[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
معرفی قطب::
معرفی افراد::
فعالیت های پژوهشی::
آزمایشگاه تحقیقاتی::
اخبار و اطلاعیه ها::
کنفرانس ها و همایش ها::
آئین‌ نامه ‌ها و مصوبات::
فروشگاه الکترونیک کتاب::
تسهیلات پایگاه::
::
تاریخ روز
امروز: شنبه مورخ 30 تیر 1403
..
لینک های مفید
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: کلاس تابستانی فرزندان اساتید کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد.
:: رباعی‌ای در مرثیهٔ حسین
:: ثبت نام کلاسهای تابستانی فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۴۰۳
:: اخبار
:: مراسم گرامیداشت مقام شهید و تجدید میثاق با شهدای والامقام در دانشگاه برگزار گردید/ ۲۲اسفند ۱۴۰۲
..
نظرسنجی
نقطه قوت سایت قطب علمی"بهینه سازی سامانه های پیشرفته تولیدی و خدماتی" کدام گزینه است؟
درج اخبار و اطلاعیه ها
درج اخبار کنفرانس ها و همایش ها
امکانات سایت( ارسال پیام، پرسش،نظر و...)
   
..
:: شرح حال علمی ::
 | تاریخ ارسال: 1392/6/9 | 

" دکتر رسول نورالسناء "

استاد

عضو گروه تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع

Email : rassoul AT iust.ac.ir

تلفن : 5017 - 7322

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

• دکترای آمار کابردی، رشته تحصیلی کیفیت، محل تحصیل دانشگاه لوئیزیانا- امریکا، تاریخ اخذ: 1369

• فوق لیسانس مدیریت مهندسی، رشته تحصیلی کیفیت ، محل تحصیل دانشگاه لوئیزیانا- امریکا ، تاریخ اخذ: 1367

• لیسانس مهندسی، رشته تحصیلی کیفیت، محل تحصیل دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، تاریخ اخذ: 1363

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

- دوره های آموزشی گذرانده: CSSMBB- CQE

1- کنترل کیفیت آماری

2- بهینه سازی فرایندها

3- تحلیل قابلیت اطمینان

4- تحلیل های آماری

5- مدیریت کیفیت

سوابق شغلی

• عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از 1371 تا کنون

AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

• دانشکده مدیریت، دانشگاه لوئیزیانا، 1371-1368

سوابق تدریس دانشگاهی

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع و دانشگاه لوئیزیانا- امریکا

AWT IMAGE نام دروس تدریس شده :

• کنترل کیفیت آماری

• کنترل کیفیت آماری پیشرفته

• طراحی آزمایشها

• مدیریت کیفیت

• آمار مهندسی

• تحلیل سری های زمانی

• تحلیل چندمتغیره

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

1. Yousry, M. A., Strum, G. W., Feltz, C. J., and Noorossana, R. (1991), “Process Monitoring in Real Time: Empirical Bayes Approach-Discrete Case,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 7, Issue 3, pp. 123-132. (ISI Indexed)

2. Noorossana, R., Nojavan, M. (1998), “A Mathematical Model for Optimization of the Zone Control Chart,” International Journal of Engineering Science, Vol. 9, pp. 25-33. (ISI Indexed)

3. Noorossana, R. (2001), “A Combined Multiple Regression – Time Series Approach to Process Capability Analysis When Data Are Auto correlated,” International Journal of Engineering Science, Vol. 12, No. 3, pp. 11-19. (ISI Indexed)

4. Noorossana, R. (2002), “Process Capability Analysis in the Presence of Autocorrelation,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 18, Issue 1, pp. 75-77. (ISI Indexed)

5. Noorossana, R., Woodall, W. H., and Amiriparian, M. (2002), “On the Economic Designs of the Multivariate Control Charts,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 31, Issue 9, pp. 1665-1673. (ISI Indexed)

6. Noorossana, R., Farokhi, M., and Saghaie, A. (2003), “Using Networks to Detect and Classify Out-of-Control Signals in Auto Correlated Processes,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 19, pp. 493-504. (ISI Indexed)

7. Noorossana, R., and Alemzad, A. H. (2003), “Quality Improvement Through Multiple Response Optimization,” International Journal of Engineering, Vol. 16, No. 1, pp. 49-58.

8. Noorossana, R., and Jafari, D. (2004), “Quality Function Deployment in Fuzzy Environment,” Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 15, No. 57-D, pp. 142-157.

