امضای تفاهم نامه همکاری و عضویت دانشگاه در شورای بین دولتی مدیران راه کشورهای مشترک المنافع

 | تاریخ ارسال: 1402/7/23 | 
امضای تفاهم نامه همکاری و عضویت دانشگاه علم و صنعت ایران در شورای بین دولتی مدیران راه کشورهای مشترک المنافع


در حاشیه نمایشگاه و نشست اقتصادی روسیه در ایران (Expo- Russia IRAN ۲۰۲۳) که با میزگردها و نشست های تخصصی گوناگون همراه بود، بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه، تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه علم و صنعت ایران و شورای مدیران راه کشورهای مشترک المنافع در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۲ به امضا رسید و دانشگاه به عضویت این اتحادیه درآمد. کشورهای عضو این اتحادیه به صورت گسترده در حوزه راهسازی، حمل و نقل و لجستیک همکاری علمی و فنی دارند و عضویت دانشگاه در این شورا زمینه را برای استفاده از ظرفیت های گسترده موجود در حوزه حمل و نقل و لجستیک در تعامل با کشورهای مشترک المنافع (CIS)  فراهم می سازد.