[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
هشتمین کنفرانس بین المللی
..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: رزومه فارسی د.عطایی ::
 | تاریخ ارسال: 1402/8/14 | 

  مشخصات فردی:

  نام خانوادگی: عطایی

  نام: شروان

  تخصص: سازه - عمران

  رتبه علمی: دانشیار

  تلفن : 73228532-021

فکس: 73021558-021

  تاریخ تولد: 1355

  مدیر آزمایشگاه پایش هوشمند زیربناها

تارنمای آزمایشگاه:         imirl.iust.ac.ir

 رایانامه:       ataei (at) iust.ac.ir

  ReseaecherID Profile: Sh.Ataei
  ORCiD Profile: Sh. Ataei
  Google Scholar Profile: Sh.Ataei   
Dana Profile: ISC-ID: IR-0000-RF-FFCFDB4E

  سوایق آموزشی:

تحصیلات دانشگاهی:

  - دکترای عمران -سازه ، دانشگاه تربیت مدرس ، سال اخذ: 1385

  - فوق لیسانس عمران سازه، دانشگاه تهران، سال اخذ: 1379

  - لیسانس عمران، دانشگاه تهران، سال اخذ: 1377

  سوابق شغلی:

  - عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران ، از ..1385. تا کنون

  - کارشناس گروه خط و ابنیه مرکز تحقیقات راه ­آهن جمهوری اسلامی ایران (از 1379 تا 1381)

  - کارشناس گروه پل و تونل مهندسین مشاور مترا (مشاورین توسعه راه ­آهن) (از 1380 تا1384)

  - کارشناس شرکت یادمان سازه، پروژه بررسی اثرات باد بر برج میلاد (1381)

  - مشاور مدیرکل خط وابنیه راه ­آهن (1386- 1385).

  سوایق تدریس دانشگاهی:

کارشناسی:

  - استاتیک، تحلیل سازه،  تکنولوژی بتن، طراحی سازه های بتنی ،  طراحی سازه های فلزی،  طراحی پل (1)- پلهای فلزی ،  طراحی پل (2)- پلهای بتنی ، پروژه پل ، مبانی مهندسی خط، تعمیر و نگهداری سازه های ریلی، آزمایشگاه تکنولوژی بتن

 تحصیلات تکمیلی:

-هوش محاسباتی در مهندسی خطوط راه آهن 
-تست خط (آزمایش استاتیکی و آزمایش مودال میدانی پل و خط راه آهن)
-ریاضیات مهندسی پیشرفته
-مکانیک شکست
-آزمایشگاه روسازی خط
-پایش سازه های ریلی

دروس مجازی تولید شده:

طراحی عرشه پل بتنی و بتنی پیش تنیده بر مبنای آیین نامه آشتو LRFD  

  نمونه گزارشات و مقالات و کتب منتشر شده:
الف-کتاب
1-طراحی پل های بتنی و فلزی راه و راه آهن به روش ضرایب بار و مقاومت، شروان عطایی، سعید امیری، سیدپرهام پیرزاده، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.بهار 1401.

2-Rail Infrastructure Resilience  A Best Practices Handbook, Edited by: Rui Calçada and Sakdirat Kaewunruen,  Chapter 17- Railway bridge under increased traffic demands,Shervan Ataei, Amin Miri, 2022.

ب-مقاله ها

  1-آزمایش استاتیک و دینامیک پل قوسی بتنی اکبر آباد، معرفت، عطایی، قهرمانی، نشریه دانشکده ی فنی دانشگاه تهران، جلد 37، شماره 1، خرداد 1382، ص 13-25.

  2- عیب­ یابی ورق­ها از روی آنالیز تغییرات در شکل های مودی، عطایی، اسماعیل­زاده خادم، رضایی، مجله بین­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 15، شماره 4، پاییز 1383، صفحه 1-17.

  3- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، عطایی، اسماعیل ­زاده خادم، معرفت، نشریه بین ­المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، شماره 2، جلد 17، 1385، صفحه 29-33.

  4- Load test of a plain concrete arch railway bridge of 20-m span, M.S. Marefat, Sh. Ataei, S. Ghahremani, Construction and Building Materials, 18(9), pp. 661-667, 2004.(ABSTRACT)

  5- Sensor fusion of a railway bridge load test using neural networks, Sh. Ataei, A.A. Aghakouchak, M.S. Marefat and S. Mohammadzadeh, Expert Systems with Applications , Volume 29, Issue 3 , October 2005, Pages 678-683. (ABSTRACT)

  6- معتبرسازی مدل اجزای محدود پل راه ­آهن بکمک شبکه عصبی مصنوعی، شروان عطایی، علی اکبر آقاکوچک، محمد صادق معرفت، سعید محمدزاده، مجله فنی و مهندسی مدرس، شماره 33، پاییز 1387.

7-Modal shape identification of the vibration data of bridge dynamic test using fuzzy clustering, Sh. Ataei, S. Mohammadzadeh, Expert Systems with Applications,Volume 37, Issue 8, August 2010, Pages 5813-5817. (ABSTRACT)

8- Sh. Ataei, S.Mohammadzadeh , H. Jadidi ,A. Miri, Effects of maintenance operations on railway track's mechanical behaviour by field load testing, International Journal of Pavement Engineering, Volume 15, No. 3, 2014, pages 215-227. (Abstract)

9- Sh Ataei, MJ Alikamar, V Kazemiashtiani, Evaluation of axle load increasing on a monumental masonry arch bridge based on field load testing, Construction and Building Materials 116,2016, 413-421

10-Sh Ataei, S Mohammadzadeh, A Miri,  Dynamic Forces at Square and Inclined Rail Joints: Field Experiments , Journal of Transportation Engineering,2016.

11-Sh Ataei,M. Tajali,A. Miri,Assessment of load carrying capacity and fatigue life expectancy of a monumental Masonry Arch Bridge by field load testing: a case study of veresk, Structural Engineering and Mechanics, 2016.
12-Sh. Ataei, A. Miri, Deflection measurement of masonry arch bridge with tall piers:case study of shahbazan bridge, V. 3(1).pp 1-8, 2016.

13-Sh Ataei, A. Miri, M. Tajali, Dynamic Load Testing of a Railway Masonry Arch Bridge, a Case Study of Babak Bridge, scientia iranica, Article 9, Volume 24, Issue 4, July and August 2017, Page 1834-1842.
14-
Sh Ataei, A. Miri, M. Jahangiri, Assessment of load carrying capacity enhancement of an open spandrel masonry arch bridge by dynamic load testing, International Journal of Architectural Heritage,pages 1-15,2017.
15- Sh Ataei,A. Miri, M. Jahangiri, Assessing safety of a railway stone arch bridge by experimental and numerical analysis, Gradevinar,11/2017.
16- Sh Ataei, M. Nouri, V. Kazemiashtiani, Long-term monitoring of relative displacements at the keystone of a masonry arch bridge, structural control health monitoring, 2018.
17-Sh Ataei,A. Miri, Investigating dynamic amplification factor of railway masonry arch bridges through dynamic load tests, Construction and Building Materials, Volume 183, 20 September 2018, Pages 693-705.

18امین حیدری، شروان عطایی، ایمان فرستاده،پیشنهاد چقرمگی شکست مود ترکیبی سنگ بالاست برای کنترل کیفیت مصالح بالاستی، مجله علمی پژوهشی مهندسی عمران مدرس،دوره 18، شماره 5،سال 1397.

19-Morteza Esmaeili, Shervan Ataei and Mohammad Siahkouhi, A case study of dynamic behaviour of short span concrete slab bridge reinforced by tire-derived aggregates as subballast, INTERNATIONAL JOURNAL OF RAIL TRANSPORTATION,2019.

20- Kaveh Mehrzad and Shervan Ataei, Railway crossing vertical vibration response prediction using a data-driven neuro-fuzzy model – Influence of train factors, Proc IMechE Part F: J Rail and Rapid Transit , Volume 235,Issue 9, 2021.
 

  سابقه مشارکت در کنفرانس و کارگاه آموزشی:

  1- مدلسازی عددی رفتار پل قوسی بتنی اکبرآباد به کمک آزمایش در مقیاس واقعی، معرفت، عطایی، کنفرانس بین المللی بتن و توسعه، اردیبهشت 1380، ص 561-570

  2- معتبرسازی مدل اجزاء محدود پل اکبرآباد، معرفت، عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 337-347.

  3- پردازش سیگنال های آزمایش دینامیکی پل اکبرآباد، معرفت، عطایی، ششمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، آبان 1380، ص 253-263.

  4- ارزیابی سانحه­خیزی خط، عطایی، نادری، فتوحی، پنجمین همایش ارتقاء ایمنی و پیشگیری سوانح، شهریور 1381.

  5- کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظیم شده، زهرایی، عطایی، آقاکوچک، معرفت، ششمین کنفرانس بین المللی عمران، اردیبهشت 1382، ص 473-480.

  6- پردازش ارتعاشات محیطی به روش شناسایی تصادفی زیرفضا، عطایی، آقاکوچک، معرفت، ششمین کنفرانس بین المللی عمران، اردیبهشت 1382، ص289-296.

  7- وضعیت سنجی سازه ای پل تله زنگ به کمک آزمایش بارگذاری، معرفت، عطایی، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  8- طراحی پل های راه آهن برای خطوط سریع السیر، عطایی، بخت­ور، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  9- کنترل اندرکنش طولی پل کیلومتر 005+11 راه آهن تهران-قم با روسازی جوش طویل، عطایی، یوسفیان، هفتمین همایش حمل و نقل ریلی، تاسیسات زیربنایی، اردیبهشت 1383.

  10- Field test of a 20-meter span unreinforced arch bridge, M.S. Marefat, Sh. Ataei, S. Ghahremani, sixth international conference on short and medium span bridges, Canada, 2002, pp1287-1293.

  11 - Sensor Fusion of the Neka Bridge with Neural Network, Sh. Ataei, A. Aghakouchak, M.S. Marefat, S. Mohammadzadeh International Conference on Experimental Vibration Analysis For Civil Engineering Structures, EVACES 2005, 26-28 October 2005, Bordeaux, France.

  12 - بررسی حق­ الزحمه مشاوران ابنیه فنی در ایران، عطایی، راستاد، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 69-78.

  13 - اصلاح روش تعیین حق­الزحمه مشاورین پل و تونل در ایران، عطایی، راستاد، فصلنامه مهندس مشاور، شماره 31، بهار 1385، صفحه 60-50.

  14-وضعیت سنجی میدانی خط راه آهن با آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1386.

  15-سلامت سنجی سازه ای پل خرپایی راه آهن با آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1386.

  16-کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه آهن، شروان عطایی، سعید محمدزاده، اولین کنفرانس داده کاوی ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آبان 1386.

  17-بررسی وضعیت خطوط راه آهن ایران، شروان عطایی، سعید محمدزاده، نهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، آبان 1386.

  18-وضعیت سنجی ارتعاشی پل قلعه مرغی به کمک آزمایش بارگذاری، شروان عطایی، داود یونسیان، سعید محمدزاده، دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمونهای غیرمخرب، آبان 1387.

  19 - تجمیع اطلاعات ارتعاشی آزمایش دینامیکی پل به کمک خوشه­یابی فازی، شروان عطایی، دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران، آبان 1387.

20-ارائه الگوی تعامل محور جهت تولید درس مجازی، شروان عطایی، کنفرانس آموزش مهندسی در 1404، اردیبهشت 1388.

