دکتر وحید نیری

سوابق تحصیلی
 
 • دکتری مهندسی برق گرایش مخابرات میدان، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۷-۱۳۹۲).
 • فرصت مطالعاتی، دانشگاه Waterloo کانادا (۱۳۹۱-۱۳۹۲)
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش مخابرات میدان، دانشگاه تهران ( ۱۳۸۵-۱۳۸۷).
 • کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات، دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۸۰-۱۳۸۵).

دروس ارائه شده
 
 • مدارات غیرفعال RF و مایکروویو
 • مدارات فعال RF و مایکروویو
 • ریاضیات مهندسی پیشرفته
 • میدانها و امواج

سوابق اجرایی
 
 • مدیر گروه فناوری ماهواره، دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران.
 • دانشیار، گروه مهندسی ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران (از فروردین ۱۳۹۹).
 • استاد مدعو، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Waterloo - کانادا - (تابستان ۱۳۹۸).
 • استادیار، گروه مهندسی ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ایران (آذر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۹).
 • محقق مهمان، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Waterloo - کانادا - (تیر ماه ۱۳۹۱تا اردیبهشت ۱۳۹۲).
  
سوابق حرفه‌ای
 
 • کمک سردبیر (Associate Editor) و عضو هیئت تحریریه مجله IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques از سال ۱۳۹۹.
 • کمک سردبیر (Associate Editor) و عضو هیئت تحریریه مجله IET Microwaves, Antennas & Propagation از سال ۱۳۹۸.
 • سردبیر میهمان (Guest Editor) مجله Sensors (MDPI) شماره ویژه (Special Issue) با عنوان: Metamaterials for Near-Field Microwaves Sensing ۱۳۹۸.
 • سردبیر میهمان (Guest Editor) مجله Sensors (MDPI) شماره ویژه (Special Issue) با عنوان: State-of-the-Art Technologies in Microwave Sensors ۱۴۰۰.
 • عضو هیئت رئیسه و دبیر انجمن بخش ایران IEEE از دی ۱۴۰۱.
 • رییس کمیته توسعه عضویت بخش ایران IEEE از دی ۱۳۹۹.
 • عضو هیئت رئیسه مجمع الکترومغناطیس و فتونیک بخش ایران IEEE از دی ۱۳۹۸.
 • دبیر علمی ۲۱ امین کنفرانس بین المللی انجمن هوا فضای ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، اسفند ۱۴۰۱.
جوایز و تقدیرها
 
 • اخذ درجه IEEE Senior Member – آذر ماه ۱۳۹۵.
 • تقدیر IEEE برای دستاورد برجسته در حفظ عضویت بخش ایران، ۲۰۲۱.
 • تقدیر IEEE برای دستاورد برجسته در حفظ عضویت بخش ایران، ۲۰۲۱.
 • تقدیر IEEE برای عملکرد برجسته در جذب و حفظ عضویت بخش ایران، ۲۰۲۲.
پایان نامه‌های خاتمه یافته
 
 1. استاد مشاور پروژه دکتری "تولید و ارزیابی تخته فیبر با دانسیته متوسط محافظ الکترومغناطیس با استفاده از الیاف­ کربن و نانو اکسید آهن"، محمد پورجعفر دانشکده دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس بهار ۱۴۰۱.
 2. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "خطی­سازی و بهبود مشخصات تقویت­کننده توان دوهرتی با استفاده از تزریق هارمونیک"، امیرمحمد شاه ­قاسی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران زمستان ۱۴۰۰.
 3. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت تقسیم کننده توان مدارچاپی چند­راهه با ایزولاسیون بالا"، پوریا طوفان­ زاده دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۴۰۰.
 4. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت یک تقویت کننده توان پهن باند دوهرتی"، محمد شاهمرادی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران تابستان ۱۴۰۰.
 5. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "پیاده­سازی Single-Field FDTD با پایداری بهبود یافته بر روی محیطهای پاشنده فرکانسی"، حسن حسن زاده دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۹.
 6. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "تعیین مشخصات الکترومغناطیسی مواد با روشهای مبتنی بر دامنه"، طهورا موسوی ریک دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۹.
 7. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "کاهش سطح مقطع راداری پهن باند با استفاده از چرخش متغیر پلاریزاسیون"، محمد شیرمحمد کریمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۹.
 8. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "طراحی الگوریتم بهینه‌‌سازی سه‌‌گانه به منظور بهبود عملکرد سطوح الکترومغناطیسی"، آذین حجتی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۹.
 9. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "جهت یابی سیگنال با قدرت تفکیک بالا توسط آرایه ی زمانی مدوله شده همراه منابع همدوس"، مرتضی بهرامی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران تابستان ۱۳۹۹.
 10. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی تقویت¬کننده توان متعادل  با مدلاسیون بار"، سامان ظفری دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۹.
 11. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "استفاده از تکنیک پیکسل بندی و روش بهینه سازی باینری به منظور طراحی ادوات آنتنی و مایکروویو"، علی قدیمی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۸.
 12. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت تقویت کننده توان پربازده و پهن باند در باند L و S با استفاده از روش تنظیم هارمونیکی"، محمد قاضی زاده دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران تابستان ۱۳۹۸.
 13. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "استفاده از روش افزایش تدریجی ضریب شکست برای جهت دهی به امواج الکترومغناطیس در کاربرد های لنزی و پنهان سازی"، مرتضی صداقت دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۸.
 14. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت تقویت کننده توان دوهرتی ۹۰ واتی پهن باند"، سینا رافتی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران زمستان ۱۳۹۷.
 15. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت تقویت کننده باندC و S با توان خروجی۱۰۰ وات با استفاده از ماژولهای ۲۰ واتی"، سید حسین جاوید حسینی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۷.
 16. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "ارائه الگوریتم بهینه FDTD با شرط ضعیف شده پایداری برای بررسی تاثیر EMC روزنه‌های کوچک روی باکس‌های فلزی"، محمد مرادی دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۷.
 17. استاد مشاور پروژه دکتری " ساخت و بررسی هیبرید شبکه های نانو متخلخل درهم تنیده کربن اکسید آهن/آهن به منظورجذب امواج الکترو مغناطیس در گستره باند X"، امین ابوالقاسمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران تابستان ۱۳۹۷.
 18. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت حسگر بهبود یافته مشخصات الکترومغناطیسی مواد بر پایه رزوناتورهای کوچک مسطح"، مریم سعادت صفا دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۷.
 19. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "طراحی و ساخت آنتن متاسرفیس با پلاریزاسیون دایروی"، سیده فهیمه بابازاده دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۷.
 20. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی تقویت کننده توان با بازدهی بالا، باند- X ماهواره"، ایوب یانق دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۶.
 21. استاد راهنما پروژه کارشناسی ارشد "طراحی تقویت کننده پهن باند ۲۵و پربازده در باند S و C"، حمید طالب الحق نیا دانشکده فناوری­های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۶.
 22. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "برداشت انرژی الکترومغناطیسی با استفاده از سلول­های متامتریالی"، باقر قادری دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۶.
 23. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "شبیه سازی الکترومغناطیسی پاشندگی فضایی گرافن با روش FDTD"، باقر قادری دانشکده مهندسی برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی زمستان ۱۳۹۵.
 24. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "کاهش سطح مقطع راداری با استفاده از ساختارهای EBG"، محمدجواد حاجی احمدی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران پاییز ۱۳۹۵.
 25. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "بهبود بازدهی سیستم انتقال توان بی‌سیم با استفاده از شبکه تطبیق امپدانس وفقی"، فرزانه میرزاوند دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۵.
 26. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "ارائه الگوریتم FDTD با شرط پایداری بهبود یافته برای محیط‌های غیرخطی"، سید محمد پورعنقا دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران بهار ۱۳۹۵.
 27. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "تهیه نانوکامپوزیت ترموپلاستیک الاستومر ولکانیزه و رسانای الکتریکی شده بر پایه PP/EPDM/CNT از طریق فرآیند پخت دینامیکی پراکسیدی هم زمان به عنوان جاذب امواج الکترومغناطیس"، مهسا مهرانوری دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر زمستان ۱۳۹۴.
 28. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "پیاده­سازی سطوح امپدانس تنسوری در FDTD"، مینا فیضی دانشکده مهندسی برق دانشگاه بین المللی امام خمینی زمستان ۱۳۹۴.
 29. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "الگوریتم FDTD با شرط پایداری بهبودیافته برای محیط‌های غیر همسانگرد پاشنده فرکانسی به‌منظور مدل‌سازی گرافن"، سید مجتبی صدرپور دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران زمستان ۱۳۹۳.
 30. استاد مشاور پروژه کارشناسی ارشد "شبیه‌سازی و ساخت تشدیدگرهای‌کایرال صفحه‌ای برای کوچک‌سازی ادوات مایکروویو"، محمدرضا خاوری دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران زمستان ۱۳۹۳.
 
تالیفات و سخنرانی‌ها
 
 1. لیست مقالات چاپ شده در مجلات
 2. لیست مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها
 3. لیست سخنرانی‌های کلیدی و مدعو

 

همکاری‌های صنعتی
  
 1. مدیریت و اجرای بیش از ۱۰ پروژه صنعتی در زمینه طراحی تقویت کننده های توان و آنتها (از ۱۳۹۳)
 2. باز تجهیز و مدیریت فنی آزمایشگاه تست آنتن دانشگاه علم و صنعت و سرویس­دهی مستمر (سالانه چند میلیارد ریال) به شرکت­ها و سازمانهای مختلف خصوصی و دولتی جهت تست آنتن­ها و سیستمهای تشعشعی (۱۳۹۲- ۱۴۰۱)
 3. همکاری در چهار پروژه در زمینه تعیین مشخصات آنتنها و سیستمهای تشعشعی (از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱)
 4. همکاری در پروژه طراحی و ساخت ماهواره نوید علم و صنعت (۱۳۸۶-۱۳۸۸)

دفعات مشاهده: 1494 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر