کارکنان دانشکده

نام مسئول سمت داخلی تلفن مستقیم پست الکترونیک
علی اکبر آدینه مسئول برگزاری دفاعیه های معماری، شهرسازی ، مرمت ۸۲۴۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۲
adinehaiust.ac.ir
شکیبا ازناوی کارشناس امور اداری ۸۲۰۴ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۴ Aznavishiust.ac.ir
اعظم اسلامی کارشناس خدمات آموزشی (کارشناسی) ۸۲۲۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۵ Eslamiaiust.ac.ir
زهرا اسلامی کارشناس خدمات آموزشی کارشناسی ارشد معماری ۸۲۱۹ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۹ eslamiziust.ac.ir
فرشته امینی کارشناس دفتر گروه طراحی صنعتی ۰۲۱۷۳۲۲۳۲۰۹ aminifeiust.ac.ir
محمد تهرانی مدیر اجرایی - اداری ۸۲۱۵ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۵ Tehranymiust.ac.ir 
مهرناز حسینی نژادیان کوشکی کارشناس خدمات آموزشی ارشد مرمت و شهرسازی ،طراحی صنعتی، پردیس کلیه گرایشها(شهرسازی و معماری) ۸۲۱۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۷ mkoshkiiust.ac.ir
سجاد زلیکانی مرکز تحقیقات قطب اسلامی ۸۲۶۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۶۷ zoleykanisiust.ac.ir
مصطفی سوری کارشناس کارگاهها ۸۲۱۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۱۶ sooritiust.ac.ir 
احمد صالحی کارشناس خدمات آموزشی (دکترا) ۸۲۴۸ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۴۸ asalehiiust.ac.ir 
مهندس زهره کریمی کارشناس فنی- مسئول سایت رایانه و مدیر وب سایت، رابط خبری ۸۲۲۲ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۲۲ Karimiziust.ac.ir
رسول گودرزی  سایت رایانه  ۸۲۳۶ ۰۲۱۷۳۲۲۸۲۳۶
مریم لواف کارشناس مسئول 
امور پژوهشی، رابط اداری
۸۲۰۶ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۶ lavafmiust.ac.ir
سعید محمودی مسئول دفتر ریاست دانشکده
۸۲۰۱
۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۱
s_mahmodyiust.ac.ir
مهندس محسن ملوندی مدیر آموزش ۸۲۰۷ ۰۲۱-۷۳۲۲۸۲۰۷ Malvandiiust.ac.ir

دفعات مشاهده: 69802 بار   |   دفعات چاپ: 2779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 157 بار   |   0 نظر