کتابهای اعضای هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

 | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
 
کتابهای اساتید گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی
نام استاد  عنوان فارسی همکار/ همکاران نوع نگارش اثر گروه علمی ناشر محل انتشار نوبت چاپ سال انتشار عنوان اصلی نویسندۀ مرجع سال میلادی انتشار ناشر مرجع
دکتر مصطفی بهزادفر تحول‌پذیری یک مکان (راهنمایی برای مکان‌سازی) ابوالفضل قربانی ترجمه هنر و معماری دانشگاه تهران تهران چاپ اول 1401 How to turn a place around; A Placemaking Handbook Kathy Madden 2021 Project for Public Spaces, Inc
دکتر مصطفی بهزادفر الگوسازی شاخص‌های ارزیابی مدیریت شهری عارف منادی تالیف هنر و معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین چاپ اول 1400
دکتر مصطفی بهزادفر اصول طراحی دالان های دروازه ای شهر محدثه مرادیان - کاوه عین‌اللهی – آلاله کوه‌کن - آزاده بدیعی - فریده غنی - گلاله مهرآرا - محمدمهدی عابدی تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1398
دکتر مصطفی بهزادفر مدیریت پسماند جامد از دیدگاه شهرسازی گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1398
دکتر مصطفی بهزادفر آبی سرخ افق تألیف هنر و معماری بات تهران اول 1395
دکتر مصطفی بهزادفر ‏‫ بازنمون طراحی شهری: ابزارها، شیوه‌ها و راهبردهایی برای شهرسازان آرمان میرزاخانی ترجمه هنر و معماری علم معمار رویال تهران اول 1395 Urban design reclaimed : tools, techniques, and strategies for planners Emily Talen 2009 Planners Press
دکتر مصطفی بهزادفر چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم  محمد رضایی ندوشن – احمد رضایی ندوشن   ترجمه   هنر و معماری   علم معمار رویال   تهران   اول   1394   How to Study Public life   Jan Gehl   2013   Island Press 
دکتر مصطفی بهزادفر  سرفصل درس پایداری و اکولوژی در معماری منظر   
 
 جزوۀ دانشگاهی   هنر و معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران   تهران   اول   1399   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  آفرینش مرکز شهری سرزنده: اصول طراحی شهری و بازآفرینی   امیر شکیبامنش   ترجمه   هنر و معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران‏‫   تهران   
 
 1398   Creating a vibrant city center : urban design and regeneration principles   Cyril B Paumier   2004   Urban Land Institute 
دکتر مصطفی بهزادفر  استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا؛ تهیه طرح و انواع طرح‌ها   گیتی اعتماد و دیگران   ترجمه   هنر و معماری   دفتر نشر معانی   تهران   اول   1386   Planning and urban design standards   
 
 2006   Wiley 
دکتر مصطفی بهزادفر  استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا؛ ساختارها   فریبرز قربانی‌پور، رضا یوسفی، ماه‌فرید منصوریان   ترجمه   هنر و معماری   آذرخش   تهران   اول   1390   Planning and urban design standards   
 
 2006   Wiley 
دکتر مصطفی بهزادفر  استانداردهای برنامه‌ریزی و طراحی شهری انجمن شهرسازی آمریکا؛ مکان‌ها و مکان‌سازی   گیتی اعتماد، ساسان صالحی میلانی   ترجمه   هنر و معماری   جامعۀ مهندسان مشاور ایران   تهران   اول   1387   Planning and urban design standards   
 
 2006   Wiley 
دکتر مصطفی بهزادفر  خودایمنی شهر، رهیافتی برای پیشگیری از حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو   مهدی سعیدی   تألیف   هنر و معماری   شهرداری تهران   تهران   اول   1399   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  زیرساخت‌های شهری: آبرسانی و فاضلاب   
 
 تألیف   هنر و معماری   شهیدی   تهران   اول   1391   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  زیر ساخت‌های شهری: مدیریت پسماند جامع از دیدگاه شهرسازی   
 
 تألیف   هنر و معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران   تهران   اول   1399   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  شهرسازی در مدار پیاده راهوری   کیومرث حبیبی   تألیف   هنر و معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران   تهران   اول   1400   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  شهرهای هوشمند   آرمان میرزاخانی   ترجمه   هنر و معماری   طحان گستر   تهران   اول   1401   Smart cities   Germaine R Halegoua   2020   The MIT Press 
دکتر مصطفی بهزادفر  طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی   
 
 تألیف   هنر و معماری   نشر شهر تهران (وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)   تهران   چهارم   1395   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  محیط‌های پاسخده: کتابی راهنما برای طراحان   
 
 ترجمه   هنر و معماری   دانشگاه علم و صنعت ایران   تهران   چهاردهم   1398   Responsive environments: a manual for designers   Sue McGlynn   1985   ‎ ‎ Architectural Press 
دکتر مصطفی بهزادفر  هویت شهر: نگاهی به هویت شهر تهران   
 
 تألیف   هنر و معماری   نشر شهر تهران   تهران   سوم   1392   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشورِ؛ الزامی برای پیشگیری حوادثی مانند آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو   مهدی سعیدی   تألیف   هنر و معماری   مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران   تهران   اول   1399   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  مکان‌سازی: روشی کاربردی در طراحی مکان‌های شهری   پیام محمودی‌کردستانی، ساناز فنائی   ترجمه   هنر و معماری   علم معمار رویال‏‫   تهران   اول    1396   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر  آتش سرخی نسرین   
 
 تألیف   هنر و معماری   طحان گستر‏   تهران   اول   1401   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مصطفی بهزادفر در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ه‍وی‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ س‍م‍ن‍ان‌ تألیف هنر و معماری س‍ازم‍ان‌ ع‍م‍ران‌ و ب‍ه‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ری‌ تهران اول 1384
دکتر مصطفی بهزادفر محله آرمان میرزاخان -٬ امیلی تلن تألیف هنر و معماری طحان تهران اول  1398
دکتر مصطفی بهزادفر  «برنامه ریزی شهری کاهنده استرس»
 
سمانه جلیلی، خاطره مغانی 
 
 
 
 
 
 
 
 اول   1402   (Stress Relief Urban Planning)   
 
 
 
 
 
دکتر سمانه جلیلی صدر آباد  «برنامه ریزی شهری کاهنده استرس»
 
مصطفی بهزاد فر، خاطره مغانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اول
 
 1402
 
 (Stress Relief Urban Planning)
 
 
 
 
 
 
 
دکتر احمد خلیلی شهرسازی (برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری) گردآوری هنر و معماری آزاده تهران دوم 1390
 دکتر رضا خیرالدین  
 
 مائده هدایتی فرد
 
 تألیف بخشی از کتاب
 
 هنر و معماری
 
karthala   پاریس
 
 اول
 
 
 
 Espaces et Environnements Littoraux et Insulaires; Accessibilité-Vulnérabilité-Résilience
 
 Jean-Marie Breton -  Olivier Dehoorne
 
 2015
 
 
 
دکتر رضا خیرالدین  رویکردهای نوین و روش های پیشرفته در شهرسازی و معماری (دومین سمینار بین المللی)
 
 مائده هدایتی‌فرد
 
 گردآوری
 
 هنر و معماری
 
 پایدار
 
 تهران
 
 اول
 
 1394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر رضا خیرالدین  برنامه‌ریزی انرژی پایدار برای شهرها : راهنمایی برای شهرهای بزرگ و کوچک در کشورهای در حال توسعه
 
 الهام ضابطیان - علی‌رضا صادقی
 
 ترجمه
 
 هنر و معماری
 
سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1398 Sustainable Urban Energy Planning: A handbook for cities and towns in ‎developing countries 2009 United Nations Human Settlements Programme
دکتر رضا خیرالدین شهرسازی و جریان‌های فضایی؛ پویایی فضا، جابجایی و ارتباط عاطفه سلیمانی - رضا پیروزی گردآوری هنر و معماری  پایدار
 
 تهران
 
 اول
 
 1394
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر رضا خیرالدین  مطالعه تطبیقی تحولات فضایی سکونتگاه‌های شرق تهران و پاریس
 
 جوادکمالی - وحیدحکیم‌زاده‌اصل
 
 تألیف
 
 هنر و معماری
 
 پایدار
 
 تهران
 
 اول
 
 1396
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر رضا خیرالدین  سمینار بین المللی بررسی تحولات شهرسازی نواحی مرزی و ساحلی مقایسه نوارمیانی مازندران ایران و نوار شمالی لوزان سوییس وتحلیل تحولات فضایی شهر مرزی بانه کردستان
 
 
 
 گردآوری
 
 هنر و معماری
 
 ‏‏‫ پایدار
 
 تهران
 
 اول
 
 1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر رضا خیرالدین  سمینار تخصصی بین‌المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی
 
 جواد کمالی - مائده هدایتی‌فرد -
 
 گردآوری
 
 هنر و معماری
 
 پایدار
 
 تهران
 
 اول
 
 1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر عبدالهادی دانشپور  ارائه مکان های کیفیت مدار، چکیده طراحی شهری 2
 
 علیرضا زهریان اصفهانی
 
 ترجمه
 
 هنر و معماری
 
 دانشگاه علم و صنعت ایران
 
 تهران
 
 اول
 
 1395
 
 Delivering Quality places, Urban Design Compendium 2
 
 Roger Evans
 
 2017
 
 English Partnership&Housing Corporation
 
دکتر عبدالهادی دانشپور  بعد طراحی برنامه‌‌‌ریزی: نظریه ،محتوا و اقدامی عملی برای نگارش سیاستهای طراحی
 
 رضا بصیری‌مژدهی
 
 ترجمه
 
 هنر و معماری
 
 سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران‏‫
 
 تهران
 
 اول
 
 1390
 
 The design dimension of planning : theory, content, and best practice for design policies
 
 Matthew Carmona - John Punter
 
 1997
 
Routledge
دکتر عبدالهادی دانشپور  شهرگرایی نوظهور‏‫: برنامه‌ریزی و طراحی شهری در دوران تحولات ساختاری
 
 رضا بصیری‌مژدهی
 
 ترجمه
 
 هنر و معماری
 
 کتابکده کسری
 
 مشهد
 
 اول
 
 1399
 
 Emergent urbanism : urban planning & design in times of structural and systemic change
 
 Tigran Haas, Krister Olsson
 
 2014
 
 Routledge
 
دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی  از چغاگلان تا وال‌استریت: تاریخ شهرنشینی در جهان‏‫
 
 محسن عزیزیان‌غروی
 
 تألیف
 
 هنر و معماری
 
 جهاد دانشگاهی تهران
 
 تهران
 
 اول
 
 1401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی  ‏‫ از کشتی پاتریس تا کیتو: فرآیند تدوین منشورهای معماری، شهرسازی و مرمت‏‫
 
 فتانه چگینی
 
 تألیف
 
 علوم انسانی
 
 جهاد دانشگاهی تهران
 
 تهران
 
 اول
 
 1401
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی  مقالات نوسازی شهری
 
 مریم قندهاریون
 
 گردآوری
 
 هنر و معماری
 
 شهرداری تهران
 
 تهران
 
اول   1395
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی  خاطره ی شهر بازخوانی سینماتوگرافیک شهر ایرانی
 
 محسن حبیبی – حمیده فرهمندیان – نوید پورمحمدرضا
 
 تألیف
 
 هنر و معماری
 
 ناهید
 
 تهران   اول   1394   
 
 
 
 
 
 
 
دکتر اسماعیل شیعه مبانی برنامه ریزی شهری تالیف شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 39 1398 همان همان 2019 همان
دکتر اسماعیل شیعه مبانی برنامه ریزی شهری تالیف شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 39 1398 همان همان 2019 همان
دکتر اسماعیل شیعه با شهر و منطقه در ایران تالیف شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 9 1396 همان همان 2017 همان
دکتر اسماعیل شیعه آماده سازی شهر برای کودکان تالیف شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 3 1398 همان همان 2019 همان
دکتر اسماعیل شیعه آهنگ صنعت آوای شهر تالیف شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران تهران 2 1390 همان همان 2011 همان
دکتر اسماعیل شیعه بنیان های نظری در مطالعات شهری حسن اسماعیل زاده و دیگران تالیف شهرسازی نیسا تهران 1 1395 همان همان 2016 همان
دکتر اسماعیل شیعه تهرانشهر اسماعیل شیعه  و دیگران تالیف شهرسازی شهرداری تهران تهران 1 1396 همان همان 2017 همان
دکتر اسماعیل شیعه زمستان های اراک در دهه های 1320 -1340 تالیف جامعه شناسی تاریخی شهر ضمیمه رازان28 -دیجیتال ایران کهن تهران 1 1402 همان همان 2024 همان
دکتر اسماعیل شیعه زن و خانواده در اراک دهه های 1320-1340 تالیف جامعه شناسی تاریخی شهر ضمیمه رازان28 -دیجیتال ایران کهن تهران 1 1402 همان همان 2024 همان
دکتر مهران علی‌الحسابی  فضاهای زیرسطحی: تجارب، مبانی و مکان‌یابی
 
 محمد انام‌پور - حسام ریاحی
 
 تألیف
 
 هنر و معماری
 
 طحان گستر
 
 تهران
 
 اول
 
 1400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دکتر مهران علی‌الحسابی  تحقق پذیری هویت در معماری و شهرسازی
 
 عبدالحمید نقره‌کار
 
 تألیف
 
 هنر و معماری
 
 انتشارات فکر نو
 
 تهران
 
 اول
 
 1396   
 
 
 
 
 
 
 

