اطلاعیه های تحصیلات تکمیلی


AWT Bullet فرم تکمیل رزومه دانشجویان دکترا جهت درج در وب سایت دانشکدهدوره تحصیلات تکمیلی (دکترا)


AWT Bullet فرم تأیید انجام اصلاحات مربوط به پایان نامه
AWT Bullet فرم تعهدنامه دانشجویان دکترا (ورودی جدید) ، شماره 101
AWT Bullet فرم انتخاب واحد (دانشجویانی که واحد درسی دارند) ، شماره 102
AWT Bullet فرم دریافت مجوز آزمون جامع دکترا
AWT Bullet فرم درخواست شرکت در آزمون جامع دکترا
AWT Bullet فرم پیشنهاد پایان نامه دکترا
AWT Bullet فرم دفاع از پیشنهاد پایان نامه دکترا
AWT Bullet فرم تعیین استاد راهنمادوره تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)


AWT Bullet راهنمای گام به گام تصویب موضوع پیشنهادی پایان نامه
AWT Bullet فرم تصویب پایان نامه - PDF
فرم تصویب پایان نامه - WORD
AWT Bullet فرم تأیید انجام اصلاحات سمینار
AWT Bullet فرم نمره محصولات 
AWT Bullet فرم تصویب سمینار 
AWT Bullet فرم ارزشیابی استاد
AWT Bullet فرم تعیین استاد راهنما


دوره کارشناسی


AWT Bullet

فرم تعیین استاد راهنمای دوره کارشناسی

AWT Bullet

آئین نامه آموزشی

AWT Bullet

آئین نگارش پایان نامه

AWT Bullet فرم درخواست اخذ درس بصورت مهمان

AWT Bullet

فرم دفاع از پایان نامه 

AWT Bullet

فرم ثبت پروژه دانشجویی دوره کارشناسی

AWT Bullet

فرم (2) تصویب پروژه گروه متالورژی صنعتی
AWT Bullet دروس زمینه سرامیک ورودی 95
فرم تقاضای فارغ التحصیلی
AWT Bullet دروس زمینه متالورژی صنعتی ورودی 95
فرم تقاضای فارغ التحصیلی
AWT Bullet دروس زمینه تولید و فرآوری مواد فلزی ورودی 95
فرم تقاضای فارغ التحصیلی
AWT Bullet دروس زمینه طراحی مواد مهندسی ورودی 95
فرم تقاضای فارغ التحصیلی

AWT Bullet

فلوچارت مراحل فارغ التحصیلی
AWT Bullet فلوچارت مراحل انجام دفاع از پایان نامه
AWT Bullet فرم اخذ درس بصورت تلاقی ساعتی برای دانشجویان ترم آخردفعات مشاهده: 19098 بار   |   دفعات چاپ: 2540 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 186 بار   |   0 نظر