عدم تشکیل کلاس

 | تاریخ ارسال: 1402/12/14 | 
کلاسهای درس مباحث ویژه جناب آقای دکتر فرهمند امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ تشکیل نمیگردد

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 28 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه شریفی پور

 | تاریخ ارسال: 1402/11/11 | 

دفعات مشاهده: 279 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه خانزادی

 | تاریخ ارسال: 1402/11/4 | 

دفعات مشاهده: 236 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه آقامیری

 | تاریخ ارسال: 1402/11/2 | 

دفعات مشاهده: 253 بار   |   دفعات چاپ: 50 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه انشایی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/25 | 

دفعات مشاهده: 249 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه رفیعی

 | تاریخ ارسال: 1402/10/12 | 

دفعات مشاهده: 270 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه مهیار نیک پیام

 | تاریخ ارسال: 1402/10/11 | 

دفعات مشاهده: 261 بار   |   دفعات چاپ: 68 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه امیر طهماسبی

 | تاریخ ارسال: 1402/9/12 | 

دفعات مشاهده: 294 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه حیدری

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 

دفعات مشاهده: 327 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاعیه نوید وزری

 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 | 

دفعات مشاهده: 273 بار   |   دفعات چاپ: 51 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر