عنوان پایان نامه : بررسی جدول طول عمر در ایران با رهیافت انتروپی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر غلامحسین یاری  زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۲۶ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : کرار عبیس عنوان پایان نامه : پیش‌بینی ویژگی‌های یک گراف با استفاده از داده‌کاوی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع:  ۱۴۰۲/۴/۲۴ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹  

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : فاطمه بصیری عنوان پایان نامه : ادغام یکپارچه تعاملی از بافت های ویدئویی چند نمای استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی نجفی‌خواه زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۲۸ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : سرور مختاریان دهکردی عنوان پایان نامه : رنگ آمیزی تام گراف های پترسن تعمیم یافته استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۲۴ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : وحید هاشمی عنوان پایان نامه : روش‌های گوناگون نهان‌نگاری استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع: یکشنبه ۱۸ تیر ماه دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۲۹ ساعت ۹:۰۰ صبح

img_yw_news
یکشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : سیده زهرا سید محمدی عنوان پایان نامه : گروه های اتومورفیسمی  و مقادیر ویژه لاپلاسی گرافها  استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۱۹ ساعت ۱۱ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۳۴

img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهسا نعمت الهی عنوان پایان نامه : نابرابری هرمیت_هادامارد در هندسه فضای باناخ استاد راهنما:  جناب آقای دکتراسدالله آقاجانی و جناب آقای دکتر محمدباقرقائمی زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۱۹ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ساعت ۱۱ کلاس شماره ۴۲۴

img_yw_news
چهارشنبه ۷ تیر ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمدرئوف نگهداری عنوان پایان نامه : رنگ آمیزی تام گراف های منظم  استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۲/۴/۰۱۲ دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر ساعت ۱۱ کلاس شماره ۴۲۴

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : عقیل الساعدی عنوان پایان نامه : عناصر متناهی مبتنی بر بی - اسپلاین برای حل عددی معادلات برگرز استاد راهنما:  جناب آقای دکتر رشیدی‌نیا زمان دفاع: سه‌شنبه ۱۴۰۲/۴/۶ کلاس ۴۲۹  

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمد حسن‌زاده سورشجانی عنوان پایان نامه : طبقه‌بندی نوار قلبی بیماران کووید-۱۹ و بیماری‌های قلبی با کمک شبکه‌های  CNN   استاد راهنما:  جناب آقای دکتر جواد وحیدی زمان دفاع: چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۳۱ اتاق ۴۰۳ ساختمان ریاضی و علوم کامپیوتر ساعت ۱۰

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : فاطمه سعیدی عنوان پایان نامه : تعمیم روش تفکیکی هرمیتی و اریب-هرمیتی برای دستگاه‌های خطی بلوکی دو در دو   استاد راهنما:  جناب آقای دکتر تورج نیک‌آزاد زمان دفاع: چهارشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۲   ساعت ۱۱ طبقه چهارم دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : محمد دارا عنوان پایان نامه : تعمیم نگاشت تکانی و کاربرد‌های آن استاد راهنما:  دکتر اکبر دهقان‌نژاد زمان دفاع: روز شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۷ ساعت ۱۰:۳۰ مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : حانیه قدیمی درزاب عنوان پایان نامه : انقباض های تعمیم یافته در فضاهای متریک حاصل ضربی استاد راهنما:  سرکار خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۲۲خرداد۲۰۴۱ روز دوشنبه ساعت ۱۱دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر کلاس ۴۳۴

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : پرستو محمدپور عنوان پایان نامه : کاربرد شبکه های عصبی بیزی در تحلیل داده استاد راهنما:  جناب آقای دکتر رحمان فرنوش زمان دفاع: ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۴۵

img_yw_news
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : هنگامه تمیمی عنوان پایان نامه : وجود جواب برخی معادلات عملگری با تکنیک اندازه نافشردگی استاد راهنما:  دکتر محمد باقر قائمی-دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۲۴ اردیبهشت – ساعت ۱۶:۳۰ آمفی تئاتر دانشکده ریاضی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا عبداله پهلوان عنوان پایان نامه : برخی قضایای نقطه ثابت در فضاهای متریک مرتب جزئی و کاربرد آن در معادلات دیفرانسیل معمولی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر اسداله آقاجانی سرکار خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۲/۲۲– کلاس   شماره ۴۲۴ ساعت ۱۳

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : سارا چاروقچی  عنوان پایان نامه : طرح های تسهیم راز تصویری بر مبنای روابط بازگشتی خطی همگن با نهان نگاری همراه با احراز اصالت استاد راهنما:  دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع: یکشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۹ صبح 

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مینا ارجنه عنوان پایان نامه : کاربرد نظریه گراف در بازارهای مالی استاد راهنما:  جناب آقای دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷– کلاس   شماره ۴۲۹ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : نیکان احمدی کرچی عنوان پایان نامه : بررسی جواب‌های تحلیلی و دقیق برخی معادلات شرودینگر، بوگویاولنسکی و رزوننت شرودینگر استاد راهنما:  دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰

img_yw_news
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمدرضا فراهانی عنوان پایان نامه : چندجمله ای تسلط راسی برای نانوتیوپ و نانولوله مولکولارگراف TUC۴C۸(S) با کمک تابع مولد دومتغیره استاد راهنما:  دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ دوشنبه  – ساعت ۱۱ صبح

img_yw_news
شنبه ۱۷ دی ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : علی سلامتی عنوان پایان نامه : انقباض های گویای تعمیم یافته درفضاهای متریک استاد راهنما:  دکتر سمیه سعیدی نژاد زمان دفاع: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ – دانشکده ریاضی کلاس ۴۲۳ ساعت ۱۳ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : رویا ملکی عنوان پایان نامه : اعداد تجزیه دوری گروه‌های متناهی استاد راهنما: سرکار خانم دکتر زهره مستقیم زمان دفاع: ۱۴۰۱/۹/۲۹ ساعت ۱۱ صبح اتاق ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : بهروز محمدی عنوان پایان نامه : روش عددی برای حل معادله پخش-انتشار کسری مکانی حاصل از مدل سازی در هیدرولوژی آب های زیر زمینی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۲۰ آذر ساعت ۱۵ عصر کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : رقیه عابدینی عنوان پایان نامه : روش هم محلی مبتنی بر چند جمله ای های پیوسته قطعه ای برای حل مسائل مقدار مرزی خطی کسری استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۱۴۰۱/۸/۲۴  کلاس ۴۲۹ 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهدی سروش عنوان پایان نامه : روش هم محلی پایدار برای حل مسایل مقدار مرزی بر اساس درونیابی مبتنی بر توابع پایه شعاعی گاوسی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: ۱۴۰۱/۸/۲۴    ساعت ۱۴-۱۶  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : پیام پاشاپور عنوان پایان نامه : گروه تبدیلات سوفس لی استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی نجفی خواه زمان دفاع: ۱۴۰۱/۷/۲۷ ساعت ۱۰-۱۱ کلاس : ۴۳۴  

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : نازیلا بریری عنوان پایان نامه : مدل بندی قابلیت اعتماد و نگهداری پیشگیرانه سیستم های منسجم با استفاده از مفهوم "سیگنیچر" استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع: ۳۰/۷/۱۴۰۱ ساعت دفاع: ۱۵ مکان برگزاری: کلاس ۴۳۴  

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : صدرا قربانعلی نژاد عنوان پایان نامه : حل عددی معادلات دیفرانسیل کسری ازمرتبه توزیع شده  در حوزه زمان براساس موجک مونتز- لژاندر استاد راهنما: جناب آقای دکتر رشیدی نیا زمان دفاع: دوشنبه ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷ دانشکده ریاضی 

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : نوشین صهبا عنوان پایان نامه : مطالعه ای بر باقیمانده طول عمر تعمیم یافته سیستم های موازی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضا احمدی زمان دفاع: دوشنبه ۲۵ ام مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۴ دانشکده ریاضی – طبقه چهارم – کلاس ۴۳۴

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : لعیا افضلی پور  عنوان پایان نامه : راهبرد برترگزینی در منظم سازی و کنترل پدیده ی نیمه همگرایی مسائل شدنی خطی استاد راهنما: دکتر تورج نیک آزاد  زمان دفاع: ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ دانشکده ریاضی 

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : سیدعبدالحسن حسینی عنوان پایان نامه : نهان نگاری تخصیص داده چند لایه با استفاده از نظریه گراف استاد راهنما: دکتر سمانه مشهدی زمان دفاع: سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۲ کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محدثه ازبک زایی عنوان پایان نامه : توسعه خوشه‌بندی FCM مبتنی بر بهینه‌سازی نهنگ بهبود یافته برای واترمارک کردن تصویر استاد راهنما: جناب آقای دکتر جواد وحیدی زمان دفاع: ۲۳/۰۶/۱۴۰۱ واقع در طبقه ی چهارم کلاس ۴۲۴

img_yw_news
سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا قرائیان عنوان پایان نامه : نهان نگاری و ایجاد آشوب با استفاده از لبه یاب کنی، مثلث بندی دلونی و کلید متقارن استاد راهنما: خانم دکترسمانه مشهدی زمان دفاع: چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ساعت ۱۸ کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : وهب سهولی عنوان پایان نامه : یک روش تسهیم راز تصویری امن استاد راهنما: آقای دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۳ ساعت ۱۷  کلاس ۴۳۴ دانشکده ریاضی  

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

 نام و نام خانوادگی : زهرا کریمی عنوان پایان نامه : بررسی داده های سانسور شده در قابلیت اعتماد با استفاده از توزیع های تعمیم یافته جدید استاد راهنما: دکتر غلامحسین یاری زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۰:۰۰ کلاس ۴۳۰ دانشکده ریاضی

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : امیرناصر قنبری جهرمی عنوان پایان نامه : خاصیت تحدب و ویژگی نقطه ثابت در تصاویر دیجیتال استاد راهنما: آقای دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۱۱/۳۰ کلاس شماره ۴۰۴

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : غلامرضا نیازی عنوان پایان نامه : کاربرد نقطه ثابت در توپولوژی دیجیتال استاد راهنما: آقای دکتر محمد باقر قائمی زمان دفاع: ۱۴۰۱/۶/۲۱ ساعت ۹ کلاس شماره ۴۰۴

img_yw_news
چهارشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : حسین زارعی عنوان پایان نامه : تحلیل محتوایی هندسه دبیرستانی ایران و آمریکا استاد راهنما: آقای دکترمهدی نجفی خواه زمان دفاع: ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ – دانشکده ریاضی طبقه چهارم کلاس ۴۲۹ ساعت ۱۰ تا ۱۱

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

برنامه هشت ترم

برنامه هشت ترم رشته علوم کامپیوتر ورودی ۹۹ برنامه هشت ترم رشته علوم کامپیوتر۱۴۰۰ برنامه هشت ترم رشته ریاضیات و کاربردها

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : کوثر علیک  عنوان پایان نامه : حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی از مرتبه کسری وابسته ب زمان با استفاده از درونیابی توابع پایه ای شعاعی استاد راهنما: دکتر جلیل رشیدی نیا زمان دفاع: یک شنبه ۱۴۰۱/۶/۱۳ – ساعت ۱۳

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : ثمینه خوبی‌زاده عنوان پایان نامه : یک روش تفکیکی هرمیتی و اریب-هرمیتی استاد راهنما: دکتر تورج نیک آزاد زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۰۴ – ساعت ۹

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : آرمان فرحود کرمی عنوان پایان نامه : براورد ای بیز تجربی برای پارامتر توزیع پواسن استاد راهنما: دکتر فرنوش و دکتر یاری زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۶ – ساعت ۹

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : سیده مریم سبحانی عنوان پایان نامه : طرح تقسیم راز و رمزنگاری بصری استاد راهنما: دکتر مسعود هادیان دهکردی زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۵۰۱ – ساعت ۱۷

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

 نام و نام خانوادگی : الهام اعزی عنوان پایان نامه : اختلال در بلاکچین و قرارداد هوشمند استاد راهنما: دکتر مهدی علائیان زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۶ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۶

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مهسا اسماعیلی عنوان پایان نامه : کاربرد مسائل کران متحرک در بررسی تحلیلی و عددی دسته ای از مدل های رشد تومورهای سرطانی استاد راهنما: دکتر مرتضی گرشاسبی  زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۱  

img_yw_news
سه شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : کیانا فاضلی  عنوان پایان نامه : تعیین تابع منبع مجهول در یک مسأله معکوس نفوذ از مرتبه کسری به کمک یک روش طیفی بدون شبکه   استاد راهنما: دکتر مرتضی گرشاسبی  زمان دفاع: شنبه ۱۴۰۱/۴/۲۵ – کلاس ۴۳۴ – ساعت ۱۰ الی ۱۱  

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : محمد سعید ابوالحسنی فر عنوان پایان نامه : بررسی پایداری هایرز-اولام-راسیاس برخی معادلات و نامساوی های تابعی در فضاهای باناخ استاد راهنما: دکتر رضا سعادتی  زمان دفاع: دوشنبه  ۰۴/۰۶/ ۱۴۰۱ ساعت ۱۳  

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه دکتری

نام و نام خانوادگی : زهرا فقیه عنوان پایان نامه : بررسی خواص و کاربرد عملگرهای شبهدیفرانسیل بر اساس عملگرهای جدا-نگهدار استاد راهنما:آقای دکتر محمدباقر قائمی استاد مشاور: آقای دکتر جواد وحیدی اساتید داور داخلی: آقای دکتر اسداله آقاجانی و خانم دکتر سمیه سعیدی نژاد اساتید داور خارجی: آقای دکتر منصور واعظ پور؛ آقای دکتر مجید اسحاقی                              تاریخ : ۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۳۰ الی ۱۴ ساعت مکان : دانشکده ریاضی؛ کالس شماره ۴  