کتابهای اساتید گروه طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی
نام استاد  عنوان فارسی همکار/ همکاران نوع نگارش اثر گروه علمی ناشر محل انتشار نوبت چاپ سال انتشار عنوان اصلی نویسندۀ مرجع سال میلادی انتشار ناشر مرجع
دکتر مهدی خرم  مدیریت طراحی: راهبرد مدیریت طراحی، فرآیند و بکارگیری   حسین پورنگ   ترجمه   هنر و معماری   اتکا‏‫   تهران   اول   1398   Design management : managing design strategy, process, and implementation   Kathryn Best   2006    AVA Publishing 
دکتر حسن صادقی نائینی مبانی ارگونومیک طراحی کاربرمحور و طراحی تجربۀ کاربری از منظر طراحی صنعتی مهدیه جعفرنژاد شهری – ندا شکرانی‌پور تألیف هنر و معماری کتاب وارش تهران چاپ اول 1401
دکتر حسن صادقی نائینی مقدمه‌ای بر ارگونومی پایدار، پایداری ارگونومیک --- تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران چاپ اول 1401
دکتر حسن صادقی نائینی معماری ارگونومیک توسعه محصول --- تألیف فنی و مهندسی کتاب وارش تهران اول 1399
دکتر حسن صادقی نائینی روش تحقیق در طراحی محیط، محصول و خدمات --- تألیف هنر و معماری کتاب وارش تهران اول 1393
دکتر حسن صادقی نائینی راهنمای جامع بهداشت کارگران خدمات خودرو تألیف وزارت بهداشت تهران اول  1392
دکتر حسن صادقی نائینی راهنمای کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در کارهای اداری تالیف وزارت بهداشت تهران  اول  1392
دکتر حسن صادقی نائینی آنتروپومتری کاربردی  در طراحی محصول و محیط زهره اریسیان تألیف هنر و معماری ژاله تهران تجدید چاپ 1400
دکتر حسن صادقی نائینی ارگونومی شهری، شهر ارگونومیک تألیف هنر و معماری هنر معماری قرن (وابسته به موسسه فرهنگی هنری معماری قرن) تهران اول 1392
دکتر حسن صادقی نائینی اصول ارگونومی در طراحی سیستم‌های حمل دستی کالا تألیف هنر و معماری فن‌ آوران تهران دوم 1392
دکتر حسن صادقی نائینی سلامت شغلی درسنامه‌ای برای کارکنان سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه (PHC) تألیف هنر و معماری فن‌ آوران تهران اول 1387
دکتر حسن صادقی نائینی راهکارهای طراحی برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر سیدهاشم مسدد، سلوی سمیعی تألیف آیلار 1401
دکتر محسن صفار دزفولی کیوسک تلفن همگانی تألیف هنر و معماری سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1397
دکتر محسن صفار دزفولی راه بند تألیف هنر و معماری سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1397
دکتر محسن صفار دزفولی گلدان و گلجای شهری تألیف هنر و معماری هنر و معماری قرن- سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1396
دکتر محسن صفار دزفولی پارکینگ موتورسیکلت و دوچرخه تألیف هنر و معماری هنر و معماری قرن- سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1396
دکتر محسن صفار دزفولی کیوسک عرضه مطبوعات تألیف هنر و معماری هنر و معماری قرن- سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1394
دکتر محسن صفار دزفولی سرپناه ایستگاه اتوبوس تألیف هنر و معماری هنر و معماری قرن- سازمان زیباسازی شهر تهران تهران 1394
دکتر محسن صفار دزفولی نرده‌ها و حصارها تألیف هنر و معماری هنر معماری قرن تهران اول  1392
دکتر ناصر کلینی ممقانی مهندسی کانسی: نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی صنعتی سارا ابراهیمی تألیف هنر و معماری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تهران تجدید چاپ 1398
دکتر ناصر کلینی ممقانی اصول فراگیر طراحی، رهنمودهایی مبتنی بر مثال در مبلمان شهری مرتضی فرهودی تألیف هنر و معماری سازمان زیباسازی شهر تهران تهران اول 1397 Universal design : creating inclusive environments Edward Steinfeld 2012 Wiley
دکتر ناصر کلینی ممقانی مهندسی کانسی: نقش عواطف و احساسات در فرایند طراحی صنعتی سارا ابراهیمی تألیف هنر و معماری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) تهران اول 1393
دکتر سید هاشم مسدد راهکارهای طراحی برای تقویت حافظه و پیشگیری از آلزایمر: طراحی صنعتی و حوزۀ درمان حسن صادقی نائینی – سیده سلوی سمیعی کاشانی تألیف هنر و معماری آیلار تهران اول 1401
دکتر سید هاشم مسدد اصول ارگونومی در ورزش و طراحی تجهیزات ورزشی حسن صادقی نائینی – مهدیه جعفرنژاد شهری تألیف هنر و معماری خانوادۀ سالم اصفهان اول 1400
دکتر سید هاشم مسدد آرمیتا سراج زاهدی تألیف بخشی از کتاب هنر و معماری Cambridge Scholars Publishing نیوکاسل اول Marketing, Creativity and Experiential Design 2021
کتابهای اساتید گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی
نام استاد  عنوان فارسی همکار/ همکاران نوع نگارش اثر گروه علمی ناشر محل انتشار نوبت چاپ سال انتشار عنوان اصلی نویسنده مرجع سال میلادی انتشار ناشر مرجع
دکتر حسین راعی معماری مزارع تاریخی ایران با نگاه ویژه به مزارع تاریخی اقلیم گرم و خشک --- تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران چاپ اول 1401
دکتر حسین راعی نیاسرنامه فیروزه محمدزاده – عبدالله مؤذن‌زاده تألیف هنرو معماری ایران‌نگار تهران اول 1397
دکتر حسین راعی مجموعه مقاله‌های باستان‌شناسی در بیستون: اقدامات و فعالیت‌های باستان‌شناسی در پایگاه میراث جهانی بیستون مژگان خان‌مرادی تألیف هنر و معماری ایران‌نگار تهران اول 1393
دکتر حسین راعی ابیانه: یک روستا، یک محله، یک بنا تألیف هنر و معماری ایران‌نگار تهران اول 1392
دکتر آویده کامرانی باززنده‌سازی میراث شهرهای کوچک در آمریکا: استراتژی‌های موفقیت در دوران پساصنعتی از گری تا لوول نوید شیخ حسنی ترجمه هنر و معماری طحان گستر تهران اول 1399 Revitalizing America's smaller legacy cities : strategies for postindustrial success from Gary to Lowell, Torey Hollingsworth 2017 Lincoln Institute of Land Policy
دکتر اصغر محمدمرادی مجموعه سعدالسلطنه در بازار تاریخی شهر قزوین (مبانی و احیاء) رضا طاهری دهلر - آتس سا امیرکبیریان تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1400
دکتر اصغر محمدمرادی احیای بافت قدیم شهرها (مروری بر تجارب) آتس‌سا امیرکبیریان - حجت‌ا‌له عبدی‌اردکانی تألیف هنر و معماری دانشگاه تهران تهران اول 1396
دکتر اصغر محمدمرادی سیر تحول اقدامات حفاظت و مرمت تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران حجت‌اله عبدی‌اردکانی - آرش محمدمرادی تألیف هنر و معماری اصغر محمدمرادی (مؤلف) تهران اول 1396
دکتر اصغر محمدمرادی معرفی تعدادی از ابنیه سنتی معماری ایران و تحلیلی بر ویژگی‌های فضایی آن‌ها آتس‌سا امیرکبیریان تألیف هنر و معماری قدیس – سازمان میراث فرهنگی کشور تهران اول 1382
دکتر اصغر محمدمرادی دوازده درس مرمت محمدحسن محبعلی – آتس‌سا امیرکبیریان تألیف هنر و معماری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری تهران --- 1393
دکتر اصغر محمدمرادی مرمت و احیای مدرسه قدسیه اصفهان از نظر تا عمل محمدرضا خوش‎فکاری تألیف هنر و معماری سازمان عمران و بهسازی شهری تهران اول 1383
دکتر سجاد موذن ادب حضور در محضر اثر تاریخی معماری به مثابه پیر --- تألیف هنر و معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اول 1399
دکتر سجاد موذن الحاقات جدید در احیاء بناهای تاریخی شینا ص‌برنجی تألیف هنر و معماری روزنه تهران اول 1396
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج طراحی معماری میان‌افزا در عرصه بناهای تاریخی ایران ناهید طهماسبی تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1402
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج سیاست‌ها و قوانین اجرایی انرژی در ایران فهیمه میرزائی - سیما هاشمی تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1400
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج Persian Architectural Heritage; Architecture, Mehrdad Hejazi تألیف و انتشار چاپی
 
