تماس با دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1402/3/16 | 
 

ارتباط با دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

 
تلفن دفتر دانشکده : ۱-۷۳۲۲۵۴۰۰ (۹۸۲۱+) 
فاکس : ۷۷۲۴۰۳۰۲  (۹۸۲۱+) 
ایمیل دفتر دانشکده :  mcsoffice(AT)iust.ac.ir
آدرس : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده ریاضی  و علوم کامپیوتر
کدپستی : ۱۶۸۴۶۱۳۱۱۴ 

 

راهنمای تلفن دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
 
حوزه ریاست اعضای هیئت علمی
رئیس دانشکده (دکتر سمانه مشهدی) ۷۳۲۲۵۴۰۲ گروه آموزشی ریاضی محض
مسئول دفتر ریاست (خانم هاجر بختیاری) ۷۳۲۲۵۴۰۰-۷۳۲۲۵۴۰۱ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی (دکتر زهره مستقیم) ۷۳۲۲۵۴۳۰ دکتر مسعود هادیان ۷۳۲۲۵۴۶۹
معاون پژوهشی (دکتر رضا احمدی) ۷۳۲۲۵۴۹۳ دکتر اسداله آقاجانی  ۷۳۲۲۵۴۹۱
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر محمدباقر قائمی ۷۳۲۲۵۴۱۲
مدیران گروه آموزشی دکتر اکبر دهقان نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۶
دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
مدیر گروه محض (دکتر مهدی نجفی خواه) ۷۳۲۲۵۴۲۶ دکتر رضا سعادتی ۷۳۲۲۵۴۲۱
مدیر گروه کاربردی (دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی) ۷۳۲۲۵۴۶۹ دکتر زهره مستقیم ۷۳۲۲۵۴۲۵
مدیر گروه علوم کامپیوتر (دکترجواد وحیدی) ۷۳۲۲۵۴۲۴ دکتر سمانه  مشهدی  ۷۳۲۲۵۴۶۳
مدیر فرهنگی (دکتر پرستو کعبی نژاد) ۷۳۲۲۵۴۱۸ دکتر سمیه سعیدی نژاد ۷۳۲۲۵۴۰۴
دکتر پرستو کعبی نژاد ۷۳۲۲۵۴۱۸
آموزش دانشکده گروه آموزشی ریاضی کاربردی
کارشناس مسئول آموزش (خانم سارا کاویانی) ۷۳۲۲۵۴۱۰ دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
کارشناس تحصیلات تکمیلی (آقای مهدی عسکری پور) ۷۳۲۲۵۴۰۵ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
کارشناس دروس سرویس (آقای محسن چمنی) ۷۳۲۲۵۴۱۷ دکتر تورج نیک آزاد  ۷۳۲۲۵۴۰۹
حوزه معاونت پژوهشی دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴
کارشناس امور پژوهش و مسئول وب سایت  (خانم شبنم طالع) ۷۳۲۲۵۴۰۸ دکتر رضا احمدی  ۷۳۲۲۵۴۹۳
کارشناس ارتباط با صنعت(خانم لیلا رحمتی) ۷۳۲۲۵۴۹۲ دکتر مرتضی گرشاسبی ۷۳۲۲۵۴۹۷
حوزه مالی گروه آموزشی علوم کامپیوتر
کارشناس اموراجرائی (آقای امیرحسین امامی) ۷۳۲۲۵۴۱۹ دکتر مهدی علائیان ۷۳۲۲۵۴۲۰
مسئول مالی دانشکده ریاضی (خانم هاجر بختیاری) ۷۳۲۲۵۴۲۲ دکتر جلیل رشیدی نیا ۷۳۲۲۵۴۸۷
دکتر رحمان فرنوش ۷۳۲۲۵۴۲۷
دکتر مهدی نجفی خواه ۷۳۲۲۵۴۲۶
دکتر جواد وحیدی ۷۳۲۲۵۴۲۴
دکتر سیده محبوبه مولوی عربشاهی ۷۳۲۲۵۴۶۴
دکتر ابراهیم اردشیر لاریجانی ۷۳۲۲۵۴۲۸

دفعات مشاهده: 5118 بار   |   دفعات چاپ: 330 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر