دکتر معماریان

 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: غلامحسین معماریان

رتبه علمی: استاد

تلفن: ۷۳۲۲۸۲۳۴-۰۲۱

پست الکترونیکی:

 memarian AT iust.ac.ir

آدرس: تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران –

دانشکده معماری و شهرسازی

Link to Google-Scholar
 

       

                                                      AWT IMAGE

     تحصیلات

  ۱- فوق لیسانس معماری از دانشگاه جنوآی ایتالیا در سال ۱۹۸۶ (۱۳۶۵) با معدل ۱۰۰.۱۱۰ .

  عنوان پایان نامه "سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران".

   ۲- دکتری: منچستر انگلستان- ۱۹۹۸

   عنوان گونه شناسی مسکن در ایران

  ب : سابقه کار در دانشگاههای مختلف

  ۱- سابقه کار در دانشگاه علم و صنعت از ۱۳۶۵ تا کنون عضو هیات علمی رسمی. … .

  ۲- دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زیبا ۱۳۶۵ -۱۳۷۰.

  ۳- دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) قزوین، ۱۳۷۲.

  ۴- دانشکده معماری و شهرسازی یزد ۷۰-۱۳۶۹.

  ۵- دانشکده معماری و شهر سازی یزد ۱۳۷۸.

  ۶ - دانشکده معماری دانشگاه شیراز ۱۳۷۹-۱۳۷۸

  ۷- دانشکده معماری دانشگاه تبریز ۱۳۷۹

  ۸- گروه دکتری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۸....

   ج : عناوین کتابهای به چاپ رسیده:

  ۱- نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران، (تالیف)، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، دانشگاه علم و صنعت ایران،۱۳۷۶.

  ۲- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تیپولوژی) اولیه، (ترجمه از ایتالیایی)، تهران، انتشارات دنیای نو، ۱۳۶۸.

  ۳- پیرنیا، محمد کریم، شیوه های معماری ایران، (تدوین و گرد آوری)، تهران، نشر هنر اسلامی، ۱۳۶۹.

  ۴- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا، (تالیف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۱.

  ۵- پیرنیا، محمد کریم، آشنایی با معماری اسلامی ایران، (تدوین و گرد آوری)، دانشگاه علم و صنعت ایران،۱۳۷۱، چاپ سوم ۱۳۷۷.

  ۶- اومبرتو اکو، چگونه می توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت،) ترجمه و تدوین( از ایتالیایی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۱، چاپ دوم ۱۳۷۶.

  ۷- سیری در معماری آب انبارهای یزد، (تألیف)، دانشگاه علم و صنعت ایران،۱۳۷۲.

  ۸- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا، (تألیف) دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول ۱۳۷۳-چاپ دوم ۱۳۷۶.

  ۹- پیر نیا، محمد کریم، تحقیق در معماری گذشته ایران، (تدوین)، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۸.

  ۱۰- پیر نیا، محمد کریم ، سبک شناسی معماری ایران، (تدوین) ، تهران، نشر پژوهنده- معمار، ۱۳۸۰.

  ۱۱- سیری در مبانی نظری معماری، تالیف، نشر سروش دانش و معمار، ۱۳۸۴.

  ۱۲- معماری ایرانی، تالیف محمد کریم پیرنیا، نشر سروش دانش و معمار، ۱۳۸۷.

    کتابهای در حال چاپ :

  ۱۳- مسجد جامع اصفهان: بیان تصویری، تالیف، میراث فرهنگی، زیر چاپ.

  ۱۴- هویت شهری و معماری استان فارس، وزارت مسکن و شهرسازی.

د: عناوین مقالات فارسی و انگلیسی

  ۱- "طرحهای جامع فرهنگی"، سمینار توسعه و فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۷۳.

  ۲- "معماری عامیانه و جایگاه آن در تاریخ معماری ایران"، دومین همایش تاریخ معماری ایران، میراث فرهنگی،۱۳۷۸.

  ۳- "مقایسه تأثیر فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ایران"، دومین جشنواره ساختمان و معماری، تهران،۱۳۷۸.

