دانشگاه های کشور


# عنوان پیوند یا نام پایگاه نشانی ارسال کننده مشاهده
 1   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند   www.bums.ac.ir   80355408  ::
 2   دانشگاه علوم پزشکی زنجان   www.zums.ac.ir/   80355408  ::
 3   دانشگاه هنر   www.art.ac.ir/   80355408  ::
 4   دانشگاه هرمزگان   www.hormozgan.ac.ir/   80355408  ::
 5   دانشگاه گيلان   www.guilan.ac.ir/   80355408  ::
 6   دانشگاه محقق اردبيلي   www.uma.ac.ir/   80355408  ::
 7   دانشگاه كاشان   www.kashanu.ac.ir/   80355408  ::
 8   دانشگاه فردوسي مشهد   www.um.ac.ir/   80355408  ::
 9   دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي   www.sbmu.ac.ir/   80355408  ::
 10   دانشگاه علوم پزشكي تهران   www.tums.ac.ir/   80355408  ::
صفحه 1 از 82
اولین
قبلی
1
...
 
براى برگشت به صفحه اول بخش معرفى پایگاه‌ اینجا را کلیک کنید.
  تمامی حقوق برای دانشگاه علم و صنعت ایران محفوظ است.