9. Noorossana, R., and Lotfi, M. R. (2004) “A Heuristic Method to Compare Distributions of Two Quality Characteristics,” International Journal of Industrial Engineering and production Management, Vol. 15, No. 4, pp. 173-182.

10. Noorossana, R., and Soltanpanah, H. (2004), “Developing a Method for Determining the Function for Decision Making and Appling it in Multi-response Optimization,” International Journal of Engineering Science, Vol. 15, No. 1, pp. 221-233. (ISI Indexed)

11. Raissi, S., and Noorossana, R. (2005) “Estimating Process Capability Indices Using Ridge Regression,” Journal of Industrial Engineering International, Vol. 1, No. 1, pp. 20-27.

12. Valmohamadi, Ch., Najmi, M., and Noorossana, R. (2005), “TQM and ISO 9000:2000, A Comparative Study,” Moddares Engineering Journal, Vol. 36, pp. 181-211.

13. Noorossana, R., Asgharpour, M. J., and Nasiri, Z. (2005), “Prioritizing Customer Requirements in QFD,” International Journal of Engineering Science, Vol. 16, No. 2, pp. 21-27. (ISI Indexed)

14. Noorossana, R., Asgharpour, M. J., and Soltanpanah, H. (2005), “Developing a Method To obtain Decision Function in Multi response Optimization,” Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 60, Issue 15, pp.61-72.

15. Noorossana, R., and Vaghefi, S. J. M. (2006), “Effect of Autocorrelation on the Performance of MCUSUM Control Chart,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 22, Issue 2, pp. 191-197. (ISI Indexed)

16. Noorossana, R., and Saraei, A. (2006), “Economic-Statistical Design of Multivariate Projection Pursuit Cumulative Sum Control Chart,” International Journal of Engineering Science, Vol. 17, No. 6, pp. 79-84. (ISI Indexed)

17. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Karbasian, M. (2006), “Economic Design of R2R Controller Using EWMA Procedure,” Esteghlal Journal, Vol. 24, No. 2, pp. 15-28.

18. Noorossana, R., Kazemzadeh, R. B., and Karbasian, M. (2006), “Economic Optimization of R2R Control process Based on Residual Control Chart,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 17, No. 4, pp. 33-43.

19. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Karbasian, M. (2006), “Optimum Estimation of Weight Parameters of EWMA and Double EWMA Control Charts by MCDM,” International Journal of Engineering Science, Vol. 17, No. 2, pp. 31-35. (ISI Indexed)

20. Noorossana, R., Saghaei, A., Paynabar, K., and Samimi, Y. (2007), “On the Conditional Decision Procedure for High Yield Processes,” Computers and Industrial Engineering, Vol. 53, Issue 3, pp. 469-477. (ISI Indexed)

21. Noorossana, R., and Seyedaliakbar, S. M. (2007), “On the Multivariate Variation Control Chart,” Journal of Industrial Engineering International, Vol. 3, No. 4, pp. 59-66.

22. Noorossana, R., and Rabbani, E. (2007), “Multi Response Optimization Using Heuristic Methods,” Management Journal, Vol. 1, pp. 1-12.

23. Noorossana, R., Amiri, A. H. (2007), “A Methodology to Analyze the Transient Behavior of Exponential Quality Systems,” Amirkabir Journal of Science and Technology, Vol. 66, pp. 19-29.

24. Noorossana, R., Rabani, A. (2007), “An Integrated Meta heuristic Approach to Multi response Optimization Using Desirability Function,” Journal of Industrial Management Faculty of Humanities, Vol. 2, No. 3, pp. 1-12.

25. Noorossana, R., Amiri, A., and Soleimani, P. (2008), “On the Monitoring of Auto correlated Linear Profiles,” Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 37, Issue 3, pp. 425-442. (ISI Indexed)

26. Kazemzadeh, R. B., Bashiri, M. Atkinson, A. C., and Noorossana, R. (2008), “A General Framework for Multi response Optimization Problems Based on Goal Programming,” European Journal of Operational Research, Vol. 189, Issue 2, pp. 421-429. (ISI Indexed)

27. Ardakani, M. K., and Noorossana, R. (2008), “A New Optimization Criterion for Robust Parameter Design - The Case of Target is Best,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 38, No. 9-10, pp. 851-859. (ISI Indexed)

28. Noorossana, R., and Shadman, A. (2008), “Estimating the Change Point of a Normal Process Mean with a Monotonic Change,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 25, Issue 1, pp. 79-90. (ISI Indexed)

29. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Amiri, A. (2008), “Phase I Monitoring Polynomial Profiles,” Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 37, Issue 10, pp. 1671-1686. (ISI Indexed)

30. Noorossana, R., Saghaei, A., Shadalouei, F., and Samimi, Y. (2008), “Customer Satisfaction Measurement to Identify Areas for Improvement in Higher Education Research Services,” Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol. 14, No. 3, pp. 97-119.

