جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در نظام رتبه بندی موضوعی کیو اس (۲۰۲۴) در مقایسه با سایر دانشگاه های ایران

 | تاریخ ارسال: 1403/2/10 | 
جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در نظام رتبه بندی موضوعی کیو اس (۲۰۲۴)
در مقایسه با سایر دانشگاه های ایران

 
به گزارس موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) چهاردهمین دوره رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های جهان موسسه کیو اس در سال ۲۰۲۴ منتشر شد. بنابر این گزارش ۱۵۵۹ دانشگاه رتبه‌بندی شده اند که ۶۴ دانشگاه جدید نسبت به سال ۲۰۲۳ در این رتبه بندی حضور دارند. از کشور جمهوری اسلامی ایران، ۶۸ گروه آموزشی از ۱۷ دانشگاه در ۱۷ حوزه موضوعی حضور دارند. در این رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در ۵۵ موضوع در قالب ۵ حیطه کلان هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت مورد ارزیابی قرار گرفتند. موضوع موسیقی موضوع جدیدی است که در سال ۲۰۲۴ اضافه شده است و موضوع «علم داده» به «علم داده و هوش مصنوعی» گسترش یافته است.
در این رتبه بندی که بر اساس ۵ حیطه کلان هنر و علوم انسانی، مهندسی و فناوری، علوم زیستی و پزشکی، علوم طبیعی و نیز علوم اجتماعی و مدیریت صورت پذیرفته است، دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران همانند سال‌های پیش در ۳ حیطه مهندسی و فناوری، پزشکی و علوم زیستی و علوم طبیعی دارای رتبه در بین دانشگاه‌های برتر دنیا شده اند و دانشگاه علم و صنعت ایران در ۲ حیطه کلان و ۸ حوزه موضوعی حائز رتبه می‌باشد که جزئیات و روند آن طی ۴ سال گذشته و در مقایسه با سایر دانشگاه های برتر ایران در جدول ذیل قابل مشاهده است.
شایان ذکر است
رتبه‌بندی کیو اس یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است که توسط موسسه کاکارلی سیموندز انگلستان صورت می‌گیرد. رتبه‌بندی موضوعی کیو اس سالانه و بر اساس ۵ شاخص ۱- شهرت دانشگاه، ۲- شهرت کارفرمایان، ۳- تعداد استنادها به ازای هر مقاله ۴- شاخص H-Index و ۵-شبکه همکاری بین‌المللی دانشگاه‌ها  انجام می‌گیرد.


 
حیطه کلان حوزه موضوعی نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۴ رتبه ۲۰۲۳ رتبه ۲۰۲۲ رتبه ۲۰۲۱مهندسی و فناوری

علوم کامپیوتر و سامانه‌های اطلاعاتی
دانشگاه تهران ۳۰۱-۳۵۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۴۰۱-۴۵۰ ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۵۰۱-۵۵۰ ۵۰۱-۵۵۰ ۶۰۱-۶۵۰ ۵۵۱-۶۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۵۱-۶۰۰ ۵۵۱-۶۰۰ - -

مهندسی شیمی

دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱-۴۳۰ ۳۵۱-۴۰۰ - -
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۱۴۷
دانشگاه تهران ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۳۰۱-۳۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۵۱-۴۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی مکانیک، هوا فضا، ساخت و تولید دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه تهران ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰
علوم طبیعی
شیمی دانشگاه تهران ۳۰۱-۳۵۰ ۳۰۱-۳۵۰ ۴۰۱-۴۵۰ ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱-۴۵۰ ۴۵۱-۵۰۰ ۵۵۱-۶۰۰ -
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰ ۴۰۱-۴۵۰ ۶۰۱-۶۳۰ ۵۰۱-۵۵۰
فیزیک و علوم نجوم دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰ ۴۵۱-۵۰۰ ۵۰۱-۵۵۰ ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰ ۴۵۱-۵۰۰ ۴۵۱-۵۰۰ -
دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱-۶۴۰ - - -

ریاضیات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۰۱-۴۵۰ ۴۰۱-۴۵۰ - -
دانشگاه صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰ ۴۰۱-۴۵۰ ۴۵۱-۵۰۰ ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰ ۴۵۱-۵۰۰ - ۴۵۱-۵۰۰
علم مواد دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۲۰۱-۲۵۰ ۱۵۱-۲۰۰
دانشگاه تهران ۳۰۱-۳۵۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰ ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۰۱-۴۲۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۳۵۱-۴۰۰ ۳۰۱-۳۵۰