  ۴- "نقدی بر مقاله تاثیر روشهای ساختمانهای ایراتی بر ساختمانهای قرون وسطی اروپا"، مجله معمار، تابستان- ۱۳۷۸.

  ۵- G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol ۱۰۰, University of California at Berkeley, ۱۹۹۶, pp. ۴۲-۸۲.

  ۶- G.H. Memarian, A, Islam, “ Tourism and Change in Iranian Traditional Architecture: Shrines”, Proceeding of the IASTE sixth international conference, Tourism and Changes, University of California at Berkeley, ۱۹۹۸.

  ۷- G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, ۱۹۹۹.

  ۸.- G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November ۲۰۰۰.

  ۹. G.H. Memarian, A, Islam, The Pointed Arches and Contribution of Ghiath al Din Kashani in the ۱۵ Century”, First International Conference on Ghiath al Din Kashani, University of Kashan, November ۲۰۰۰.

  ۱۰- G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong ۲۰۰۲.

  ۱۱- G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, ۲۰۰۳ (ISI Journal).

  ۱۲- G.H. Memarian , F. E. Brown , “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong ۲۰۰۲.

  ۱۳- In collaboration with F. E Brown, “ Pars in Dubai and Dubai in Pars: Problem of Identity”, submitted to the IASTE ninth international conference, University of California at Berkeley, Dubai, ۲۰۰۴.

  ۱۴- " Architecture of Iranian underground cisterns- an element of sustainable residential and working life”, submitted to ICHH, India, ۲۰۰۶.

  ۱۵ - پژوهشی در ساختمانهای وابسته به قنات: پایابهای یزد“، در مجموعه مقالات قنات، شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، ۱۳۷۹،_ص ۶۶۳-۶۷۳.

  ۱۶ - پیوند با طبیعت در مساجد ابیانه“،_دومین همایش بین المللی مسجد، کاشان، ۱۳۷۹.

  ۱۷ - ” معماری آب انبارهای قزوین“، مجله اثر، بهار ۱۳۸۳.

  ۱۸ – " نحو فضای معماری" ، مجله صفه ، زمستان ۱۳۸۲ (مجله علمی پژوهشی) .

  ۱۹ - " مرزهای حفاظت، احیاء و مرمت بناهای عامیانه و یادمانی " ، مجله هفت شهر، شماره ۱۲ و ۱۳، ۱۳۸۲، ص ۷۰ – ۷۸.

  ۲۰ - " جایگاه نادیده گرفته شده معماری ایران در تاریخ معماری جهان" ، مجله فرهنگ و معماری، ۱۳۸۱.

  ۲۱ - " معماری ایران، راهی به سوی خودشناسی" ، مجله سازمان نظام مهندسی اصفهان، زیر چاپ.

  ۲۲ - تحلیل معماری مسجد جامع فهرج، مجله فنی مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، ( مجله علمی پژوهشی)، ۱۳۸۴ .

  ۲۳ - "ارمغانهای فارس به جهان معماری"، کنگره فارس شناسی، اردیبهشت ۱۳۸۴، شیراز، بنیاد فارس شناسی.

  ۲۴ - معمار ایرانی، سخنرانی علمی، شیراز، دانشگاه شهید با هنر و دانشگاه آزاد اسلامی، اردیبهشت ۱۳۸۴.

  ۲۵ - معماری مساجد ایرانی، همایش هفته فرهنگی ایران در سنگال، آبان ۱۳۸۴، داکار، سنگال.

  ۲۶ - معماری سنگی بناهای تاریخی فارس، دانشگاه میراث فرهنگی، تهران، خرداد ۱۳۸۴.

   سمینارها:

  ۱- بررسی مقایسه ای خانه های ایرانی،_دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار ۱۳۷۸.

  ۲- معماری آب انبارهای قزوین، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار ۱۳۷۹.

  ۳- ویژگیهای مشترک خانه های ایرانی و عرب، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران، بهار ۱۳۷۹.