هنر و معماری WIT Press Southampton اول 2014
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج Persian Architectural Heritage; Structure Mehrdad Hejazi تألیف و انتشار چاپی سازه WIT Press Southampton اول 2014
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج Persian Architectural Heritage; Conservation Mehrdad Hejazi تألیف و انتشار چاپی هنر و معماری WIT Press Southampton اول 2014
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج Persian Architectural Heritage; Architecture, Structure and Conservation مهرداد حجازی تألیف و انتشار آنلاین
 
هنر و معماری WIT Press ساوتهمپتون اول 2014
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج Revisiting Kathmandu, Safeguarding living urban heritage --- -تألیف بخشی از کتاب هنر و معماری UNESCO Nepal اول 2013
دکتر فاطمه مهدیزاده سراج آسیب‌شناسی و ارزیابی فنی بناهای تاریخی --- تالیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول  1293
 کتابهای اساتید گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی
نام استاد  عنوان فارسی همکار/ همکاران نوع نگارش اثر گروه علمی ناشر محل انتشار نوبت چاپ سال انتشار عنوان اصلی نویسنده مرجع سال میلادی انتشار ناشر مرجع
دکتر احمد اخلاصی طراحی بیمارستان با رویکرد لین(Lean)- ساخت بیمارستان با کارایی بالا آینده سید عباس یزدانفر – محسن وطن‌دوست ترجمه هنر و معماری سیمای دانش تهران اول 1398 Lean-Led Hospital Design: Creating the Efficient Hospital of the Future Naida Grunden - Charles Hagood 2012 CRC Press- Taylor & Francis Group
دکتر احمد اخلاصی مهدی خاکزند – مرتضی ملکی چرکوانی گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1394 proceeding of international conference on urban growth and conservation in euro-asian corridor
دکتر  احمد اخلاصی معماری در خدمت سلامت: رویکردهای پایدار در طراحی بناهای درمانی محمدرضا منتظرالحجه ترجمه هنر و معماری فرهیختگان دانشگاه‏ تهران اول 1397 architectureDesign for health : sustainable approaches to therapeutic Terri  Peters 2017 Wiley
دکتر عباس ترکاشوند گونه‌شناسی مسکن روستایی استان قزوین غزال راهب تألیف هنر و معماری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏ تهران اول  1393
دکتر عباس ترکاشوند گونه‌شناسی مسکن روستایی استان گیلان غزال راهب تألیف هنر و معماری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏ تهران اول 1393
دکتر عباس ترکاشوند گونه‌شناسی مسکن روستایی استان مازندران غزال راهب تألیف هنر و معماری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏ تهران اول 1393
دکتر عباس ترکاشوند گونه‌شناسی مسکن روستایی استان گلستان غزال راهب تألیف هنر و معماری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران اول 1393
دکتر سمانه تقدیر طرحی برای فردا: باز طراحی مدارس برای خلق محیط یادگیری دانش‌آموز محور --- ترجمه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1400 Blueprint for Tomorrow: Redesigning Schools for Student-Centered Learning Prakash Nair 2014 Harvard Education Press
دکتر مهدی حمزه‌نژاد مشق‌های معمارانه مهدی خاکزند گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1400
دکتر مهدی حمزه‌نژاد مسکن، حریم، شخصیت، الگوی حریم شخصیت محور در مسکن فاطمه برادران هروی تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1399
دکتر مهدی حمزه‌نژاد تبیین معماری و شهرسازی مبتنی بر هویت اسلامی - ایرانی عبدالحمید نقره‌‌کار - علی‌محمد رنجبرکرمانی تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی واحد قزوین قزوین اول 1397
دکتر مهدی حمزه‌نژاد گیتی شناسی و معماری در اسلام پیش از عصر مدرن --- ترجمه هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1396 Cosmology and architecture in premodern Islam : an architectural reading of mystical ideas samer akkach 2005 University of New York
دکتر مهدی حمزه‌نژاد درآمدی بر هویت اسلامی در معماری عبدالحمید نقره‌کار - علی‌محمد رنجبرکرمانی تألیف هنر و معماری شرکت طرح و نشر پیام سیما: وزارت مسکن و شهرسازی تهران اول 1387
دکتر مهدی حمزه‌نژاد شهر اسلامی از نظریه تا بیانیه آزیتا اسکوئی تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1398
دکتر مهدی حمزه‌نژاد طراحی مدرسه پایدار آرمین معماری ترجمه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران‏‫ تهران اول 1399 Designing the sustainable school Alan Ford 2007 Images Publishing Dist Ac
دکتر مهدی حمزه‌نژاد هندسه و هستی : هندسه مقدس براساس اصالت وجودی فاطمه اسدی تألیف هنر و معماری فاطمه اسدی (مؤلف) مسجد سلیمان اول 1397
دکتر مهدی حمزه‌نژاد الگوهای پایدار دیوار سبز‏‫: راهنمای فنی گزینش و اجرای دیوار و نمای سبز در شهر تهران مهیار کلیائی تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران‏ تهران اول 1398
دکتر مهدی حمزه‌نژاد مفاهیم، ایده ها و روش ها در طراحی خلاق معماری --- تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی علم و صنعت تهران اول 1395
