دانشجویان دکتری

 | تاریخ ارسال: 1401/3/28 | 


   دانشجویان ریاضی محض |  دانشجویان ریاضی کاربردی
  
هند البدیری
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه
 
مریم دهبندی
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه
نسیم دریانی سهزابی
استاد راهنما:
دکتر دهقان‌نژاد
رابون غفاری
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه   
آرزو مسلمی قادیکلائی
استاد راهنما:
دکتر دهقان‌نژاد
مهدی میرزاوند
استاد راهنما:
  دکتر نجفی‌خواه 
محمد نصیری
استاد راهنما:
    دکتر نجفی‌خواه     
فاطمه کشکویی جهرمی 
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه
 
منصور حسینی حاجی حسن
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه
امید عادلی مسبب 
استاد راهنما:
دکتر نجفی‌خواه
  
سنا امام
استاد راهنما:
دکتر مستقیم
طناز جمالی کله سر
استاد راهنما:
دکتر مستقیم
فرید حسینی
استاد راهنما:
دکتر علائیان
    سید محمد حسینی
استاد راهنما:
دکتر علائیان
 
مصطفی داروغه
استاد راهنما:
 دکتر علائیان
نسرین صابری اصفهانی
استاد راهنما:
دکتر علائیان
شهین  حیدری خلج قشلاقی
استاد راهنما:
 دکتر علائیان  
  مهران بابا جانی
استاد راهنما:
دکتر زهره مستقیم   
محمدرضا فراهانی
استاد راهنما:
دکتر علائیان
     
اعظم احدی
استاد راهنما:
دکتر سعادتی 
علی هواسی
استاد راهنما:
دکتر هادیان دهکردی 
عباد میرزایی
استاد راهنما:
دکتر هادیان دهکردی   
    زهرا  حبیبی
استاد راهنما:
دکتر مشهدی
اسراء حدادفر
استاد راهنما:
دکتر قائمی
حمید دویستی
استاد راهنما:
دکتر هادیان دهکردی
صفورا رضایی ادریانی
استاد راهنما:
        دکتر سعادتی         
سحر ناز برجیسی
استاد راهنما:
دکتر هادیان
مهدیه زینعلی
استاد راهنما:
دکتر هادیان دهکردی 
زهرا سعیدی
استاد راهنما:
دکتر مشهدی
مارال سنگی
اساتید راهنما:
دکتر قائمی 
دکتر سعیدی نژاد
زهرا عیدی نژاد
استاد راهنما:
      دکتر سعادتی       
سیدتقی فرحی
استاد راهنما:
دکتر هادیان دهکردی
محمد معصومیان
اساتید راهنما:
دکتر قائمی
دکتر وحیدی
مهدیس یزدانی قره آغاج 
اساتید راهنما:
دکتر قائمی
دکتر سعادتی
صفورا طاوسی
اساتید راهنما:
دکتر قائمی
دکتر سعادتی
علی رضایی نیک
اساتید راهنما:
دکتر قائمی
دکتر سعادتی
سید محمدعرفان حسینی
استادراهنما:
دکتر سمیه سعیدی نژاد
محمد سعید ابوالحسنی فر 
اساتید راهنما:
دکتر قائمی
دکتر سعادتی
    


 
صادق قاسمی
استاد راهنما:
 دکتر وحیدی
فضه برزگر
استاد راهنما:
دکتر رشیدی نیا
شیوا تنومند
اساتید راهنما:
دکتر رشیدی نیا 
دکتر مولوی عربشاهی
منا خاکزاد قره تپه
استاد راهنما:
دکتر نیک آزاد    
سوران محمد
استاد راهنما :
دکتر رحمان فرنوش
جواد شرفی
استاد راهنما:
دکتر گرشاسبی
لیلا احمدزاده توفیقی
استاد راهنما:
دکتر رشیدی نیا     
نیلوفر محمدی
استاد راهنما:
دکتر رشیدی نیا
عارفه مومنی
استاد راهنما:
دکتر رشیدی نیا
سید حمیدرضا
نوش‌کاران

استاد راهنما:
دکتر فرنوش
کلثوم یاسین 
استاد راهنما:
   دکتر گرشاسبی    
مهناز یوسفی
اساتید راهنما:
دکتر رشیدی نیا
دکتر مولوی عربشاهی
فاطمه آقاگلی 
استاد راهنما:
دکتر فرنوش
جمان الجاسم
استاد راهنما :
دکتر رحمان فرنوش      
روژین ستایشی
استاد راهنما:
   دکتر وحیدی 
سمانه محمدی نسب
استاد راهنما:
دکتر وحیدی
زهره رسایی
اساتید راهنما:
دکتر فرنوش
دکتر احمدی
    امیر حسین میرنژاد
استاد راهنما:
دکتر رشیدی‌نیا
 
رشا العیساوی   
استاد راهنما : دکتر رحمان فرنوش
داود حسین پور
استاد راهنما:
دکتر رشیدی‌نیا
حسین عظیمی
استادراهنما:
دکتر فرنوش
حسین خزایی
استاد راهنما:
         دکتر یاری         
حسن الکصاری
استاد
راهنما:
دکتر مولوی عربشاهی
سعید قریشوندی کول جازی
استاد راهنما:
دکتر رشیدی نیا 
سید طه موسوی نسب
استادراهنما:
دکتر وحیدی
 

دفعات مشاهده: 9826 بار   |   دفعات چاپ: 325 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر