دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال اول  ۱۴۰۳-۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/12/9 | 
  دانشجویان ممتاز کارشناسی دانشکده بر اساس معدل نیمسال اول  ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شرح زیر است.
 
سیده کیانا هاشمی
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۵۰
احسان اسپندار
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۹۶
مهدی اسداله زاده
ورودی ۹۹
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۷۷
ایلیا فرهنگ فر
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۳۳
درسا عبدی
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۱۰
طاها حسین پور
ورودی ۱۴۰۰
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۸/۹۵
کاظم فرقانی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۸۲
کیانا کرمانشاهیان
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۵۵
هربد پورعلی
ورودی ۱۴۰۱
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۳۸
 امیرحسین
رئیس سمیعی

ورودی ۱۴۰۲
علوم کامپیوتر
۱۹/۷۳
پوریا گل سرخی
ورودی ۱۴۰۲
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۱۱
علی رضا رضائی
ورودی ۱۴۰۲
علوم کامپیوتر 
معدل نیمسال
۱۹/۱۰
ایدا محمودی
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۹۸ 
فاطمه زارعی
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۷۰
شقایق فرض پور
ورودی ۹۹
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۹۱
مریم خواجوی سما
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۵۴
سارا نکونظر
ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۵۸
مهدیه سادات
موسوی

ورودی ۱۴۰۰
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۲۶ 
ریحانه کرمعلی
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۰۵

ملینا رضائیان
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۸۳ 
رکسانا امینی
ورودی ۱۴۰۱
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۷/۵۰
لیلیا روحی
ورودی ۱۴۰۲
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۹/۳۶
فاطمه بخشی
ورودی ۱۴۰۲
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۶۰
محممهدی
شریف بیگی

ورودی ۱۴۰۲
ریاضیات و کاربردها
معدل نیمسال
۱۸/۵۱ 

 

دفعات مشاهده: 1374 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر