:: پرسش‌های متداول ::
:: درباره وب سایت
# اگر بخواهیم مطلب یا خبری را برای قرار دادن روی وب سایت بفرستیم از چه طریقی میسر است؟

برای ارسال مطلب به مسئول وب سایت برای قرار دادن آن مطلب برروی وب ،دو راه دارید:

    1-در حاشیه صفحه اصلی وب سایت روی بلوک ارتباط بامسئولین کلیک کنید و در آن قسمت با انتخاب موضوع سایت ووب سایت و پرکرذن فرم ،مطلب خود راارسال کنید. 

    2- در قسمت زیرین هر یک از مطالب سایت یک کادر خالی برای ارائه نظرات شما وجوددارد،در صورتی که مطلب شما مختصرباشد ، استفاده از این راه نیز    امکانپذیر است.

    لازم به ذکر است که مطالب شما درصورتی قابل استفاده در سایت است که ارتباط موضوعی ومحتوایی با کلیت آن داشته باشد.

          منتظر استفاده از مطالب شما هستیم .


1390/7/12 Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید