نتایج رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران (ISC)

 | تاریخ ارسال: 1401/8/22 | 
نتایج رتبه‌بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران (ISC)
 سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

بر اساس نتایج پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران در سال ۱۴۰۱ دانشگاه علم و صنعت ایران با یک پله صعود نسبت به آخرین رتبه اختصاصی اعلام شده برای دانشگاه‌ها در جایگاه دوم دانشگاه‌های صنعتی کشور  قرار گرفته است. شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۹ متدولوژی ارزیابی شامل شاخص ها و نماگرهای و وزن آنها در این رتبه‌بندی بنا به درخواست  وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد بازبینی کلی قرار گرفت تا این رتبه‌بندی ملاک ارزیابی عملکرد بین‌المللی و ملی دانشگاه‌های کشور توسط وزرات متبوع باشد.
در سال ۱۴۰۱ رتبه کل (یا رتبه درهمکرد) دانشگاه علم و صنعت ایران در میان تمام دانشگاه‌های جامع، صنعتی و علوم کشاورزی و هنر در کشور، رتبه ششم است. این در حالی است که درسال گذشته به دلیل آنکه سال اول تغییر متدولوژی بود رتبه دانشگاه‌های برتر به صورت مشترک اعلام شده بود و دانشگاه از نظر رتبه کل در میان دانشگاه‌های کشور در رتبه مشترک ۱۵-۱ بود. در سال جاری عملکرد ۱۱۰ دانشگاه کشور توسط گروه رتبه‌بندی ISC بر اساس مأموریت آنها بررسی شد اطلاعات لازم در این خصوص از سه طریق زیر جمع‌آوری شده است.
- جمع‌آوری اطلاعات پژوهشی توسط گروه رتبه‌بندی  ISC.
- تکمیل پرسشنامه الکترونیکی خوداظهاری توسط دانشگاه‌ها .
- دریافت برخی اطلاعات آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان‌های زیر مجموعه.
این پایگاه، رتبه‌بندی خود را بر اساس ۶ معیار کلی در حوزه آموزش (با وزن ۳۰ %)، پژوهش (با وزن ۲۵ %)، فناوری و نوآوری (با وزن ۲۰ %)، بین المللی سازی (با وزن ۱۰ %)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ %) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۵ %) مورد بررسی قرار می دهد.