دکتر مهدی دیواندری

  AWT IMAGE

  دکتر مهدی دیواندری

  رتبه علمی: دانشیار

 

  محل تحصیل: ‌انگلستان، دانشگاه بیرمنگام

  آخرین مدرک تحصیلی: دکترا - مهندسی مواد و متالورژی

  سال اخذ مدرک تحصیلی: 1380 هجری شمسی

  تلفن تماس: 50 - 77240540 - 021 ، داخلی: 2859

  دورنگار: 77240480

 

پست الکترونیکی: divandari@iust.ac.ir

 

  زمینه‌های تدریس:

  طراحی مهندسی در ریخته گری، ریخته گری، طراحی قالب

 

 

 

 

  زمینه تحقیقاتی مورد علاقه:

  ریخته گری، فوم فلزی

 

 

 


 

 

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – لاتین

  E. Hajjari, M. Divandari, S.H. Razavi, S.M. Emami, S. Kamado, " Estimation of the transient interfacial heat flux between substrate/melt at the initiation of magnesium solidification on aluminum substrates using the lumped capacitance method ", Applied Surface Science , Vol. 257, Issue 11, pp 5077-5082, 2011.

  Hajjari, E., Divandari, M., Arabi, H. , "Effect of applied pressure and nickel coating on microstructural development in continuous carbon fiber-reinforced aluminum composites fabricated by squeeze casting" Materials and Manufacturing Processes 26 (4) pp. 599-603, 2011.

  E. Hajjari, M. Divandari , S.H. Razavi, T. Homma, S. Kamado, "Intermetallic compounds and antiphase domains in Al/Mg compound casting", Intermetallics , pp, 1-5, 2011.

  E. Hajjari , M. Divandari , A.R. Mirhabibi, " The effect of applied pressure on fracture surface and tensile properties of nickel coated continuous carbon fiber reinforced aluminum composites fabricated by squeeze casting", Materials and Design, Vol, 31, Issue 5, pp, 2381–2386, 2010.

  E. Hajjari, M. Divandari, S.H. Razavi, S.M. Emami, T. Homma, S. Kamado , " Dissimilar joining of Al/Mg light metals by compound casting process ", J. of Materials Science , Vol. 46, Issue 11, pp 6491-6499, 2011.

  H. Shari, M. Divandari, A. Khavandi, and M.H. Idris, " Effect of Al powder and silica sol on the structure and mechanical properties of Al2O3-ZrO2 foams " Acta Metallurgica Sinica (English Letters) , 23 (4), pp. 241-247, 2010.

  Divandari, M. , Jamali, V. , Shabestari, S.G. " Effect of strips size and coating thickness on fluidity of A356 aluminum alloy in lost foam casting process " , International Journal of Cast Metals Research, 23 (1), pp. 23-29 , 2010.

  M.M.Hejazi, M.Divandari,E.Taghaddos" Effect of copper insert on the microstructure of gray iron produced via lost foam casting" Materials and design, 2009

  M. Divandari, A.R.Vahid golpayegani, " Study of Al/Cu rich phases formed in A356 alloy by inserting Cu wire in pattern in LFC process" Materials and design, 2009

  M. Divandari, H. Arabi, H. Ghasemi, "thermal fatigue resistances of 356 and 413 cast Al alloys" Iranian j. of materials science and engineering, vol 5, No 3, 2008

  Hajari, M. Divandari, " An investigation on the microstructure and tensile properties of direct squeeze cast and gravity die cast 2024 wrought Al alloy", Materials and design, 2008

  A. R. Mirak, M. Divandari, S. M. A. Boutorabi, J. Compbell, “Oxide film characterication of AZ91 magnesium alloy in casting conditions”, Int. J. of cast metals. Res., No. 4, 2007

  H. Arabi, M. Divandari, A.H.M. Hosseini, "The effect of Ti contents on the amounts of inclusions formation and mechanical properties of c300 high strength steel", Iranian J. of mat. Sci. & eng., No. 2, 2006

  Y. H. Kharrazi, M. Divandari, S. Saghi, "Mold filling behaviour of double gating system in Aluminum LFC process”, Iranian J. of materials Sci. and Eng., No.2 , 2005

  E. Hajjar, M. Divandari, A. R. Mirhabibi, "The study of electroless coating of nickel on carbon fibers”, Iranian J. of Materials Science & Eng., Vol. 1, No. 1, 2003

 

 

  مقالات چاپ شده در مجلات علمی – فارسی

  علی رسولی، مهدی دیواندری، حمیدرضا شاهوردی ، سید محمد علی بوترابی " بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودرهیدراید تیتانیم در هوا " استقلال، سال 3 شماره ١، بهار 1390، صفحات 13-24 (مواد پیشرفته در مهندسی)