دکتر میترا غفوریان معماری چند عملکردی؛ راهکارها و اصول طراحی حمید اسدی – سید مصطفی شریفی ترجمه هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1400 Multifunctional Architecture. Design Strategies and principles 2021
دکتر میترا غفوریان معماری اسلامی: از منظر مبانی نظری، ارزش‌های معنوی و تحولات تاریخی علی دل‌زنده - سیدمصطفی زرآبادی ترجمه هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1398 Islamic architecture : its philosophy, spiritual significance & some early developments Omer Spahić 2009 A.S. Nordeen
دکتر میترا غفوریان انطباق‌پذیری و انعطاف‌پذیری در مسکن آپارتمانی با هدف پایداری اجتماعی سپیده آقایی – مهشید اختیاری‌بیدهندی تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1397
دکتر میترا غفوریان محرمیت در معماری خانه های سنتی بوشهر الهام حصاری - مینا پی‌سخن تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1395
دکتر فرهنگ مظفر رهیافتی در فرایند ایده‌پردازی حسن محور در راستای تولید اثر هنری مهناز احتشامی - احمدرضا اخوت تألیف هنر و معماری نشر قرآن و اهل بیت نبوت (ع) تهران اول 1397
دکتر  فرهنگ مظفر طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساس تئوری های انگیزش (و تحلیل گرافیکی نمونه های موجود) مینو شفائی تألیف هنر و معماری آسمان نگار اصفهان اول 1392 The origins & futures of the creative city Charles  Landry 2012
دکتر  فرهنگ مظفر طراح کیست؟ اشیاء، مکان‌ها،‌ پیام‌ها مهدی خاکزند ترجمه هنر و معماری دانشگاه هنر تهران تهران اول 1391 What is a designer: things, places, messages Norman Potter 2002 Hyphen
دکتر  فرهنگ مظفر نگرۀ نگاهداشت معاصر فاطمه مهدیزاده سراج - حمید فرهمند‌بروجنی ترجمه هنر و معماری گلدسته اصفهان اول 1389 Contemporary Theory of Conservation Salvador Munoz Vinas 2004 Butterworth-Heinemann
دکتر  فرهنگ مظفر فرهنگ نامه ی واژه های کهن ساختمان و هنرهای وابسته نیما ولی بیگ تألیف هنر و معماری گلدسته اصفهان اول 1389
دکتر  فرهنگ مظفر شاخص شهر خلاق: سنجش نشانه‌های حیات شهر خلاق اسفندیار حیدری‌پور ترجمه هنر و معماری معمارخانه باغ نظر اصفهان اول 1394 The creative city index measuring the pulse of the city Jonathan Hyams - Charles Landry 2012 Comedia
دکتر غلامحسین معماریان معماری ایرانی، دستگاه شناسی --- تألیف هنر و معماری نشر گلجام تهران اول 1399
دکتر غلامحسین معماریان خانه های حیاط دار، با تمرکز بر شیراز
Courtyard house with special reference to shiraz
--- تألیف هنر و معماری گلجام تهران اول 1399
دکتر غلامحسین معماریان سیری در مبانی نظری معماری --- تألیف هنر و معماری سروش دانش و معمار تهران تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان آشنایی با معماری مسکونی ایران (گونه شناسی برونگرا) --- تألیف هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1391
دکتر غلامحسین معماریان تحقیق در معماری گذشته ایران محمدکریم پیرنیا گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران تجدید چاپ 1378
دکتر غلامحسین معماریان سبک شناسی معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری گلجام تهران تجدید چاپ 1397
دکتر غلامحسین معماریان معماری ایرانی؛ نیارش هادی صفایی‌پور تألیف هنر و معماری گلجام تهران تجدید چاپ 1397
دکتر غلامحسین معماریان سیری در مبانی نظری معماری --- تألیف هنر و معماری غلامحسین معماریان(مولف) تهران تجدید چاپ 1395
دکتر غلامحسین معماریان معماری ایرانی نیارش (ج2) --- تألیف هنر و معماری نغمه نواندیش تهران تجدید چاپ 1394
دکتر غلامحسین معماریان مبنای طراحی معماری --- تألیف هنر و معماری نغمه نو اندیش تهران اول 1393
دکتر غلامحسین معماریان معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان سبک شناسی معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری غلامحسین معماریان (مولف) تهران تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان آشنایی با معماری اسلامی ایران --- تألیف هنر و معماری نغمه نو اندیش تهران تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان آشنایی با معماری اسلامی ایران محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان آشنایی با معماری مسکونی ایران (گونه شناسی درونگرا) --- تألیف هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1391
دکتر غلامحسین معماریان نام علی در معماری اسلامی ایران --- تألیف هنر و معماری آرما اصفهان تجدید چاپ 1392
دکتر غلامحسین معماریان سبک شناسی معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1391
دکتر غلامحسین معماریان معماری ایرانی نیارش (ج1) --- تألیف هنر و معماری نغمه نواندیش تهران تجدید چاپ 1391
دکتر غلامحسین معماریان سیری در معماری آب انبارهای یزد --- تألیف هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1390
دکتر غلامحسین معماریان دانشنامۀ جهان اسلام --- تألیف هنر و معماری بنیاد دایره المعارف اسلامی تهران اول 1390
