صفحه معرفی اعضای هیات علمی

گروه مهندسی پیشرفت

دکتر مهدی عبدالحمید
مدیر گروه

استادیار

اجرای و ارزیابی خط مشی های عمومی

حکمرانی

کارآفرینی عمومی و اجتماعی

دکتر مهرداد آقا محمد علی کرمانی
معاون پژوهشی دانشکده

استادیار

تحلیل شبکه‌های اجتماعی

فرآیند کاوی 

مدیریت فرآیندهای کسب و کار 

دکتر شهاب جنابی

استادیار

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نظام حکمرانی نوین

مدیریت تغییر و رهبری تحول
 

دکتر پیمان اخوان

استاد تمام

مدیریت دانش

نوآوری

کارآفرینی
 

دکتر محمد فتحیان

استاد تمام

مدیریت و مهندسی فناوری اطلاعات

مدیریت و مهندسی صنایع

 

دکتر سیده اشرف موسوی لقمان

استادیار

 سیاستگذاری عمومی
 تفکر سیستمی
اقتصاد خانواده/ سیاست خانواده
 

دکتر حامد امینی

استادیار

آینده پژوهی

زیست بوم های نوآوری شرکتی

حاکمیت شرکتی​
 

گروه اقتصاد

دکتر سعید میرزامحمدی
مدیر گروه

استادیار

توسعه اقتصادی ایران

اقتصاد خرد

پول و بانکداری

دکتر مهدی غضنفری

استاد تمام

زنجیره تامین

داده کاوی

مدیریت دانش
 

دکتر سعید شوال پور

دانشیار

اقتصاد نفت، گاز و منابع انرژی

اقتصادسنجی مالی، پیش بینی و مدیریت ریسک در بازارهای مالی

اقتصاد فناوری و نوآوری
 

دکتر میر سامان پیشوایی

استاد

مدیریت زنجیره‌ تأمین و لجستیک

طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌ها

مدیریت نوآوری
 

دکتر عطاءاله رفیعی آتانی

استادیار

.فلسفه علم و تکنولوژی
.اقتصاد اسلامی

.اقتصاد رفتاری

گروه مدیریت

دکتر رحیم خانی زاد

استادیار

علوم داده و اطلاعات، هوش تجاری، داده کاوی

کسب و کار الکترونیکی، مدل های کسب کار و کسب و کار های نوین

اقتصاد دیجیتال، حاکمیت در فضای سایبر
 

محمدرضا پارسانژاد
مدیر گروه

استادیار

کارآفرینی

مدیریت زنجیره تامین

سیستم های اقتصادی و اجتماعی

علیرضا علی احمدی

استاد تمام

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت ارزشی و مهندسی ارزش

مدیریت اسلامی و بومی
 

دکتر سیامک نوری

دانشیار

مدیریت پروژه

مدیریت و توسعه منابع انسانی

برنامه ریزی و بهبود سیستم های تولیدی و خدماتی
 

دکتر یاسر سبحانی فرد

دانشیار

مدیریت بازرگانی

مدیریت رفتار و منابع انسانی

سیاست گذاری رفتاری

دکتر علیرضا معینی

دانشیار

برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات

شبیه سازی سیستمهای تولیدی و خدماتی

مدیریت ارزشی

دکتر علی بنیادی نائینی

دانشیار

مدیریت دانش و تجربه مشتریان و بازاریابی عصبی

تحلیل رفتاری و مدیریت منابع انسانی و سازمانی

مدیریت فناوری، نوآوری و آینده پژوهی

دکتر جواد مشایخ

استادیار

سیاستگذاری

مدیریت تکنولوژی

مدیریت نوآوری

دکتر امیر ذاکری
معاون آموزشی دانشکده

استادیار

مدیریت دانش و سرمایه فکری

مدیریت فناوری و نوآوری

توسعه صادرات با تمرکز بر کسب و کار بین‌الملل شرکتهای دانش‌بنیان

دکتر سید میعاد صالحی

استادیار

سرمایه گذاری ریسک پذیر

تدوین طرح تجاری

بهینه سازی و بهبود
 

دکتر حمیدرضا نورعلی زاده

استادیار

مبانی تصمیم‌گیری، تدوین و پیاده سازی راهبردها

رهبری تغییر

کوچینگ / مربی‌گری
 


دفعات مشاهده: 37038 بار   |   دفعات چاپ: 1586 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 5 بار   |   0 نظر