اعضای هیئت علمی


 
 
گروه معماری

مدیر گروه: دکتر محمد علی خانمحمدی
شماره اتاق دفتر گروه:    شماره اتاق استاد: 
تلفن:  ۷۳۲۲۸۲۴۴-۰۲۱          ایمیل:
  
Khanmohammadi AT iust.ac.ir
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
 
دکتر احمد اخلاصی دکتر سید جواد امامی(بازنشسته) دکتر محمد علی خانمحمدی دکتر عباس ترکاشوند مرحوم مهندس ضیاالدین جاوید
دکتر محسن دهقانی تفتی دکتر سمانه تقدیر مرحوم مهندس رافائل جهانس (بازنشسته) دکتر مهدی حمزه نژاد دکتر محمد علی خانمحمدی
دکتر مرتضی رهبر مرحوم دکتر منصور سپهری مقدم (باز نشسته) دکتر ندا صحرا گرد منفرد دکتر هانیه صنایعیان دکتر محمد علی آبادی
دکتر میترا غفوریان مهندس حسین، فاتحی (بازنشسته) دکتر پروین قائم مقامی(بازنشسته) دکتر کریم مردمی(بازنشسته) دکتر فرهنگ مظفر
دکتر غلامحسین معماریان مهندس عبدالحمید نقره کار(بازنشسته) مهندس حمید نوحی(بازنشسته) مرحوم دکتر مصطفی نورالدین (بازنشسته) مرحوم مهندس حسین وزیری (بازنشسته)
دکتر محسن وفامهر (بازنشسته) دکتر هاشم هاشم نژاد(بازنشسته) دکتر عباس یزدانفر
 
گروه شهرسازی

مدیر گروه:
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد: 
تلفن: 
۷۳۲۲۸۱۱۹-۰۲۱        ایمیل: reza_kheyroddiniust.ac.ir
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مصطفی بهزادفر دکتر سمانه جلیلی دکتر احمد خلیلی دکتر رضا خیرالدین دکتر  عبدالهادی دانشپور(بازنشسته)
دکتر راضیه رضا زاده (بازنشسته) دکتر محمد صالح شکوهی بیدهندی دکتر اسمعیل شیعه(بازنشسته) دکتر مصطفی عباس زادگان (بازنشسته) دکتر مهران علی الحسابی
دکتر سید مجید مفیدی(بازنشسته)

 
گروه مرمت 

مدیر گروه: دکتر اصغر محمد مرادی
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد: 
تلفن: 
۷۳۲۲۸۲۰۸-۰۲۱
ایمیل: m_moradiiust.ac.ir 
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر حسین راعی دکتر آویده کامرانی سید مهدی مجابی(بازنشسته) دکتر اصغر محمد مرادی دکتر فاطمه مهدیزاده سراج
دکتر سجاد موذن
 
گروه طراحی صنعتی

مدیر گروه: دکتر سید هاشم مسدد
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد:     
تلفن: 
۷۷۲۴۰۵۴۰-۰۲۱ داخلی ۳۲۵۶ 
ایمیل:  h_mosaddadiust.ac.ir                   
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مهدی خرم دکتر حسن صادقی نائینی دکتر محسن صفار دزفولی دکتر ناصر کلینی ممقانی دکتر هاشم مسدد

گروه هنرهای کاربردی (منظر)

مدیر گروه: دکترمحسن فیضی
شماره اتاق دفتر گروه:      شماره اتاق استاد:   
تلفن: 
ایمیل:
 
mfaiziiust.ac.ir                  
ساعات حضور، جهت مراجعات دانشجو:  

 
دکتر مهدی خاکزند دکتر محسن فیضی دکتر مهشید قربانیان

کارشناس آموزشی
مهندس عباس، امتعلی
مهندس کیهان، زرین قلمی
مهندس محسن، ملوندی 

دفعات مشاهده: 34139 بار   |   دفعات چاپ: 3624 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 140 بار   |   0 نظر