31. Noorossana, R., and Ardakani, M. K. (2008), “Robust Parameter Design Using an LP Metric,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 19, No. 4, pp. 63-70.

32. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Amiri, A. (2009), “Monitoring Polynomial Profiles in Quality Control Applications,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 42, No. 7-8, pp. 703-712. (ISI Indexed)

33. Noorossana, R., Tajbakhsh, S.D., and Saghaei, A. (2009) “An Artificial Neural Network Approach to Multiple Response Optimization,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 40, No. 11-12, pp. 1227-1238. (ISI Indexed)

34. Noorossana, R., Saghaei, A., Paynabar, K., and Abdi, S. (2009), “Identifying the Period of a Step Change in High Yield Processes,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 25, Issue 7, pp. 875-883. (ISI Indexed)

35. Soleimani, P., Noorossana, R., and Amiri, A. (2009), “Simple Linear Profile Monitoring in the Presence of Within Profile Autocorrelation,” Computers and Industrial Engineering, Vol. 57, Issue 3, pp. 1015-1021. (ISI Indexed)

36. Ardakani, M. K., Noorossana, R., Niaki, S. T. A., and Lahijanian, H. (2009), “Robust Parameter Design Using the Weighted Metric Method–the Case of ‘The Smaller the Better’,” International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 19, No. 1, pp. 59-68. (ISI Indexed)

37. Vaghefi, A., Tajbakhsh, S. D., and Noorossana, R. (2009), “Phase II Monitoring of Nonlinear Profiles,” Communications in Statistics - Theory and Methods, Vol. 38, Issue 11, pp. 1834-1851. (ISI Indexed)

38. Saeidi Mehrabad, M., Noorossana, R., and Shafiee, M. (2009), “Modeling and Analysis of Effective Ways for Improving the Reliability of Second-hand Products Sold with Warranty,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 46, No. 1-4, pp. 253-265. (ISI Indexed)

39.Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Amiri, A. (2009), “Monitoring Polynomial Profiles in Quality Control Applications,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 42, No. 7-8, pp. 703-712. (ISI Indexed)

40. Noorossana, R., and Sadeghi, A. (2009), “A SPC Approach to Compensate for Trends on P-Charts,” International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Vol. 80, pp. 73.

41. Noorosana, R. and Heydari, M. (2009), “Change Point Estimation of a Process Variance with a Linear Trend Disturbance”, Journal of Industrial Engineering, Vol. 2, pp. 25-30.

42. Noorossana, R., Saghaei, A., and Moghadam, N. (2009), “Six Sigma – The New Quality Improvement Initiative in Healthcare,” Journal of Hospital Management.

43. Rabbani, A., and Noorossana, R. (2009), “Multiresponse Optimization with Qualitative Responses,” Journal of Industrial Management, pp. 47-62.

44. Memariani, A., Noorossana, R., and Sharifi, M. (2009), “Real Time Study of a k-out-of-n System: n Identical Elements with Increasing Failure Rates,” Iranian Journal of Operations Research, Vol. 1, No. 2, pp. 56-67.

45. Noorossana, R., and Ardakani, M. K. (2009), “A Weighted Metric Method to Optimize Multi-Response Robust Problems,” Journal of Industrial Engineering International, Vol. 5, No. 8, pp. 10-19.

46. Noorossana, R., and Sadeghi, A. (2009), “Investigating Tool Wear Effect on Proportion Non-Conforming Control Chart,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 20, No. 1, pp. 73-80.

47. Noorossana, R., Rabani, A. (2009), “Multi response Optimization with Qualitative Responses Using Location and Dispersion of Responses,” Journal of Industrial Management Faculty of Humanities, Vol. 4, No. 9, pp. 47-62.