  علی رسولی، حمیدرضا شاهوردی ، مهدی دیواندری، سید محمد علی بوترابی " بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودرهیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص " استقلال، سال ۲۹ ، شماره ١، بهار ١٣٨٩ ، صفحات 57 -71 (مواد پیشرفته در مهندسی)

  علی رسولی، حمیدرضا شاهوردی مهدی دیواندری، و سید محمد علی بوترابی " بررسی واکنش های فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیم و مذاب آلومینیم خالص " نشریه مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه فردوسی ، سال بیست و دوم، شماره یک،1389

  سید امیر آذرمهر، مهدی دیواندری، حسین عربی، بهزاد نایبی, "تاثیر میزان منیزیم روی خصوصیات فیلمهای اکسیدی در آلیاژهای آلومینیم – منیزیم" ٬ مجله ریخته گری، سال بیست و هشتم، شماره 94 ، زمستان1388

  علی دلبری ٬ مهدی دیواندری­ و حسین عربی, "بررسی اثر دما وضخامت پره های شبکه لانه زنبوری بر قابلیت ریخته گری و خواص قطعات شبکهای تولید شده از آلیاژ st37 به روش ریخته گری" ٬ مجله ریخته گری ٬ شماره 93 ٬ 1388

  علی رسولی، مهدی دیواندری، حمیدرضا شاهوردی و سید محمد علی بوترابی " اثر اتمسفر محیط و سرعت حرارت دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم " نشریه مهندسی متالورژی و مواد- دانشگاه فردوسی ، سال بیست و یکم ، شماره یک، 138 8

علی رسولی، حمیدرضا شاهوردی، مهدی دیواندری، سیدمحمد علی بوترابی،" بررسی سینتیکی تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیوم در دماهای بالا" مجله دانشگاه آزاد اسلامی مشهد،1387
رسولی، دیواندری، شاهوردی، بوترابی" تولید فوم های فلزی به روش ذوبی با استفاده از مواد حباب زا" مجله دانشگاه فردوسی مشهد،1387
جمالی، دیواندری، شبستری، " اثر ضخامت پوشان بر سرعت سرد شدن و فاصله بین بازوهای دندریتی آلیاژ آلومینیوم A356 در فرایند ریخته گری در قالب توپر"، ریخته گری، سال 27، شماره 89، 1387
حبیب الله زاده، دیواندری، " تأثیر مقدار منیزیم و فیلترگذاری بر خواص کششی و خستگی آلیاژ A356 آلومینیوم"، ریخته گری، سال 27، شماره 90، 1387
جوادیان، دیواندری، " بررسی مشخصات ترکیبات غنی از مس و آلومینیوم در فصل مشترک مغزه مسی کارگذاشته شده در مدل فومی در ریخته گری توپر آلیاژ آلومینیوم 413" ریخته گری، سال 27، شماره1387 ،91

  علیرضا میرک، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "سرعت بحرانی مذاب در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) "، امیرکبیر، شماره 11، 1386

  علیرضا میرک، مهدی دیواندری، مهرشاد زبردست، سید محمدعلی بوترابی، "بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی در ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91C) "، دانشکده فنی، شماره 7، 1385

  مجید لاجوردی، مهدی دیواندری، محمدعلی بوترابی، "مقایسه سیالیت، ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیوم اولیه و ثانویه"، ویژه نامه ریخته گری، شماره 80، 1384

  محمدرضا افشار مقدم, مهدی دیواندری، "روشهای شناسائی آخال در مذاب آلومینیوم"، آلومینیوم، شماره 5، 1384

  مجید لاجوردی، مهدی دیواندری، محمدعلی بوترابی، "مقایسه خواص مکانیکی و قابلیت اطمینان به قطعات ریختگی تولید شده از شمشهای اولیه و ثانویه آلومینیوم"، ویژه نامه ریخته گری، شماره 81، 1384

  علیرضا گلپایگانی، مهدی دیواندری، "بررسی امکان تولید کامپوزیت به روش ریخته گری فومی"، ویژه نامه ریخته گری، شماره 82، 1384

  امیرحسین متشکر حسینی، حسین عربی، مهدی دیواندری، سیدمهدی عباسی، "بررسی تأثیر مقدار تیتانیم بر ساختار و خواص مکانیکی فولاد فوق مستحکم Ni-Co-Mo "، ویژه نامه ریخته گری، شماره 80، 1384

  امیر فخاری، مهدی دیواندری، میثم خستوان، "اثر افزایش لایه های اکسیدی و آخال بر سیالیت آلیاژ 356 آلومینیوم"، ویژه نامه ریخته گری، شماره 82، 1384

  علیرضا میرک، مهدی دیواندری، محمدعلی بوترابی، "مروری بر وضعیت ریخته گری منیزیم در جهان"، ویژه نامه ریخته گری، شماره 32، 1382

 

 

 

  مقالات ارائه شده در مجامع علمی – فارسی

  بشیر عجمی ، مهدی دیواندری، حسین عربی، " بررسی تاثیر مدل فومی بر مورفولوژی گرافیت در صفحه های ریخته شده به روش منیزیم در راهگاه توپر " ٬ پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و جامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1390

  حمید رضا پاک زمان، مهدی دیواندری ، علیرضا خاوندی " اثر کسر حجمی فاز تقویت کننده بر فصل مشترک سیم/زمینه و خواص مکانیکی کامپوزیت زمینه آلومینیم 356 مقاوم شده با سیم فولادی" ٬ پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1390

  حامد خانه پز ، مهدی دیواندری ، محمد شاهمیری " بررسی اثر مغزه منیزیم بر ریز ساختار و ریز سختی مقاطع آلومینیم 356 ریخته شده به روش ریخته گری مرکب " ٬ پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1390

  زهره نوری زمان، مهدی دیواندری ، علیرضا خاوندی " اثر ضخامت پوشش بر ترشوندگی فولاد CK7 در مقاطع آلیاژ 356 آلومینیم " ٬ پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1390

  سید محسن امامی، مهدی دیواندری، حسین عربی، اسماعیل حجاری, " مقایسه اتصال بین جفت فلزی آلومینیم خالص و منیزیم و آلیاژ آلومینیم 413 و منیزیم در فرآیند ریخته گری مرکب " ٬ پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1390

  سید محسن امامی، مهدی دیواندری، حسین عربی، اسماعیل حجاری, "بررسی اثر استفاده از روش ریخته گری تو پر بر اتصال فلزات غیر همجنس آلومینیم ومنیزیم از طریق فرایند ریخته گری مرکب" ٬ چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1389

  زهره نوری، مهدی دیواندری، علیرضا خاوندی " تاثیر پوشش نیکل بر ریزساختار فصل مشترک کامپوزیت زمینه آلومینیوم 413 با تقویت کننده سیم فولاد کربنی" ٬ چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1389

  علی فروغی ، حسن شریفی ، مرتضی تمیزی فر، سید حسین رضوی ،مهدی دیواندری" تاثیر دما، منیزیم وگاز نیتروژن بر تولید کامپوزیت آلومینیم – منیزیم/زیرکونیا به روش نفوذدهی بدون فشار" ٬ چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گری ایران ٬ آبان 1389

رسولی، دیواندری، شاهوردی، بوترابی، " بررسی واکنش های فصل مشترک پودر هیدراید تیتانیوم و مذاب آلومینیوم"، نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران، 1387
مهدیزاده، شاهدی اصل، دیواندری، " آب بند کردن سیلندر لوکوموتیو با استفاده از فرآیند لحیم کاری سخت"، همایش ملی مهندسی مواد و متالورژی و ریخته گری ایران(دومین و یازدهمین) ،1387

  چندانی، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "تأثیر متغیرهای ریخته گری و مشخصه های پرک بر چگالی در آلومینیوم A356 "، هیجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشگاه تهران، 1385

  دیواندری-موسوی زاده، عسگری، عابدی، مرعشی، گودرزی، "یک مدل تحلیلی برای پیش بینی مود شکست جوش های مقاومتی نقطه ای در تست کشش-برش"، سمپوزیوم فولاد، 1385

  رضا خادم حسینی، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی،"بررسی تأثیر افزودن آلومینیوم بر چدن نشکن حاوی سیلیسیم"، هیجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشگاه تهران، 1385

  علیرضا میرک، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "اثر تلاطم سطحی مذاب بر تشکیل فیلم اکسید در ریخته گری آلیاژ منیزیم (AZ91) "، دهمین کنگره متالورژی، 1385

  علیرضا میرک، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "اثر طراحی سیستم راهگاهی بر خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی منیزیم (AZ91) "، هیجدهمین سمینار سالانه جامعه ریخته گران ایران، دانشگاه تهران، 1385

  غلامرضا داوودی، علیرضا میرک، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "بررسی مورفولوژی سطحی فیلم های اکسیدی توسط نرم افزار پردازش تصویر در ریخته گری آلیاژ منیزیم (AZ91) "، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، 1385

  علیرضا میرک، مهرشاد زیردست، مهدی دیواندری، سید محمدعلی بوترابی، "بررسی اثر سرعت ورود مذاب به حفره قالب بر روی سلامت و خواص ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91C) "، دهمین کنگره سالانه انجمن متالورژی ایران، مشهد، 1385

  اسماعیل حجاری، علیرضا میرحبیبی، مهدی دیواندری، مرتضی تمیزی فر، "مطالعه و بررسی تأثیر پوشش نیکل بر استحکام کششی الیاف کربن"، هفتمین کنگره سالیانه انجمن مهندسین متالورژی ایران، دانشگاه شریف، 1382

 

 

 

 


دفعات مشاهده: 12870 بار   |   دفعات چاپ: 3148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 217 بار   |   0 نظر