پذیرش دانشجوی کارآموزی خارجی در چارچوب برنامه آیسته(IAESTE)

 | تاریخ ارسال: 1398/9/27 | 
پذیرش دانشجوی کارآموزی خارجی در چارچوب برنامه آیسته(IAESTE)
باطلاع می‌رساند  با توجه به اینکه هر ساله از طریق "سازمان بین‌المللی تبادل دانشجو برای دوره‌های تخصصی" (IAESTE) برای دوره‌های کوتاه‌مدت کارآموزی در سطح بین‌الملل، تبادل دانشجو انجام می‌شود. در همین راستا کمیته‌ آیسته ایران در دانشگاه تهران، که دانشگاه علم و صنعت ایران با آن همکاری می‌نماید، برای شرکت در کنفرانس عمومی سالانه آیسته و شرکت در تبادل دانشجوی کارآموزی در حال جمع‌آوری پذیرش دانشجوی کارآموزی بین‌المللی از دانشگاهها و صنایع می‌باشد.
اعضای محترم هیات علمی در صورت تمایل جهت پذیرش دانشجوی خارجی برای گذراندن کارآموزی تحت سرپرستی خود، می‌توانند نسخه‌ای از فرم را ( درقالب فایل ورد) در ازای هر پذیرش دانشجو تکمیل و تا تاریخ 11 دی ماه 1398 به همراه نامه‌ی ریاست محترم دانشکده از طریق دفتر دانشکده به این معاونت ارسال نمایند.
                                                                          
  معاونت بین‌الملل
 تلفن مستقیم: 77240303
  یا داخلی 2298 یا 2299