48. Noorossana, R., Eyvazian, M., and Vaghefi, A. (2010) “Phase II Monitoring of Multivariate Simple Linear Profiles,” Computers and Industrial Engineering, Vol. 58, Issue 4, pp. 563-570. (ISI Indexed)

49. Noorossana, R., Eyvazian, M., Amiri, A., and Mahmoud, M. (2010) “Statistical Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression profiles in Phase I with Calibration Application,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 26, Issue 3, pp. 291-303. (ISI Indexed)

50. Jahan, A., Ismail, Y. M., Noorossana, R. (2010), “Multi-response Optimization in Design of Experiments Considering Capability Index in Bounded Objectives Method,” Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 69, pp. 11-16. (ISI Indexed)

51. Alipour, H. and Noorossana, R. (2010), “Fuzzy Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 48, No. 9-12, pp. 1001-1007. (ISI Indexed)

52. Garjani, M., Noorossana, R., and Saghaei, A. (2010), “A Neural Network-Based Control Scheme for Monitoring Start-up Processes and Short Runs,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 51, No. 9-12, pp. 1023-1032. (ISI Indexed)

53. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and Amiri, A. H. (2010), “Phase II Monitoring of Auto correlated Polynomial Profiles in AR (1) Processes,” Scientia Iranica Transaction E: Industrial Engineering, Vol. 17, No. 1, pp. 12-24. (ISI Indexed)

54. Ahmadzadeh, F., Noorossana, R., and Saghaei, A. (2010) “Identifying the Time of a Step Change with EWMA Control Charts by Artificial Neural Network,” Journal of Industrial Engineering International, Vol. 6, No. 10, pp. 16-30.

55. Sharifi, M., Memariani, A., and Noorossana, R. (2010), “Real Time Study of a k-out-of-n System: n Identical Elements with Constant Fuzzy Failure Rates,” World Applied Sciences Journal, Vol. 8, No. 9, pp. 1136-1143.

56. Noorossana, R., Saghaei, A., and Dorri, M. (2010), “Linear Profile Monitoring in the Presence of Non-Normali and Autocorrelation,” International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Vol. 21, No. 4, pp. 221-230.

57. Atashgar, K., and Noorossana, R. (2010), “Identifying Change Point in a Bivariate Normal Process Mean Vector with Monotonic Changes,” International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Vol. 21, No. 1, pp. 1-13.

58. Atashgar, K., and Noorossana, R. (2011), “An Integrating Approach to Root Cause Analysis of a Bivariate Mean Vector with a Linear Trend Disturbance,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 52, No. 1-4, pp. 407-420. (ISI Indexed)

59. Eyvazian, M., Noorossana, R., Saghaei, A., and Amiri, A. (2011), “Phase II Monitoring of Multivariate Multiple Linear Regression Profiles,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 27, Issue 3, pp. 281-296. (ISI Indexed)

60. Noorossana, R., Atashgar, K., and Saghaei, A. (2011), “An Integrated Supervised Learning Solution for Monitoring Process Mean Vector,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 56, No. 5-8, pp. 755-765. (ISI Indexed)

61. Atashgar, K., and Noorossana, R. (2011), “An integrating approach to root cause analysis of a bivariate mean vector with a linear trend disturbance,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 52, No. 1-4, pp. 407-420. (ISI Indexed)

62.Noorossana, R., Atashgar, K., and Saghaei, A. (2011), “An integrated supervised learning solution for monitoring process mean vector,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 56, No. 5-8, pp. 755-765. (ISI Indexed)

63. Mehrafrooz, Z., and Noorossana, R. (2011), “An Integrated Model Based on Statistical Process Control and Maintenance,” Computers and Industrial Engineering, Vol. 61, Issue 4, pp. 1245-1255. (ISI Indexed)

64. Noorossana, R., Vaghefi, A., and Dorri, M. (2011), “Effect of Non-Normality on the Monitoring of Simple Linear Profiles,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 27, Issue 4, pp. 425-436. (ISI Indexed)

65. Noorossana, R., Fatahi, A. A., Dokouhki, P., and Babakhani, M. (2011), “ZIB-EWMA Control Chart for Monitoring Rare Health Events,” Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 11, No. 4, pp. 881-895. (ISI Indexed)

66. Taghizadeh Herat, A., Noorossana, R., and Parsa, S. (2011), “Causal Relationships among Iranian Excellence Model Criteria in Health Care Sector using DEMATEL Technique,” American Journal of Scientific Research, Issue 32, pp. 41-50.

67. Fatahi, A. A., Noorossana, R., Dokouhaki, P., and Babakhani, M. (2011), “Statistical Monitoring of Rare Events in Healthcare,” International Journal of Industrial Engineering & Production Management, Vol. 22, No. 3, pp. 243-252.

68. Taghizadeh Herat, A., and Noorossana, R. (2011), “The Necessity of Re-Conceptualizing the European Foundation for Quality Management’s (EFQM) Excellence Model for the Health Care Sector and its Use in the Iranian National Productivity and Excellence Award (INPE),” Journal of Hospital, Vol. 38, No. 2, pp. 58-66.

69. Faraj pour, Gh., Noorossana, R. (2011), “An Integrated Framework for Design and Implementation of Strategy at Islamic Republic of Iran Postal Service,” International Journal of Industrial Engineering and production Management, Vol. 22, No. 9, pp. 78-90.

70. Fatahi, A. A., Noorossana, R., Dokouhaki, P., and Babakhani, M. (2011), “A Review on Statistical Monitoring of Rare Events and Their Necessity in Health Care Area,” Payesh, Vol. 44, Issue 4, pp. 429-437.

71. Asadollahi, Z., Noorossana, R., and Niaki, S. T. A. (2012), “New Statistic to Increase Correctness in Simulation Factor Screening Using Frequency Domain Method,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 41, Issue 12, pp. 2242-2255. (ISI Indexed)

72.Niavarani, M. R., Noorossana, R., and Abbasi, B. (2012), “Three New Multivariate Process Capability Indices,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 41, Issue 2, pp. 341-356. (ISI Indexed)

73.Noorossana, R., and Shekary, M. (2012), “Monitoring Tow Dependent Process Steps Using Special Variable Sample Size and Sampling Intervals Cause-Selecting Control Charts,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 28, Issue 4, pp. 437-453. (ISI Indexed)

74. Noorossana, R., and Heydari, M. (2012), “Change Point Estimation of a Normal Process Variance with a Monotonic Change,” Scientia Iranica Transaction E-Industrial Engineering, Vol. 19, Issue 3, pp. 885-894. (ISI Indexed)

75.Saghaei, A., Najafi, H., and Noorossana, R. (2012), “Enhanced Rolled Throughput Yield: A New Six Sigma-based Performance Measure,” International Journal of Production Economics, Vol. 140, Issue 1, pp. 368-373. (ISI Indexed)

76.Noorossana, R., and Ayoubi, M. (2012), “Profile Monitoring Using Nonparametric Bootstrap T2 Control Chart,” Communications in Statistics-Simulation and Computation, Vol. 41, Issue 3, pp. 302-315. (ISI Indexed)

77.Fatahi, A. A., Noorossana, R., Dokouhaki, P., and Moghaddam, B. F. (2012), “Copula-Based Bivariate ZIP Control Chart for Monitoring Rare Events,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 41, Issue 15, pp. 2699-2716. (ISI Indexed)

78. Noorossana, R., and Heydari, M. (2012), “Change point estimation of a normal process variance with monotonic change,” Scientia Iranica Transaction E-Industrial Engineering, Vol. 19, Issue 3, pp. 885-894. (ISI Indexed)

79.Sohi, Z. A., Noorossana, R., and Niaki, S. T. A. (2012), “New Statistic to Increase Correctness in Simulation Factor Screening Using Frequency Domain Method,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 41, Issue 12, pp. 2242- 2255. (ISI Indexed)

80. Amiri, A., Eyvazian, M., Zou, Ch., and Noorossana, R. (2012), “A parameters reduction method for monitoring multiple linear regression profiles,” The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 58, No. 5-8, pp. 621-629. (ISI Indexed)

81.Azadeh, A., Saberi, M., Noorossana, R., Saidi Mehrabad, M., Anvari, M., and Izadbakhsh, H. (2012), “Estimating Efficient Value of Controllable Variable Using an Adaptive Neural Network Algorithm: Case of a Railway System,” Journal of Scientific and Industrial Research, Vol. 71, pp. 45-50. (ISI Indexed)

82.Noorossana, R., and Ashkezary, M. S. (2012), “Monitoring Tow Dependent Process Steps Using Special Variable Sample Size and Sampling Intervals Cause-Selecting Control Charts,” Quality and Reliability Engineering International, Vol. 28, Issue 4, pp. 437-453. (ISI Indexed)

