آخرین اخبار
Latest News
آموزش
Education
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :عاطفه عسگری نیا عنوان پایان نامه :موضوع میانگین باقیمانده طول عمر سیستم بر اساس شرایط محیطی  استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :درسا خدمتی عنوان پایان نامه :مدل بندی قابلیت اعتماد سیستم قابل تعمیر با در نظر گرفتن متغیر ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :زهرا جمشیدی عنوان پایان نامه :تشخیص خودکار محل ضایعه مغزی در تصاویرMRIبه کمک شبکه عصبی YOLO استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :مجتبی رجبی  عنوان پایان نامه :هوش مصنوعی و بلاکچین در بازار های مالی استاد راهنما:آقای دکتر رحمان فرنوش  ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :حمید رضا کرباسیان عنوان پایان نامه :هم¬ارزی هموتوپی درتصاویر دیجیتال محدود استاد راهنما:آقای دکتر مهدی نجفی خواه ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :محمد پالش عنوان پایان نامه : یک روش نهان‌نگاری ظرفیت بالا بر اساس فشرده‌سازی داده‌های رمزنگاری شده و لبه‌یاب ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :مهدی دماوندی عنوان پایان نامه : یک طرح پنهان سازی داده ها بر اساس رمزنگاری خط چند جهته ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی :رضا شهابی فر عنوان پایان نامه : بررسی و حل عددی مدل های به فرم معادلات دیفرانسیل کسری برای ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
Research and technology achievements
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان