بایگانی بخش دفاعیه کارشناسی ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ -

عدم تشکیل کلاس

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه شریفی پور

img_yw_news
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه خانزادی

img_yw_news
دوشنبه ۲ بهمن ۱۴۰۲ -

دفاعیه آقامیری

img_yw_news
دوشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه انشایی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه رفیعی

img_yw_news
دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ -

دفاعیه مهیار نیک پیام

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه امیر طهماسبی

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه حیدری

img_yw_news
شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ -

دفاعیه نوید وزری

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲ -

دفاعیه فراجی

img_yw_news
شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ -

دفاعیه زینب پاکدامن

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه فاطمه ترکاشوند

img_yw_news
چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه فرناز درویشی

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه ارشد

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه خطیبی

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه راستی

img_yw_news
سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ -

دفاعیه فاطمه احمد لو

img_yw_news
چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه اسعد جعفر

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه آروین دینی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه استادعلی اکبری

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه پریسا محمدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه نورزادگان

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه نورزادگان

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه بهنام صوفی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه رضا تکرلی

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه حسینی

img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۲ -

دفاعیه هدی حضرتی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ -

دفاعیه احمدی منش

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۲ -

دفاعیه محمد محمدی

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲ -

دفاعیه شامی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

دفاعیه قاسمی علویچه

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۲ -

دفاعیه محمدرضا شفیعی

img_yw_news
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاعیه حانیه روزبهانی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاعیه کیارش بهنام ملک زاده

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاعیه محمدرضا عباسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ -

دفاعیه مهشید جلیلی

img_yw_news
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دفاعیه آقای مهدی نبی

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ -

دفاعیه خانم دهقان

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه حامد سوری

img_yw_news
شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه ساسان کیان جو

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه علی فرضی پور

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه خانم ساره یوسفی

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه علیرضا بردبار

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه اکبر حسین زاده

img_yw_news
یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ -

دفاعیه سالار صادقیان

img_yw_news
سه شنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ -

دفاعیه غزاله مسعودی نژاد

img_yw_news
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ -

دفاعیه لیلا اسماعیلی نژاد

img_yw_news
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱ -

دفاعیه سهند فردادی دخت

img_yw_news
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ -

دفاعیه رسام محمود پور

img_yw_news
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ -

دفاعیه میثم بهشتی

img_yw_news
سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ -

دفاعیه مانا امانی

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع داوود سعادتی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع محسن نوید

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱ -

دفاعیه سعید نصیری

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع سجاد فرامرزی

img_yw_news
سه شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود هاشمی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مسعود هاشمی      دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر محسن کلانتر       

img_yw_news
شنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۱ -

دفاعیه علی وفا پور

img_yw_news
چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ -

دفاعیه علیرضا نظری پور

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه نوید مرادی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه حمید رضا یعقوبی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه فرید تراب جهرمی

img_yw_news
سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه اقای امیر حسین قاسمی

img_yw_news
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاعیه

img_yw_news
سه شنبه ۸ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع پریسا ریوف

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس پریسا رءوف       دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر شالچیان  

img_yw_news
یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ -

دفاعیه اقای محمد رضا اسلامیان کوپایی

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس محمد رضا اسلامیان       دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر شالچیان  

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱ -

دفاعیه آقای باغبانی جم

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس سینا باغبانی جم       دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی  

img_yw_news
شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱ -

دفاعیه علیرضا امینیان

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس علیرضا امینیان    دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان امیدوار  

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مصطفی شعبانپور

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس مصطفی شعبانپور     دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس محمد مهدی محمدی

 | تاریخ ارسال: ۱۴۰۱/۳/۲۸ |  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس محمد مهدی محمدی     دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان امیدوار  

img_yw_news
شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس زهرا باقری 

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهندس زهرا باقری       دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سید محمد رضا موسوی میر کلایی  

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۱ -

دفاعیه  امیرحسین قاسمی دلارستاق

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس امیرحسین قاسمی دلارستاق     دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر عباس عرفانیان  

img_yw_news
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس امیرحسین رمضانخانی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس امیرحسین رمضانخانی        دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر داود عرب خابوری

img_yw_news
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس عرفان خرازیان

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهندس عرفان خرازیان         دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر علیرضا جلیلیان

img_yw_news
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱ -

دفاعیه خانم بنی اسدی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  مهندس نسرین بنی اسدی         دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر شهریار برادران شکوهی

img_yw_news
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع خانم اشرفی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  مهندس پگاه اشرفی         دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

دفاعیه آقای حلیمی رازلیقی

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  مهندس احمد حلیمی رازلیقی         دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمد رضوی زاده

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

دفاعیه خانم ذاکری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  مهندس عاطفه ذاکری          دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سیدمحمد رضوی زاده

img_yw_news
شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

دفاعیه آقای بداغی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  مهندس فرزاد بداغی          دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر حسین حیدری

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع آقای رضائی نژاد

  جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  مهندس سید آرش رضائی نژاد           دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکترسیدمحمدرضا موسوی

img_yw_news
دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع آقای ربیعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  حسن ربیعی              دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکترسیدمحمدرضا موسوی

img_yw_news
یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اطلاعیه دفاع خانم شفیعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ریحانه شفیعی              دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکترمحمدرضا دلیری

img_yw_news
دوشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه سادات توسلی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم افسانه سادات توسلی              دانشجوی محترم  استاد گرامی آقای دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلائی

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی مصطفی پور کندلوس 

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مجتبی مصطفی پور کندلوس         دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر علیرضا جلیلیان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام جراح زاده

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم الهام جراح زاده        دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر محمد حسین کهایی

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثریا رسولی‌زاده 

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم ثریا رسولی‌زاده دانشجوی محترم          اساتید گرامی آقای دکتر سید حجت سبزپوشان و آقای دکتر احمد آیت‌ اللهی 

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا میرمعینی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید علیرضا میرمعینی   دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکترابوالفضل واحدی

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی جامعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی جامعی    دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر داود عرب خابوری

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد باقری صدر 

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای میلاد باقری صدر   دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر داود عرب خابوری

img_yw_news
شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آناهیتا سلطان‌پور

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم آناهیتا سلطان‌پور     دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر علی صدر 

img_yw_news
سه شنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اسمعیلی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مریم اسمعیلی   دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر ستار میرزا کوچکی 

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد طاهر گلستانی داریانی

 جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای محمد طاهر گلستانی داریانی    دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی

img_yw_news
دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس شویدی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهدیس شویدی  دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر بهشتی شیرازی 

img_yw_news
یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ -

جلسه دفاعیه از پایان­ نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ادیب

جلسه دفاعیه از پایان­ نامه کارشناسی ارشد آقای محمدرضا ادیب    دانشجوی محترم استاد گرامی آقای دکتر ابوالفضل واحدی

صفحه 1 از 8    
اولین
قبلی
1