دکتر غلامحسین معماریان آشنایی با معماری اسلامی ایران محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1384
دکتر غلامحسین معماریان سیری در مبانی نظری معماری --- تألیف هنر و معماری سروش دانش تهران تجدید چاپ 1384
دکتر غلامحسین معماریان معماری مسکونی ایران(گونه شناسی برونگرا) --- تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1371
دکتر غلامحسین معماریان شیوه های معماری ایرانی محمدکریم پیرنیا تألیف و گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران تجدید چاپ 1369
دکتر غلامحسین معماریان نیارش سازه های طاقی در معماری اسلامی ایران. ج1 --- تألیف هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران تجدید چاپ 1367
دکتر غلامحسین معماریان مسجد جامع اصفهان محمدعلی طبرسا تألیف هنر و معماری مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری تهران اول 1390
دکتر غلامحسین معماریان هویت شهری شیراز مهیار اردشیری تألیف هنر و معماری نوید شیراز شیراز اول 1389
دکتر غلامحسین معماریان چگونه می‌توان یک پایان نامه تحصیلی نوشت --- ترجمه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1375 Emberto Eco
دکتر غلامحسین معماریان گونه‌شناسی اولیه --- ترجمه هنر و معماری دنیای نو تهران اول 1368 Tipologie primitive Gian Cuarlo Cataldi
دکتر سید عباس یزدانفر درآمدی بر الگوی مسکن اورامان با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان سید باقر حسینی – الهام کریمیان تألیف هنر و معماری آلباتروس تهران اول 1400
دکتر سید عباس یزدانفر درآمدی بر الگوی مسکن رشت با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان( از دوره قاجار تا امروز) سید باقر حسینی – محمد مرتاض‌هجری تألیف هنر و معماری آلباتروس تهران اول 1400
دکتر سید عباس یزدانفر مضامین فرآیند طراحی یکپارچه ساختمان سیده‌الهام فرهانیان - احسان عرب‌انواری تألیف هنر و معماری جهاد دانشگاهی قزوین قزوین اول 1397 Lean-Led Hospital Design: Creating the Efficient Hospital of the Future Naida Grunden - Charles Hagood 2012 CRC Press- Taylor & Francis Group
دکتر سید عباس یزدانفر درآمدی بر الگوی مسکن مراغه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان زهره ناصردوست - مهسا ضرابی تألیف هنر و معماری دانشگاه تهران تهران اول 1395
دکتر سید عباس یزدانفر درآمدی بر الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه زندگی در گذر زمان زهره ناصردوست - مهسا ضرابی تألیف هنر و معماری دانشگاه تهران تهران اول 1395
دکتر سید عباس یزدانفر سرپناه انتقالی پس از سانحه سارا قنبرزاده قمی -  علیرضا تقدیری تألیف هنر و معماری سیمای دانش: آذر تهران اول 1394
دکتر سید عباس یزدانفر طراحی فراگیر مسکن و فضاهای باز همسایگی سعید نوروزیان ملکی – نگار سعادت تألیف هنر و معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران اول 1401
کتابهای اساتید گروه هنرهای کاربردی-منظر دانشکده معماری و شهرسازی
نام استاد  عنوان فارسی همکار/ همکاران نوع نگارش اثر گروه علمی ناشر محل انتشار نوبت چاپ سال انتشار عنوان اصلی نویسندۀ مرجع سال میلادی انتشار ناشر مرجع
دکتر مهدی خاک زند زیرساختهای سبز و منظر مهدی و اردستانی، مریم تالیف هنر و معماری انتشارات جهاد دانشگاهی قزوین قزوین 1402
دکتر مهدی خاک زند دنیای باغها کیانی، کامیاب؛ صریحی، صعاد؛ نعمتی، فاطمه؛ بستار، ابراهیم و عالی خانی، سینا ترجمه هنر و معماری دانشگاه پارس زیر چاپ 1402 دیکسون هانت، جان.
دکتر مهدی خاک زند طراحی اکولوژیک و سالوتوژنیک برای جامعه جهانی سالم و پایدار مهدی و حمیدی، مهساسادات و جعفری خالدی، هانیه ترجمه هنر و معماری انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران زیر چاپ 1402 یینگ، کن ؛ دیلانی، آلان
دکتر مهدی خاک زند روان‌شناسی محیطی ساناز لیتکوهی – حیدر جهانبخش تألیف هنر و معماری دانشگاه پیام‌نور تهران اول  1400 یینگ، کن ؛ دیلانی، آلان
دکتر مهدی خاک زند ارزیابی چرخه حیات ساختمان راهنمای AIA مریم پورکریدشکوهی ترجمه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1400 AIA Guide to Building Life Cycle Assessment in Practice Charlene Bayer 2010 The American Institute of Architects
دکتر مهدی خاک زند مشق‌های معمارانه مهدی حمزه‌نژاد گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1400
دکتر مهدی خاک زند رویکردهای نوآورانه‌ی پژوهش در منظر و سلامت فضای باز: فضای عمومی2 مسعود میرزایی ترجمه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1400 Innovative approaches to researching landscape and health : open space: people space 2 Catharine Ward Thompson 2014 Routledge
دکتر مهدی خاک زند مجموعه خانه های مادری 5/ کاشی 1 علیرضا گل‌گلی تألیف هنر و معماری پژهان شیراز اول 1399
دکتر مهدی خاک زند درآمدی بر معماری و شهرسازی از منظر قرآن و اسلام --- گردآوری هنر و معماری جامعه المصطفی العالمیه قم اول 1394 A brief introduction of Landscape Architecture Ian H Thompson 2014 Oxford University press