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهره حسنلو  عنوان پایان نامه : کاربرد موجک های دابشیز و هار در نویززدایی و پردازش سیگنال استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی  زمان دفاع:  ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ دانشکده ریاضی، ساختمان ۱۴، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)  ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۶:۳۰ 

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : زهرا خورشیدی  عنوان پایان نامه : بازسازی سیگنال قلبی با استفاده از توابع پایه ای شعاعی چند مربعی، معکوس چند مربعی و گاوسین استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی  زمان دفاع: ۴ تیر ماه ۱۴۰۱، در دانشکده ریاضی، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)، در ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۴:۳۰   

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : مبینا معجونی باروق عنوان پایان نامه : بازسازی سیگنال مغز با استفاده از درونیابی توابع پایه ای شعاعی اسپلاین هموار،اسپلاین مکعبی و اسپلاین خطی استاد راهنما: دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی تاریخ :  تیر ماه ۱۴۰۱، در دانشکده ریاضی، کلاس ۴۰۴ (۴۳۴)، در ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ -

ضوابط برگزاری امتحانات در دانشکده ریاضی

با آرزوی موفقیت برای یکایک شما دانشجویان عزیز، درخواست می‌شود جهت جلوگیری از هرگونه اختلال در روند برگزاری امتحانات، موارد مندرج در اطلاعیه را به دقت مطالعه و رعایت نمایید.   ضوابط برگزاری امتحانات در دانشکده ریاضی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ -

اطلاعیه شماره ۲ مصاحبه دکترای سال ۱۴۰۱

قابل توجه تمامی داوطلبان مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران، به اطلاع می‌رساند جلسه مصاحبه حضوری در روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۳/۲۱ از ساعت ۸:۳۰  لغایت ۱۳ برای کلیه رشته - گرایشهای معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین دانشجویان پذیرفته شده استعدادهای درخشان دانشگاه، برگزار می‌گردد. داوطلبان محترم لازم است طبق دستورالعمل‌های اعلام شده از طرف تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام و مدارک مورد نیاز خود را در سامانه گلستان بارگذاری نمایند.  جدول ظرفیت اساتید  نحوه بارگذاری و مدارک مورد نیاز  همچنین لازم است در زمان مراجعه جهت مصاحبه حضوری، اصل مدارک بارگذاری شده را نیز به همراه خود داشته باشند. در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانند از طریق ایمیل pourianiust.ac.ir و یا شماره تلفن ۷۳۲۲۵۴۰۵ دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده ریاضی کسب اطلاع نمایند.      

img_yw_news
پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه کارشناسی ارشد

نام و نام خانوادگی : آمنه یزدی خسروشاهیعنوان پایان نامه : تسهیم راز مبتنی بر شمارش برای برنامه‌های چندرسانه‌ایاستاد راهنما: دکتر مسعود هادیان دهکردیتاریخ : روز شنبه ۷ خرداد ساعت ۱۷ 

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

بیست و هفتمین المپیاد دانشجویی کشور

آزمون مرحله غیرمتمرکز بیست و هفتمین المپیاد دانشجویی کشور در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور در دانشگاه‌ تربیت مدرس و آزمون مرحله متمرکز همزمان با آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در روز‌های ۲۸، ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور نیز از طریق سایت مرکز المپیاد سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.      موارد مهم        سازمان سنجش  

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ -

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری ۱۴۰۱

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان آزمون دکتری و  دانش آموختگان ممتاز کارشناسی ارشد می رساند، دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در گرایشهای اعلام شده در جدول ذیل از طریق آزمون و بدون آزمون دانشجو می پذیرد.  داوطلبان در صورت نیاز می توانند از طریق شماره تلفن ۷۳۲۲۵۴۰۵-۰۲۱ یا رایانامه pourianiust.ac.ir سوالات خود را مطرح نمایند. همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر از شیوه ی پذیرش بدون آزمون، به وبگاه دفتر استعدادهای درخشان مراجعه نمایید. جدول گرایش ها 

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ -

کلاسهای حضوری دانشکده در نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰

برخی از کلاسهای مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده در نیمسال جاری به شرح جدول پیوست از ۱۴ فروردین لغایت ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار میگردد.  جدول کلاس های حضوری  

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1