21-شناسایی الگوی نامنظمی هندسی خطوط راه­آهن ایران،شروان عطایی، مهرداد نوری، سعید محمدزاده، دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، مهر 1388

22 تولید محتوای یادگیری الکترونیکی مبتنی بر الگوی هیجان محور،شروان عطایی، عاطفه نجیبی، کنفرانس دانشگاه الکترونیکی، دانشگاه تربیت مدرس، اسفند 88.

23-مبانی تولید محتوای یادگیری الکترونیکی،شروان عطایی، عاطفه نجیبی،دومین همایش ملی روش های نوین آموزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اردیبهشت 89.

24-الگوی اسلامی-ایرانی یاددهی-یادگیری مهندسی، شروان عطایی، محمدعلی رستمی نژاد، دومین کنفرانس آموزش مهندسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، آبان 90. [pdf] [ppt]

25-کاربرد روش تحلیل آماری انرژی در پیش بینی نویز پلهای راه آهن، اولین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دی ماه 90.

26- E-learning content development based on Emo_Inter Instructional model for design of bridges according to lrfd method, 9th international congress on civil engineering,Isfahan university of technology,May,2012.[pdf] [ppt]

27-فرماندهی جنگ نرم در قالب ارائه درس درآمدی بر دانش مهندسی در سال اول ورود به دانشگاه، 1392.[pdf] 

28-شناسایی پارامترهای مودال پل خرپایی راه آهن باآزمایش ضربه، حامد ابراهیمی، شروان عطایی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت 1393.

29-پیش بینی نویز ناشی از ضربه در درز انبساط پل با استفاده از روش تحلیل آماری انرژی ، مصطفی سمیاری، شروان عطایی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل، اردیبهشت 1393.

30- پیشبینی مقاومت فشاری سیمان با مدلسازی فازی عصبی، کاوه مهرزاد، شروان عطایی، چهاردهمین کنفرانس سیستمهای فازی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز،1393

31- تعیین سرعت سیر مجاز از روی نامنظمیهای هندسی خط به کمک نظریه مجموعه های فازی، کاوه مهرزاد، شروان عطایی، شانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی،1393.
 

  سوابق پروژه های صنعتی:

  1-آزمایش بارگذاری پل های قوسی بتنی راه آهن، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن، 1379. (همکار پروژه)
  2-مطالعه مشکلات پل تله زنگ و راه حل های آن (قبل از آزمایش)، 1380. (همکار پروژه)
  3-آزمایش میدانی پل تله زنگ، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن، 1381. (همکار پروژه)
  4- مطالعه اثرات باد بر برج میلاد، شرکت یادمان سازه، 1382. (همکار پروژه)
  5-دستورالعمل تحویل گیری دائم و موقت پل­های راه و راه ­آهن، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1383. (همکار پروژه)
  6- دستورالعمل بارگذاری و ضوابط طراحی پل­های راه­آهن برای سرعت­های بالاتر از 160 کیلومتر در ساعت، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1383. (همکار پروژه)
  7- آزمایش میدانی پل نکا، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه،1383. (همکار پروژه)
  8-آزمایش میدانی خطوط 4 و 5 خط راه­آهن ایستگاه بهرام، گروه خط و ابنیه، مرکز تحقیقات راه آهن،1384. (همکار پروژه)
  9-بررسی روش تعیین حق ­الزحمه مشاورین برای مطالعات ابنیه فنی با توجه به شرایط کشور، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات وزارت راه، 1384.
  10-آزمایش بارگذاری میدانی پل تیرورق فلزی مرکب خمیده قلعه مرغی، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، 1386. (مجری پروژه)
  11-کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه­آهن جمهوری اسلامی ایران، اداره کل خط و سازه­های فنی، 1386.
  12-مطالعه میدانی و تحلیلی درز ریل  با برش مورب،شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه،(همکار پروژه) 1391
  13-سلامت سنجی پل ورسک با آزمایش بارگذاری، اداره کل خط و سازه های ریلی راه آهن. (مجری پروژه) 1393.
 