  ۴- سیر تحول بناهای چهار ایوانی در ایران، دانشکده معماری دانشگاه شیراز، بهار ۱۳۷۹.

  ۵- ارمغانهای ایران به جهان معماری: گنبدهای دو پوسته، ، دانشکده معماری دانشگاه شیراز، بهار ۱۳۷۹ .

  ۶- " زیبا سازی شهری و هویت معماری و شهرسازی" ، شهرداری شیراز، همایش مدیران زیباسازی شهرهای بزرگ ایران، شیراز، ۱۳۸۲.

  ۷- تداوم معماری ایرانی از نگاه مهندس میر میران، اردیبهشت ۱۳۸۵، دانشگاه آزاد سپیدان.

  ۸- سیری در مبانی نظری معماری، ملی ایران، شهریور ۱۳۸۵.

  ۹ – مرز شناسی معماری مساجد اصفهان و شیراز، اصفهان، شهریور ۱۳۸۵.

ه- طرحهای تحقیقاتی:

  ۱- معماری منابع آب شهری و روستایی: آب انبارهای قزوین، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان ۱۳۷۹).

  ۲- گونه شناسی خانه های ایرانی: خانه های شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان ۱۳۷۹).

  ۳- روند نشر کتاب در دانشگاه علم و صنعت ایران، (۱۳۸۱)

  ۴- مرزهای معماری ایرانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۲.

  ۵- مطالعه کالبدی معماری ایران، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ایران، ۱۳۸۰.

  ۶- ده بنای تاریخی فارس، اوقاف فارس، ۱۳۸۱.

  ۷- هویت شهرهای فارس، تحقیق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شیراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

  و: مسئولیتهای اجرایی

  ۱- مدیر پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی ۱۳۷۸-۱۳۷۹ .

  ۲- سرپرست مرکز تحقیفات و اسناد (۷۳-۱۳۷۶).

  ۳- سرپرست مرکز تحقیفات و اسناد۱۳۷۹.

  ۴- عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک فارغ التحصیلان ایتالیا وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، ۱۳۷۳-۱۳۶۷.

  ۵- عضو شورای کتاب دانشگاه علم و صنعت ایران (ادامه دارد) .

  ۶- مدیر گروه دکتری معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۸۱ ادامه دارد).

  ۷- معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی ( ۱۳۸۱).

  ۸- مدیر دفتر معرفی و آموزش میراث معماری و شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران.

  ۹- مسئول آزمایشگاه تحقیقاتی مستند سازی معماری ایرانی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۸۳.

   ز- کارهای نمونه و شاخص:

  ۱- احیاء خانه قدیمی رسولیان در یزد و تبدیل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد.

  ۲- آموزشگر نمونه سال دانشگاه علم و صنعت ۱۳۷۳.

  ۳- دریافت لوح تقدیر از وزیر فرهنگ و آموزش عالی برای مرمت و احیاء ساختمان دانشکده معماری و شهرسازی یزد.

   ح : نمایشگاه:

  ۱) نمایشگاه گوهردان آب، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضا عباسی، بهمن، ۱۳۸۱.

  ۲) نمایشگاه خانه های تهران قدیم. با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن ۱۳۸۱.

  ۳) نمایشگاه خانه های شیرازی، مسایل شهرسازی و شهرنشینی، فروردین ۱۳۸۲، دانشگاه شیراز.

  ۴) نمایشگاه خانه های شیرازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، تالار حافظ شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۲.

  ۵) نمایشگاه خانه های تهران قدیم،۱۳۸۱، شهرداری تهران.

  ۶) نمایشگاه مسیر زندگی: معماری آب انبارهای نایین، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، اردیبهشت ۱۳۸۳.

  ۷) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش هنر نبوی، ۱۳۸۶.

  ۸) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، همایش بین المللی قرآنی، ۱۳۸۷.

  ۹) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای. تهران،۱۳۸۷

  ۱۰) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

  ۱۱) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

  ۱۲) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

  ۱۳ نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

  ۱۴ نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

  ۱۵) نمایشگاه نامهای مقدس در معماری اسلامی ایران، فرهنگسراهای تهران ، ۱۳۸۷.