83.Dokouhaki, P., Noorossana, R., Fatahi, A. A., and Moghaddam, B. F. (2012), “Surveillance of Diabetes Prevalence Rate Through The Development of Markov-Based Control Chart,” Published on line, Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 12, No. 4. DOI: 101142/S0219519412500832. (ISI Indexed)

84.Barzinpour, F., Noorossana, R., Niaki, S. T. A., and Ershadi, J. (2012), “A Hybrid Nelder-Mead Simplex and PSO Approach on Economic and Economic-Statistical Design of MEWMA Control Chart,” Published on line, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-012-4260-7. (ISI Indexed)

85. Fatahi, A. A., Noorossana, R., Dokouhaki, P., and Moghaddam, B. F. (2012), “Zero Inflated Poisson EWMA Control Chart for Monitoring Rare Health-Related Events,” Published on line, Journal of Mechanics in Medicine and Biology, Vol. 12, Issue 4, DOI: 10.1142/S0219519412500650. (ISI Indexed)

86.Dokouhaki, P., and Noorossana, R. (2012), “A Copula Markov CUSUM Chart for Monitoring the Bivariate Auto-Correlated Binary Observations,” Published on Line, Quality and Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1450. (ISI Indexed)

87. Ghobadi, S., Noghondarian, K., Noorossana, R., and Sadegh Mirhosseini, S. M. (2012), “Developing a Multivariate Approach to Monitor Fuzzy Quality Profiles,” Published on Line, Quality and Quantity, DOI: 10.1007/s11135-012-9804-2. (ISI Indexed)

88. Soleimani. P., Noorossana, R., and Niaki, S. T. A. (2012), “Monitoring Autocorrelated Multivariate Simple Linear Profiles,” Published on Line, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-012-4614-1. (ISI Indexed)

89. Nikoo, M., and Noorossana, R. (2012), “Phase II Monitoring of Nonlinear Profile Variance Using Wavelet,” Published on Line, Quality and Reliability Engineering International, DOI: 101002/qre.1460. (ISI Indexed)

90.Noorossana, R., Paynabar, K., and Moradimanesh, M. (2012), “Estimating Time of a Simple Step Change in Non-Conforming Items in High Yield Processes,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 22, No. 4, pp. 319-330.

91.Noorossana, R., Rezaeian, S., Jahanshahi, M, Izadbakhsh, H. R., and Memarzadeh, M. (2012), “A Simulation based Approach to Improve Quality and Reduce Cost in the Smelting Factory of Sarcheshmeh Copper Complex,” Quality Engineering and Management, Vol. 2, No. 3.

92.Behbahani, M., Saghaei, A., and Noorossana, R. (2012), “A Case-based Reasoning System Development for Statistical Process Control: Case Representation and Retrieval,” Computers & Industrial Engineering, Volume 63, Issue 4, Pages 1107–1117. (ISI Indexed)

93. Noorossana, R., and Soleimani, P. (2012), “Investigating the Effect of Autocorrelation on Monitoring Multivariate Linear Profiles,” International Journal of Industrial Engineering and Production Research, Vol. 23, No. 3, pp. 187-193.

94.Noorossana, R. and Izadbakhsh, H. R. (2012), “Profile Monitoring for Multinomial Responses,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management, Vol. 23, No. 4, pp. 417-429.

95.Shekary, M., Noorossana, R., and Deheshvar, A. (2012), “Combined Variable Sample Size, Sampling Interval, and Double Sampling (CVSSIDS) Adaptive Control Charts,” Quality and Reliability Engineering International. (ISI Indexed)

96. Nikoo, M., and Noorossana, R. (2012), “Phase II Monitoring of Flatness Profiles,” Quality and Reliability Engineering International. (ISI Indexed)

97. Shahamat, Z., Saghaei, A., and Noorossana, R. (2012), “Phase II Monitoring Nonlinear Profiles Based on Kernel Dissimilarity Analysis,” Communications in Statistics - Theory and Methods. (ISI Indexed)

98. Noorossana, R., Adibi, A., and Zeraatkar Moghaddam, A. (2012), “A Comparative Study of Adaptive Control Charts under Non-Normality,” Quality Engineering and Management, Vol. 1, No. 1.

99. Noorossana, R., Deheshvar, A., and Shekary, M. (2012), “A Modified Variable Sample Size and Sampling Interval Control Chart,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology. (ISI Indexed)

100. Dokouhaki, P. and Noorossana, R. (2012), “Monitoring Defective Rate of Auto-correlated Binary Data Under 100% Inspection Assumption,” Quality Engineering and Management, Vol. 2, No. 1.

101. Noorossana, R., Niaki STA, Izadbakhsh, H. R. (2012), “Statistical Monitoring of Nominal Logistic Profiles in Phase II,” Communications in Statistics-Theory and Methods. (ISI Indexed)

102. Forouzandeh Shahraki, A. and Noorossana, R. (2012), “A Combined Algorithm for Solving Reliability Based Robust Design Optimization Problems,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management.

103. Noorossana, R., and Forouzandeh Shahraki, A. (2012), “Developing a Method for Robust Product Design in the Presence of Uncertainty,” International Journal of Industrial Engineering and Production Management.

104. Noorossana, R., Rezaeian, S., and Moradi, S. (2012), “Evaluating Patients Satisfaction from Hospital General Practitioners,” Journal of Medical Ethics, Vol. 22.

105. Fatahi, A., A., Noorossana, R., Dokouhaki, P., and Farhamg Moghaddam, B. (2012), “Copula-Based Bivariate ZIP Control Chart for Monitoring Rare Events, Communications in Statistics-Theory and Methods. Vol. 41, pp. 2699-2716. (ISI Indexed)

106. Atashgar, K. and Noorossana, R. (2012), “Diagnosing the Source(s) of a Monotonic Change in the Process Mean Vector,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 60, pp. 1175-1183. (ISI Indexed)

107. Noorossana, R. and Shekary, M. (2012), “Monitoring Two Dependent Process Steps using Special Variable Sample Sizes and Sampling Intervals Cause-Selecting Control Charts,” Quality and Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1258. (ISI Indexed)

108. Noorossana, R. and Sedighi Maman, Z. (2013), “Optimal Design of Sign Control Chart with Variable Sampling Size,” Quality Engineering and Management, Vol. 2, No. 2. Pp. 197-205.

109. Noorossana, R., Toosheghanian, M., and Masoumi, F. (2013), “Using Genetic Algorithm and Response Surface Methodology for Statistically Constrained Optimization of VSI X-bar Control Charts Under Multiple Assignable Causes and Non-Normality,” Published on Line, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, pp. 2325-2342, DOI: 10.1007/s00170-012-4653-7. (ISI Indexed)

110. Nemati Keshteli, R., Kazemzadeh, R., Amiri, A., and Noorossana, R. (2013), “Functional Process Capability Indices for Circular Profiles,” Journal of Quality and Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1515. (ISI Indexed)

111. Amiri, F., Noghondarian, K., Noorossana, R. (2013), “Economic-Statistical Design of Adaptive X-bar Control Chart: a Taguchi Loss Function Approach,” Scientia Iranica Transaction E-Industrial Engineering. (ISI Indexed)

112. Kazemzadeh, R. B., Noorossana, R., and i, M. (2013), “Change Point Estimation of Multivariate Linear Profiles under Linear Drift,” Communications in Statistics-Simulation and Computation. (ISI Indexed)

113. Noorossana, R., Saghaei, A., Izadbakhsh, H. R., and Aghababaei, O. (2013), “Monitoring Multinomial Logistic Profiles via Log-Linear Models,” International Journal of Industrial Engineering and Production Research. Vol. 24, No.2, pp. 137-142.

114. Assareh, H., Noorossana, R., and Mengersen, K. (2013), “Bayesian Change Point Estimation in Poisson Based Control Charts,” Journal of Industrial Engineering International, Vol. 9, No. 32.

115. Ghiasabadi, A., Noorossana, R., and Saghaei, A. (2013), “Identifying change point of a non-random pattern on control chart using artificial neural networks,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 67, PP. 1623–1630.

116. Noorossana, R., Aminnayeri, M., and Izadbakhsh, H.R. (2013), “Statistical Monitoring of Polytomous Logistic Profiles in Phase II,” Scientia Iranica, Transaction E, Vol. 20, No. 3, pp. 958-966. (ISI Indexed)

117. Noorossana, R., Rezaeian, S., Saghaei, A., Karimzadeh, Y., and Moradi, S. (2013), “Measuring Healthcare Services Quality in Emergency Rooms Considering Patient Rights, Medical Ethics, Vol.7, No. 23, pp. 161-185.

118. Noorossana, R., Niaki, S.T.A., and Ershadi, M.J. (2013), “Economic and Economic-Statistical Designs of Phase II Profile Monitoring,” Quality and Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1516. (ISI Indexed)

119. Forouzandeh Shahraki, A. and Noorossana, R. (2013), “A Combined Algorithm for Solving Reliability-based Robust Design Optimization Problems,” Journal of Mathematics and Computer Science, Vol. 7, pp. 54-62. (ISI Indexed)

120. Taghizadeh Heart, A. and Noorossana, R. (2013), “Re-conceptualization of Customer Results Criterion of Organizational Excellence Model for the Healthcare Sector in the Iranian National Productivity and Excellence Award,” Health Management, Vol. 54, No. 16, pp. 82-96.

121. Noorossana, R., Shekary, M., and Masihian, E. (2013), “Optimizing Cause-Selecting Control Chart Parameters using Particle Swarm Method,” Quality Engineering and Management, Vol. 3, No. 1, pp. 141-148.

122. Soleimani, P. and Noorossana, R. (2014), “Monitoring Simple Multivariate Profile in the Presence of between Profile Autocorrelation,” Communications in Statistics-Theory and Methods, Vol. 43, No.3, PP. 530-546. (ISI Indexed)

123. Ershadi, M. J., Noorossana, R., Niaki, STA. (2014), “Economic-Statistical Design of Variable Sample Size Simple Linear Profiles,” Quality Engineering and Management, Vol. 3, No. 2, pp. 67-76.

124. Noorossana, R., Izadbakhsh, H.R., Irannezhad, B.H., Abbasi, M. (2014), “Monitoring Maintenance Departments Performance using a Control Chart,” Quality Engineering and Management, Vol. 3, No. 3, pp. 141-148.

125. Noorossana, R. and Shekary, M. (2014), “A Modified Variable Sample Size and Sampling Interval Control Chart,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology. (ISI Indexed)

126. Soleimani, P., and Noorossana, R. (2014), “Monitoring Multivariate Simple Linear Profiles in the Presence of between Profile Autocorrelation,” Communications in Statistics-Theory and Methods. (ISI Indexed)

127. Farahani, E., Noorossana, R., and Koosha, M. (2014), “Profile Monitoring in the Presence of Outliers,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI 10.1007/s00170-014-5920-6. (ISI Indexed)

128. Noorossana, R., Izadbakhsh, H.R., and Nayebpour, M.R. (2014), “A Likelihood Ratio Test Approach to Profile Monitoring in Tourism Industry,” Applications and Applied Mathematics: An International Journal, Vol. 9, Issue 2, pp. 518-527.

129. Karimi Ghartemani, M., Noorossana, R. and Niaki, S.T.A. (2014), “A New Approach in Capability Analysis of Processes Monitored by a Simple Linear Regression Profile,” Quality and Reliability Engineering International, DOI: 10.1002/qre.1741. (ISI Indexed)

130. Mortaji, S.T.H., Noorossana, R., and Bagherpour, M. (2014), “Project Completion Time and Cost Prediction Using Change Point Analysis,” Journal of Management Engineering, DOI:10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000329. (ISI Indexed)

131. Shahamat, Z., Saghaei, A., and Noorossana, R. (2014), “Phase II Monitoring Nonlinear Profiles Based on Kernel Dissimilarity Analysis,” Communications in Statistics—Theory and Methods, DOI: 10.1080/03610926.2012.732178. (ISI Indexed)

132. Noorossana, R., Fatemi, S.A., and Zerehsaz, Y. (2014), “Phase II Monitoring of Simple Linear Profiles with Random Explanatory Variables,” International Journal of Advaanced Manufacturing Technology. DOI 10.1007/s00170-014-6287-4 (ISI Indexed)

133. Ayoubi, M., Kazemzadeh, R.B., and Noorossana, R. (2014), “Estimating Multivariate Linear Profiles Change Point with a Monotonic Change in the Mean of Response Variables,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI 10.1007/s00170-014-6208-6. (ISI Indexed)

134. Shishebori D., Akhgari M.J., Noorossana, R., and Khaleghi, G.H. (2014), “An Efficient Integrated Approach to Reduce Scraps of Industrial Manufacturing Processes: a Case Study from Gauge Measurement Tool Production Firm,” International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI 10

دفعات مشاهده: 3569 بار   |   دفعات چاپ: 1169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 12 بار   |   0 نظر
>
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد . نقل هرگونه مطلب با ذکر منبع بلامانع می باشد .
Persian site map - English site map - Created in 0.14 seconds with 47 queries by YEKTAWEB 4657