پنجشنبه 24 خرداد 1403
آخرین اخبار
رویدادها
15بهمن ماه1402
شروع انتخاب واحد
21بهمن ماه 1402
شروع کلاس ها
28 بهمن ماه 1402
حذف و اخذ
5 اسفندماه 1402
حذف اضطراری
17خرداد ماه 1403
پایان کلاس‌ها
26 خردادماه 1403
شروع امتحانات
20 تیر ماه 1403
پایان مهلت قفل نمرات
آموزش
دفاعیه دکتری
 نام و نام خانوادگی: مارال سنگی عنوان پایان نامه : وجود جواب برخی معادلات کسری با تکنیک اندازه نافشردگی و عملگر یکنوای مخلوط ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی:ساحل غیبی پوررشته: آمار ریاضی موضوع:تشخیص توده های سرطانی در تصاویر پزشکی بااستفاده از شبکه های عصبینام استاد ...
دفاعیه کارشناسی ارشد
نام و نام خانوادگی : محمد آزادمرزابادی رشته : ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی استاد راهنما : جناب آقای دکتر جلیل رشیدی نیا عنوان ...
دستاوردهای پژوهشی و فناوری
۱۷
عضو هیئت علمی
56
دانشجویان دکتری
118
دانشجویان کارشناسی ارشد
650
دانشجویان کارشناسی
2129
فارغ التحصیلان