تست

 | تاریخ ارسال: 1401/8/24 | 
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: آموزشی فرهنگی
نام دانشجو: احمد آقاجری پورزیدانی استاد راهنما ۱: فرهنگ مظفر استاد راهنما ۲: سمانه تقدیر
داور داخلی ۱:  احمد اخلاصی 
استاد مشاور: مهدی حمزه نژاد داور مدعو: سلمان نقره کار
موضوع: طراحی مجتمع گردشگری فرهنگی بین راهی در جوار شهر جدید ایوانکی با رویکرد ارتقای کیفی فضا با بررسی قابلیت محیطی در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار اقتصادی
روز: ۳۰/۸/۱۴۰۱   ساعت: ۱۸:۰۰ مکان: سالن دفاع ۴
*********************************************
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: مرمت گرایش: مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
نام دانشجو: هلیا ولی   استاد راهنما۱: فاطمه مهدیزاده استاد راهنما ۲: -
داور داخلی۱: حسین راعی
استاد مشاور: سجاد موذن داور مدعو: علیرضا انیسی
موضوع: بررسی روش های نوین در استحکام بخشی و مقاوم سازی سازه های آجری (نمونه موردی: بقعه پیرجارسوز بردسیر و مقبره خواجه اتابک کرمان)
روز: ۳۰/۸/۱۴۰۱   ساعت: ۱۸:۰۰ مکان: سالن دفاع ۴
*********************************************
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: بهداشتی درمانی
نام دانشجو: زهرا داورپناه استاد راهنما ۱: سید عباس یزدانفر استاد راهنما ۲: -
داور داخلی ۱: احمد اخلاصی
استاد مشاور: نداسادات صحراگرد داور مدعو: ساناز لیتکوهی
موضوع: راهکارهای طراحی کاهش اضطراب اتاق بستری در بیمارستان عمومی با رویکرد بیمار محور در کرمان
روز: ۳۰/۸/۱۴۰۱   ساعت: ۱۳:۳۰ مکان: سالن دفاع ۴
                         ********************************************مقطع: کارشناسی ارشد
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: مسکن
نام دانشجو: سارا نصیری شهررضا استاد راهنما ۱: ندا سادات صحراگرد استاد راهنما ۲: سید باقر حسینی
داور داخلی۱: محمد علی خان محمدی داور داخلی۲: میترا غفوریان داور مدعو: سعید نوروزیان
موضوع: محله هوشمند پایدار با رویکرد مشارکت ساکنین مسکن هوشمند
روز: ۲۵/۸/۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۰۰ مکان: سالن دفاع ۴
********************************************* 
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: معماری گرایش: مسکن
نام دانشجو: مونا برجیان بروجنی استاد راهنما ۱: سید عباس یزدانفر استاد راهنما ۲: نداسادات صحراگرد
داور داخلی ۱: محمد علی خان محمدی داور داخلی ۲: میترا غفوریان داور مدعو: سعید نوروزیان
موضوع: طراحی مجموعه مسکونی سلامت محور کودکان
روز: ۲۲/۸/۱۴۰۱  ساعت: ۱۷:۰۰ مکان: سالن دفاع ۴
*********************************************  
مقطع: کارشناسی ارشد رشته: شهرسازی گرایش: برنامه ریزی منطقه ای
نام دانشجو: مهسا امیری استاد راهنما: سید مجید مفیدی استاد مشاور: احمد خلیلی
داور داخلی: مصطفی بهزادفر داور داخلی: سید عبدالهادی دانشپور داور مدعو: صابر محمد پور
موضوع: ارائه الگوی دیپلماسی شهری اتحادیه شبکه شهرهای اطراف دریای کاسپین با مرکزیت شهر رشت
روز: ۱۴۰۱/۸/۴ ساعت: ۱۱:۰۰ صبح مکان: سالن دفاعیه ۴

دفعات مشاهده: 136 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر