دفاعیه کارشناسی ارشد حمیدرضا عبدالجباری (۱۴۰۳/۰۴/۲۰)

 | تاریخ ارسال: 1403/4/20 | 
حمیدرضا عبدالجباری (۱۴۰۳/۰۴/۲۰)

دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری محمدامین چایچی زاده (سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹)

 | تاریخ ارسال: 1403/4/9 | 
محمدامین چایچی زاده (سه شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۱۹)

دفعات مشاهده: 359 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری محمدعلی دماوندی (شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹)

 | تاریخ ارسال: 1403/4/6 | 
محمدعلی دماوندی (شنبه ۱۴۰۳/۰۴/۰۹)

دفعات مشاهده: 382 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد کوثر خسروی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 | 
کوثر خسروی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۱)

دفعات مشاهده: 428 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد رضا عظیمی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰/۲۰)

 | تاریخ ارسال: 1403/3/20 | 
رضا عظیمی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰/۲۰)

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری سجاد روشن‌روان (شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ )

 | تاریخ ارسال: 1403/3/19 | 
سجاد روشن‌روان (شنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ )

دفعات مشاهده: 390 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد امیرحسین برادران (دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/30 | 
امیرحسین برادران (دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱)

دفعات مشاهده: 473 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد محمدامین لطفی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/26 | 
محمدامین لطفی (دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۱)

دفعات مشاهده: 491 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه کارشناسی ارشد علیرضا نوی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/25 | 
علیرضا نوی (یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۳۰)

دفعات مشاهده: 421 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه دکتری سجاد پاک خصال(شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲)

 | تاریخ ارسال: 1403/2/12 | 
سجاد پاک خصال(شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۲)

دفعات مشاهده: 583 بار   |   دفعات چاپ: 71 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
محمد قنبریان - 1402/11/29 -
شیرین عسگری - 1402/11/18 -
مریم اکبری - 1402/11/9 -
محمد فیوضی - 1402/11/9 -