 14-مطالعه تاثیر سازه ای عبور چندین لکوموتیو  بطور هم زمان از روی پل طاقی سنگی صالح حمید، مرکز تحقیقات راه آهن . (مجری پروژه) 1393.
 
 15- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن قطور ناحیه آذربایجان، کارفرما شرکت پرمایون.(مجری پروژه) 1394.
  16- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن 500+487 ناحیه شمال‌غرب، کارفرما شرکت نسران. (مجری پروژه) 1394.
  17-سلامت سنجی 8 پل طاقی راه آهن با آزمایش بارگذاری، معاونت فنی راه آهن.(مجری پروژه)1394.
  18- آزمایش بارگذاری دینامیکی پل راه‌آهن کیلومتر 1035، کارفرما شرکت پرمایون (مجری پروژه) 1394.
  19- بررسی اثر اجرای پد بالاست در رفتار پل طاقی سنگی راه‌آهن کیلومتر 461 ناحیه شمال‌غرب. کارفرما شرکت نسران. (مجری پروژه) 1395.
  20- پایش دائمی سازه‌ای پل راه‌آهن ورسک، کارفرما شرکت پرمایون (مجری پروژه) 1395.
  21- اجرای سامانه پایش دائم رفتار پل  ایزدخواست و سالار، کارفرما شرکت محورسازان اروندپارسیان، (مجری پروژه) 1395.
  22- اجرای سامانه پایش دائم رفتار پل کارون، کارفرما شرکت خاک و سنگ. (مجری پروژه) 1395.
  23-پروژه مطالعه، طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سامانه توزین دینامیک بار قطار در ایستگاه بهرام (مجری پروژه) 1397-1399.
  24-مطالعه و طراحی و تهیه نقشه اجرایی همسان پل کابلی نفررو(مجری پروژه)، کارفرما سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، 1400-1401.
توسعه فن آوری و تجاری سازی:

1-سامانه پشتیبان مدیریت نگهداشت پل(اخذ TRL=9 در سامانه ارزیابی فن آوری ایران 1398)
2-دیتالاگر 16 کاناله اندازه گیری کرنش و شتاب (اخذ TRL=7 در سامانه ارزیابی فن آوری ایران 1399)
3-سامانه توزین در حال حرکت قطار (اخذ TRL=8 در سامانه ارزیابی فن آوری ایران 1399)

  افتخارات کسب شده:

 تقدیرنامه رساله برتر سال 1386 دانشگاه تربیت مدرس، آذر 1386 .
 پژوهشگر برتر سال 1394 (رتبه اول دانشکده مهندسی راه آهن و رتبه دوم در ماده فعالیتهای صنعتی)
 نفر اول ماده صنعتی کل دانشگاه و نفر اول کل و ماده صنعتی دانشکده مهندسی راه آهن در سال 1395

  سوابق اجرایی:

 مدیر مرکز کامپیوتر دانشکده راه آهن، از 1386 تا 1388
مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی راه آهن دوره اول: 1390 تا 1392، دوره دوم از 1395 تا 1397
مدیر گروه خط و سازه های ریلی دانشکده مهندسی راه آهن از 1393 تا 1395 و از 1398 تاکنون.
مدیر آزمایشگاه پایش هوشمند زیربنا از 1393 تاکنون

 فعالیت های داوطلبانه:
1-عضو فعال انجمن آموزش مهندسی ایران
2-عضو هیات مدیره انجمن علمی اعجاز قرآن ایران
3-طراحی پل کابلی نفررو روستای چم لیلان (پیرو سیل فروردین 1398)

 

دفعات مشاهده: 24187 بار   |   دفعات چاپ: 2990 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 201 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.23 seconds with 60 queries by YEKTAWEB 4657