دکتر مهدی خاک زند تجزیه و تحلیل 15 اثر از 50 سال معماری معاصر ایران محسن فیضی تألیف هنر و معماری ایوان تهران اول 1394
دکتر مهدی خاک زند تجزیه و تحلیل 20 اثر از 100 سال معماری معاصر جهان محسن فیضی گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1394 proceeding of international conference on urban growth and conservation in euro-asian corridor
دکتر مهدی خاک زند طراح کیست؟ اشیاء، مکان‌ها،‌ پیام‌ها فرهنگ مظفر ترجمه هنر و معماری دانشگاه هنر تهران تهران اول 1391 What is a designer: things, places, messages Norman Potter 2002 Hyphen
دکتر مهدی خاک زند تجزیه و تحلیل برای یافتن اصول معماری (نقد فضا) --- جزوه هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1392
دکتر مهدی خاک زند از مفهوم تا فرم در طراحی منظر محسن فیضی ترجمه هنر و معماری فرهنگ متین اول 1387 From concept to form in landscape design Grant W Reid 2007 Wiley
دکتر مهدی خاک زند تجزیه و تحلیل ده اثر از پنجاه سال معماری معاصر ایران محسن فیضی تألیف هنر و معماری فرهنگ متین تهران 1389
دکتر محسن فیضی نظریه در معماری منظر مهدی خاکزند – سینا رزاقی اصل ترجمه هنر و معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اول 1395 Theory in landscape architecture : a reader Simon R Swaffield 2002 Penn pub
دکتر محسن فیضی تجزیه و تحلیل 15 اثر از 50 سال معماری معاصر ایران مهدی خاکزند تألیف هنر و معماری ایوان تهران اول 1394
دکتر محسن فیضی تجزیه و تحلیل 20 اثر از 100 سال معماری معاصر جهان مهدی خاکزند گردآوری هنر و معماری دانشگاه علم و صنعت ایران تهران اول 1394
دکتر محسن فیضی تجزیه و تحلیل ده اثر از پنجاه سال معماری معاصر ایران مهدی خاکزند تألیف هنر و معماری فرهنگ متین تهران 1389
دکتر محسن فیضی از مفهوم تا فرم در طراحی منظر مهدی خاکزند ترجمه هنر و معماری فرهنگ متین اول 1387 From concept to form in landscape design Grant W Reid 2007 Wiley
دکتر محسن فیضی تاریخ باغ‌سازی حمیدرضا عظمتی ترجمه هنر و معماری دانشگاه تربیت‌‌ دبیر شهید رجایی‏ تهران اول 1395 Garden history : philosophy and design, 2000 BC--2000 AD Tom Turner 2005 Routledge
دکتر محسن فیضی چ‍ک‍ی‍ده‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د (ت‍ح‍ص‍ی‍لات‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌) --- گردآوری هنر و معماری دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍رودس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د مشهد اول 1374
دکتر مهشید قربانیان بازخوانی امنیت در فضاهای شهری؛ چگونه شهری امن طراحی کنیم؟ --- تألیف هنر و معماری طحان تهران اول 1398
دکتر مهشید قربانیان امیر شکیبامنش – نوید مشهدی مقدم تألیف هنر و معماری Routledge نیویورک اول --- Smart Growth and Sustainable Transport in Cities --- 2020
دکتر مهشید قربانیان راهنمای طراحی خیابان های شهری امیر شکیبامنش ترجمه هنر و معماری دانشگاه هنر تهران تهران تجدید چاپ 1396 Urban street design guide --- 2013 National Association of City Transportation Officials
دکتر مهشید قربانیان گرافیک‌های طراحی شهری امیر شکیبامنش ترجمه هنر و معماری طحان: هله تهران اول 1386 Graphics for urban design Bally Meeda 2006 ICE Publishing
دکتر مهشید قربانیان Designing a Vibrant City Center ق​ربانیان، مهشید و شکیبامنش، امی​ر تالیف به زبان انگلیسی Springer, United States. 2024
دکتر مهشید قربانیان شهرهای هوشمند؛ هوش متبلور در فضا ق​ربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، شانظری، ریحانه ترجمه انتشارات دانشگاه هنر تهران تهران 1403
دکتر مهشید قربانیان  «محله‌های شهری در ایران» قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، خاکساری، علی تالیف انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران دوم 1388
دکتر مهشید قربانیان تنظیم شرایط محیطی (جلد دوم) قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر تالیف انتشارات طحان پنجم 1392
دکتر مهشید قربانیان Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation با عنوان:Using Advanced Approaches in Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual Reality،  قربانیان، مهشید و چهرقان، زهرا، یک فصل از کتاب Press IGI Global آمریکا 2015
دکتر مهشید قربانیان Emerging Digital Tools for Architectural Surveying, Modeling, and Representation با عنوان:Using Advanced Approaches in Urban Design Researches; a Mutation from 3d Digital Models to Virtual Reality،  قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، یک فصل از کتاب Press IGI Global امریکا 2015
دکتر مهشید قربانیان Cities and Disasters با عنوان:Secure Urban Design in Terms of Passive Defense Approach; Analytical Considerations Based on Morphological Characteristics،   قربانیان، مهشید و شکیبامنش، امیر، یک فصل از کتاب CRC Press، نیویورک، آمریکا، 2015

دفعات مشاهده: 1217 بار   |   دفعات چاپ: 252 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

خبرهای اخیر