   و : همایش:

  دبیر همایش اندیشمندان معماری ایرانی، یادواره استاد پیرنیا، ۵ خرداد ۱۳۸۲، با همکاری معاونت معرفی و آموزش سازمان میراث فرهنگی، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران.

   شرح حال علمی پژوهشگر

   با موضوع خانه

  ۱- رساله دکتری: منچستر انگلستان- ۱۹۹۸ : عنوان گونه شناسی مسکن در ایران

  ۲- کاتالدی، جان کارلو، گونه شناسی (تیپولوژی) اولیه، (ترجمه از ایتالیایی)، تهران، انتشارات دنیای نو، ۱۳۶۸.

  ۳- آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی برونگرا، (تالیف)، تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۱. (چاپ چهارم)

  ۴ - آشنایی با معماری مسکونی ایرانی، گونه شناسی درونگرا، (تألیف) دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اول ۱۳۷۳-چاپ دوم ۱۳۷۶ (چاپ چهارم).

  ۵- "مقایسه تأثیر فرهنگ برخانه های سنتی و معاصر ایران"، دومین جشنواره ساختمان و معماری، تهران،۱۳۷۸.

  ۶ - G.H. Memarian, F. E. Brown, “Patterns of Privacy and Hospitality in the traditional Persian house”, Proceeding of the IASTE fifth international Conference, Identity, Tradition and Built Form, Vol ۱۰۰, University of California at Berkeley, ۱۹۹۶, pp. ۴۲-۸۲.

  ۷ - G.H. Memarian, “ A Comparative Study of Iranian Traditional Houses”, Fourth international Conference of the Monde Iranian, Paris, ۱۹۹۹.

  

  ۸ - G.H. Memarian , F. E. Brown The Shared Characteristics of Iranian and Arab Courtyard Houses”, first International Arab Courtyard Houses, Homs University(Syria) and Huddersfield University (U.K), November ۲۰۰۰.

  ۹ - G.H. Memarian, In collaboration with F. E Brown, “ The architectural borders”, Proceeding of the IASTE eigth international conference, University of California at Berkeley, Hong kong ۲۰۰۲.

  ۱۰ - G.H. Memarian , F. E. Brown, "Climate, Culture and Religion: Aspects of Iranian Courtyard Houses", JAPR, ۲۰۰۳ (ISI Journal).

    طرحهای تحقیقاتی:

  ۱۱ - گونه شناسی خانه های ایرانی: خانه های شیراز، دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ایران، (پایان ۱۳۷۹).

  ۱۲- مرزهای معماری ایرانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۲.

  ۱۳- هویت شهرهای فارس، تحقیق گروهی در حال اجرا، دانشگاه شیراز و سازمان بهسازی و عمران بافتهای شهری.

  کارهای نمونه و شاخص:

  ۱۴- احیاء خانه قدیمی رسولیان در یزد و تبدیل آن به دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه یزد.

    ح : نمایشگاه:

  ۱۵- نمایشگاه خانه های تهران قدیم. با همکاری سازمان میراث فرهنگی، موزه رضاعباسی، بهمن ۱۳۸۱.

  ۱۶- نمایشگاه خانه های شیرازی، مسایل شهرسازی و شهرنشینی، فروردین ۱۳۸۲، دانشگاه شیراز.

  ۱۷- نمایشگاه خانه های شیرازی، با همکاری سازمان میراث فرهنگی، تالار حافظ شیراز، اردیبهشت ۱۳۸۲.

  ۱۸- نمایشگاه خانه های تهران قدیم،۱۳۸۱، شهرداری تهران.

    و: راهنمایی رساله دکتری

  ۱۹- خانه های تبریز: ۱۳۸۰، واحد علوم و تحقیقات.

  ۲۰- گونه شناسی خانه های اصفهان، در مرحله دفاع.


دفعات مشاهده: 49883 بار   |   دفعات چاپ: 2597 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 159 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر